VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA

​          

V letu 2017 je pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana in  partnerskih organizacij DSO Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Oreli začel delovati Večgeneracijski center Ljubljana (VGC), ki predstavlja osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih.

Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.

Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, podpirajo pa ga tudi Mestna občina Ljubljana, občina Vrhnika, občina Kamnikobčina Grosuplje in občina Ivančna Gorica.

Potek operacije: 3. 1. 2017 - 30. 9. 2021

Cilji, h katerim je usmerjeno delovanje Večgeneracijskega centra Ljubljana:

 • Dvig kakovosti življenja
 • Spodbujanje socialnega vključevanja
 • Dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin
 • Opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje
 • Informiranje in svetovanje
 • Medsebojno druženje in srečevanje
 • Medgeneracijsko in medkulturno povezovanje

Ciljne skupine:

 • Družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo
 • Osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost
 • Starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij
 • Družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence
 • Otroci in mladi s posebnimi potrebami
 • Migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin

 

Temeljne dejavnosti, ki se bodo izvajale v VGC:

1. Neformalno druženje in srečevanje

2. Informiranje uporabnikov.

3. Različne vsebine:

a) vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc

b) vsebine, namenjene starejšim

c) vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami

d) vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin

e) izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok

f) vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega ter družinskega oziroma zasebnega življenja

g) organizacija in vodenje skupin za samopomoč

h) izobraževalne in praktične delavnice

i) vsebine za razvoj pismenosti

j) vsebine, namenjene integraciji migrantskih in begunskih družin, zlasti otrok in mladostnikov

k) vsebine, za izboljšanje komunikacije in kakovosti družinskega življenja

 

Kje in kdaj nas najdete:

Sedež: Kališnikov trg 12
Lokacije izvajanja aktivnosti v Ljubljani: Kališnikov trg 12, Linhartova 13, Vojkova 1
Delovni čas: od ponedeljka do petka med 8.00 in 18.00.
Kontakt: 030 646 939 (Nina), 031 600 410 (Sabina), vgc@cene-stupar.si