Kdo smo

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljane je ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Javni zavod je že več kot 50 let v ožjem in širšem okolju prepoznaven po pestri ponudbi formalnih in neformalnih programov za vse generacije.

V zadnjih desetih letih je dosegel velik razvoj na področju srednješolskega izobraževanja za odrasle, pridobiva licence za potrjevanje in preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razširja in prenavlja ponudbo na področju izobraževanja tujih jezikov in slovenščine za tujce. Okolju ponuja bogato paleto neformalnih programov in splošnih javnoveljavnih programov - usposabljanja za življenjsko uspešnost. Vsem odraslim in mladostnikom omogoča brezplačno dokončanje osnovne šole, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Pri svojem delu zaposleni sodelujejo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Andragoškim centrom Slovenije, Centrom za poklicno izobraževanje, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve in Zavodom republike Slovenije za zaposlovanje in mnogimi drugimi. Zavod izvaja različne programe v okviru razpisanih sredstev Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Evropskega sklada za begunce.

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana je član Zveze ljudskih univerz Slovenije in Združenja izobraževalnih institucij. Uspešno sodeluje tudi z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami v okolju. Prijavlja se na javne razpise in se vključuje v mednarodne in slovenske projekte. Zaposleni smo pripravljeni na nove izzive, zato iščemo nove priložnosti.

mag. Bojan Hajdinjak
Direktor javnega zavoda
01 234 4404
bojan.hajdinjak@cene-stupar.si
Breda Tomašič
Poslovna sekretarka, tajništvo zavoda
01 234 4402
breda.tomasic@cene-stupar.si
Slava Horvat, oec.
Vodja računovodske službe
01 234 4414
slavica.horvat@cene-stupar.si
Erika Zakrajšek, univ. dipl. ekon.
Knjigovodja
01 234 4417
erika.zakrajsek@cene-stupar.si
Aleksandra Janežič Lipar, dipl. marketinga
Strokovna sodelavka, marketing in odnosi z javnostmi
01 234 4421
aleksandra.janezic@cene-stupar.si
Rosana Mlakar
Administratorka, referat
01 234 4400
rosana.mlakar@cene-stupar.si
Andreja Ivanič, prof. angleščine
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje
01 2344 427 
andreja.ivanic@cene-stupar.si
Lucija Lučić
Administratorka, referat
01 2344 420
lucija.lucic@cene-stupar.si
Rok Trdan, prof. geo. in zgod.
Organizator izobraževanja odraslih za področje vseživljenjske karierne orientacije
01 32 04 892
rok.trdan@cene-stupar.si
Branka Bricl, univ. dipl. inž. geologije
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje srednjih šol za odrasle
01 234 4406
branka.bricl@cene-stupar.si
Sabina Pajtler Žagar, prof. slo. in španščine
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje vseživljenjske karierne orientacije

sabina.pajtler@cene-stupar.si
Jure Jamšek, univ. dipl. pedagog
Organizator izobraževanja odraslih za področje srednjih šol za odrasle
01 234 4425
jure.jamsek@cene-stupar.si
Renata Bačvić, univ. dipl. inž. tekstilne tehnologije
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje srednjih šol za odrasle in NPK
01 234 4412
renata.bacvic@cene-stupar.si
Alenka Rezar, univ. dipl. inž. živilske tehnologije
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje usposabljanja in izpopolnjevanja ter NPK
01 234 4408
alenka.rezar@cene-stupar.si
Alida Zagorc Šuligoj, prof. italijanščine in univ. dipl. bibliotekarka
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje tujih jezikov in projektov
01 234 4414
alida.suligoj@cene-stupar.si
Dragica Glažar, univ. dipl. politologinja
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje projektov
059 336 410
dragica.glazar@cene-stupar.si
mag. Jana Mlačnik, univ. dipl. andragoginja
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje projektov
01 234 4420
jana.mlacnik@cene-stupar.si

Neva Physicos, prof. slovenščine in francoščine
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje osnovne šole za odrasle in mladostnike

01 5303 450
neva.physicos@guest.arnes.si

Sabina Zupan, univ. dipl. socialna delavka
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje vseživljenjske karierne orientacije

01 5303 452
sabina.zupan@cene-stupar.si
Nina Živković, univ. dipl. sociologinja
Organizatorka izobraževanja odraslih za področje vseživljenjske karierne orientacije
01 5303 452
nina.zivkovic@cene-stupar.si

Vlado Krulčić

hišnik

01 23 44 402

Živka Stojkić
snažilka

01 23 44 402