Zgledovalni obisk Andragoškega zavoda Maribor

31. 1. 2018 so nas na zgledovalnem obisku obiskali predstavniki Andragoškega zavoda Maribor - Ljudska univerza. 

Z namenom izmenjave strokovnih znanj s področja kakovosti v izobraževanju odraslih (zgledovalni obisk, model za samoevalvacijo POKI) smo skupaj s predstavniki Andragoškega zavoda Maribor razpravljali o kakovosti v svetovalni dejavnosti in o spremljanju učnega procesa in dela učiteljev – hospitacijah. Naš slogan: sproščeno, vendar učinkovito do kakovostnejših storitev za naše udeležence.