Logotip zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Logotip Republika Slovenija ministrstvo za delo, družino. socialne zadeve in enake možnosti

 

 

 

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je v letu 2016 na javnem razpisu pridobil KONCESIJO ZA OPRAVLJANJE STORITEV ZA TRG DELA, in sicer storitve vseživljenjske karierne orientacije za obdobje 2016-2018. Koncesija nam je bila podeljena na podlagi odločbe št: 0144-3/2015-28 z dne 11. 5. 2016.

Storitev vseživljenjske karierne orientacije obsega izvedbo aktivnosti Učenja veščin vodenja kariere, in sicer izvedbo delavnic tipa C1, C2 in D.

Delavnice

O projektu

POGOSTA VPRAŠANJA IN POMEMBNE INFORMACIJE
Na delavnice Vseživljenjske karierne orientacije vas napoti vaš svetovalec na Zavodu za zaposlovanje.
NOVICE