Kontakti

UPRAVA

Direktor
mag. Bojan Hajdinjak

bojan.hajdinjak@cene-stupar.si
01 23 444 04

Tajništvo
Breda Tomašič
breda.tomasic@cene-stupar.si
01 23 444 02

Računovodstvo
Slavica Horvat
slavica.horvat@cene-stupar.si
01 23 444 24

Erika Zakrajšek
erika.zakrajsek@cene-stupar.si
01 23 444 17

INFORMACIJSKO-VPISNA SLUŽBA

Srednje šole, Osnovna šola za odrasle in mladostnike

Rosana Mlakar

rosana.mlakar@cene-stupar.si

01 23 444 00

GSM 041 606 057

modra številka: 080 10 09

Aleksandra Janežič Lipar
aleksandra.janezic@cene-stupar.si
GSM 030 313 612

Tuji jeziki, Slovenščina za tujce
Lucija Lučić
lucija.lucic@cene-stupar.si
01 23 44 420
GSM 030 646 919 

Usposabljanja in izpopolnjevanja, vseživljenjska karierna orientacija
Rok Trdan
rok.trdan@cene-stupar.si
01 32 04 892
GSM 031 729 904

ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Osnovna šola za mladostnike in odrasle
Neva PHYSICOS
neva.physicos@guest.arnes.si
01 53 034 50
Fax: 01 53 034 51

Srednje šole za odrasle
Branka BRICL
branka.bricl@cene-stupar.si
01 23 444 06

Jure JAMŠEK
jure.jamsek@cene-stupar.si
01 23 444 25

Renata BAČVIĆ
renata.bacvic@cene-stupar.si
01 23 444 12

Mirjana OKROGELNIK
mirjana.okrogelnik@cene-stupar.si
01 23 444 12

Jezikovno izobraževanje, projekti
Alida ZAGORC ŠULIGOJ
alida.suligoj@cene-stupar.si
01 23 444 14

Dragica GLAŽAR
dragica.glazar@cene-stupar.si
059 336 410

mag. Jana MLAČNIK
jana.mlacnik@cene-stupar.si
01 23 444 14

Izobraževanja in usposabljanja, NPK
Alenka REZAR
alenka.rezar@cene-stupar.si
01 23 444 08

Vseživljenjska karierna orientacija

Rok Trdan
rok.trdan@cene-stupar.si
01 32 04 892
GSM 031 729 904

Nina ŽIVKOVIĆ
nina.zivkovic@cene-stupar.si

030 646 939

Sabina ZUPAN
sabina.zupan@cene-stupar.si
031 600 410

TEHNIČNO OSEBJE

Hišnik
Vlado Krulčič

Čistilka
Živka Stojkić