Nacionalne poklicne kvalifikacije

Kaj je NPK?

Nacionalna poklicna kvalifikacija posamezniku omogoči, da pridobi javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti: certifikat NPK,  ki vam omogoča opravljanje določenih poklicov.

NPK ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem. Z njimi se dokazuje delovna oz. strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru poklica. Certifikat o NPK je javna listina, pridobljena v skladu z zakonom o NPK
Certifikat o NPK se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način.
Za dodatne informacije o izbranem NPK nas kontaktirajte!

Več o Nacionalnih poklicnih standardih in katalogih strokovnih znanj in spretnosti.

 

Programi nacionalnih poklicnih kvalifikacij