»NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA MLADE«

223/1 SLOVENSKI JEZIK ZA TUJCE,

stopnje I do III

območna služba Ljubljana

      

 

Izvedba programa je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80%).

 

VPIS

Od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 na Linhartovi 13, 3. nadstropje, Cene Štupar – CILJ.

Lucija Lučić, +386 1 23 44 420 ali +386 30 646 919, lucija.lucic@cene-stupar.si
Katja Nussdorfer Potočnik, +386 30 313 617, katja.potocnik@cene-stupar.si

Organizatorka izobraževanja odraslih – vodja programa

Alida Zagorc Šuligoj, prof.

+386 1 23 444 14 ali +386 41 727 458, alida.suligoj@cene-stupar.si

Cilj izvedbe programa za vključene osebe je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje strukturnega neskladja na trgu dela.

Namen storitve je z vključitvijo in sodelovanjem v programu brezposelnim osebam omogočiti pridobitev dodatnih znanj in spretnosti.

V program se vključujejo brezposelne osebe. K izvajalcu jih napotijo svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje - OS Ljubljana z obrazcem IZO NIUml.

Trajanje pogodbe:

Od 25. 10. 2016 do 30. 9. 2017 oz. do porabe sredstev.

Zavod RS za zaposlovanje in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta sklenila Pogodbo o sofinanciranju operacije »Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade« v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8. 2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade in specifičnega cilja 8.2.1. Znižanje brezposelnosti mladih Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, št. 2611-16-382103 z dne 1.6.2016.