ACCESSIBILITY

  • KEYBOARD NAVIGATION
  • DISABLE ANIMATIONS

CONTRAST

  • DARK CONTRAST
  • BLACK & WHITE CONTRAST

BLACK & WHITE CONTRAST

  • INCREASE TEXT SIZE
  • DECREASE TEXT SIZE
  • MARK TITLES
  • MARK LINKS
  • UNDERLINE LINKS
Sitemap
Accessibility statement

Pridobitev izobrazbe 

 

 

Ponujamo možnost dokončanja šolanja ali zvišanje vaše izobrazbene ravni. V ta namen lahko pridobite izobrazbo na treh različnih nivojih. Vpišete se lahko v osnovno šolo in dokončate manjkajoče obveznosti ali pa se vpišete v srednjo šolo, kjer lahko šolanje dokončate ali pa se odločite za pridobitev katerih izmed drugih srednješolskih programov.

 

Posamezniku omogočamo tudi formalno potrditev neformalno ali naključno pridobljenega znanja skozi nacionalne poklicne kvalifikacije in ostala izobraževanja. 

Cookie - Analitics
They are used to record the website's obscurity analysis and provide us with data to provide a better user experience.
What are cookies?
By visiting and using the site, you consent to the use and recording of cookies.OK Learn more about cookies