Pričetek usposabljanja za pridobitev NPK Socialni/a oskrbovalec/ka

16.04.2018 09:00

Socialni oskrbovalec je eden najpogosteje iskanih kadrov ta trenutek. V sodelovanju z izbranimi predavatelji na javnem zavodu Cene Štupar program usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije izvajamo že vrsto let.

Datum pričetka uspsoabljanja za pridobitev NPK Socialni/a oskrbovalec/ka: 16. 4. 2018.

 

Prijav zaradi zasedenosti mest več ne sprejemamo.