Socialni oskrbovalec

Informacije

Alenka Rezar, 041 606 268, 01 23 444 08, alenka.rezar@cene-stupar.si

Komu je usposabljanje namenjeno

Program je namenjen vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu, za delo v socialno varstvenih zavodih, ustanovah, ki izvajajo socialno oskrbo na domu, ... ter tistim, ki bi radi pridobili certifikata NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

Usposabljanje je namenjeno tudi vsem, ki jih delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami veseli in se želijo zaposliti na tem področju.

 

Vsebina, termini in lokacija izvajanja

Izobraževalni program je pripravljen v skladu s katalogom strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK in ga je verificirala Socialna zbornica Slovenije.
Program je sestavljen iz osmih modulov in obsega v celoti 84 ur, od tega je teoretičnega dela 37 in praktičnega dela 47 ur.
Usposabljanje bo potekalo v naših prostorih na Kališnikovem trgu 11, Ljubljana in na OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, Ljubljana.
Predavateljice, ki izvajajo program imajo visoko teoretično znanje, predvsem pa dolgoletne praktične izkušnje pri delu s populacijo, ki potrebuje oskrbo.

Kako pridobiti poklicno kvalifikacijo?

Če želite pridobiti certifikat NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • končana osnovna šola
  • vsaj 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi, ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in oseb s posebnimi potrebami
  • starost najmanj 23 let
  • verificiran program usposabljanje v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe

Katalog strokovnih znanj in spretnosti

Cena

Cena programa Priprave za pridobitev certifikata NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu: 480,00 eur. Možno je plačilo v treh obrokih.

Cena postopka preverjanja in potrjevanje NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu: 224,00 eur.

Prijave in informacije

CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova 13, 1000 Ljubljana
ali
z elektronsko prijavo na: info@cene-stupar.si

Priprave za pridobitev certifikata NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu - začetek usposabljanja za novo skupino kandidatov je 4. 5. 2017. Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.