Učenje slovenščine 2015 - 2018

Izvajanje programa Začetna integracija priseljencev in izvajanje programa, prilagojenega na podlagi javno veljavnega programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik, sofinancirata  Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) 75%  in Ministrstvo za notranje zadeve RS. 

                

Informacije

Lucija Lučić, +386 1 23 44 420 ali +386 30 646 919, lucija.lucic@cene-stupar.si
Andreja Ivanič, +386 1 23 44 427 ali +386 30 642 772, andreja.ivanic@cene-stupar.si

organizator/ka izobraževanja odraslih

Alida Zagorc Šuligoj, +386 1 23 444 14 ali +386 41 727 458, alida.suligoj@cene-stupar.si

Initial integration of immigrants-read more

PROGRAM ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV

Evalvacija tečajev slovenščine 2015/16 (sklad AMIF)

Program učenja slovenskega jezika po javnoveljavnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika in program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev RS, se izvaja v obsegu 60, 120 ali 180 ur. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Ciljna skupina:

  1. Udeležba na tečaju je brezplačna za udeležence, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v programu in so državljani tretjih držav. Udeleženci sami krijejo stroške učnega gradiva in potne stroške.
  2. Udeležba na tečaju v obsegu 300 ur je brezplačna za osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite. Učenje slovenskega jezika se izvaja po programu Začetna integracija priseljencev in programu, prilagojenemu javnoveljavnemu programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ).

Udeleženec svojo vsakokratno prisotnost na tečaju potrdi z lastnoročnim podpisom. Evidenco prisotnosti vodi izvajalec programa in o njej mesečno poroča naročniku.
 


KAKO SE PRIJAVIM?

  1. Vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu na upravni enoti oziroma pri pristojni službi MNZ.
  2. V kolikor izpolnjujete pogoje, vam bo upravna enota izdala potrdilo oziroma pristojna služba MNZ o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP.
  3. Originalno potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP prinesete osebno na Cene Štupar-CILJ, Linhartova cesta 13, 3. nadstropje soba 309 in se prijavite na tečaj.

PRIJAVA IN VPIS  

JAVNA VELJAVNOST PROGRAMA

Udeleženec po končanem programu prejme javnoveljavno potrdilo o udeležbi.

V programu se preverja in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom. Preverjanje poteka sproti skozi celotno trajanje programa (pisni in govorni izdelki, napredek posameznika in njegovo sodelovanje).

V ta namen udeleženec ob izvajanju programa oblikuje osebno zbirno mapo, ki jo učitelj oceni po zaključku začetnega modula in po zaključku nadaljevalnega modula.

JAVNO VELJAVNI CERTIFIKAT O ZNANJU SLOVENŠČINE  - OSNOVNA RAVEN

  • Za dostop do izpitnega pravilnika, ki stopi v veljavo s 1. 9. 2015, tukaj.
  • Več informacij o Izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni, tukaj.

Če obiskujete v okviru tega projekta program Začetna integracija priseljencev v obsegu 180 ur in je vaša prisotnost na tečaju vsaj  80% , ste upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite se o možnosti za brezplačno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni pozanimajo pri pristojni službi MNZ.

Več informacij dobite tudi na:

    

Zakonodaja: