Osnovna šola

VABILO K VPISU 

v osnovno šolo za odrasle in mladostnike za šolsko leto 2016/17

Vabimo k vpisu v program osnovne šole za odrasle in mladostnike, po katerem se lahko izobražujejo:

 • mladoletniki, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja,
 • odrasli z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo,
 • kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in ni dokončal osnovne šole s prilagojenim programom,
 • kdor je uspešno končal OŠ s prilagojenim programom, pa bi rad nadaljeval šolanje v kakem od srednješolskih programov.

Vpisi: Cene Štupar – CILJ, Linhartova 13/III. nadstropje, od 24. 6. do 8. 7. in od 16. 8. naprej. NAŠI KONTAKTI (klik).

Odrasli se lahko vpišejo tudi med letom.

Lokaciji: 

 • oddelek do 4. razreda: Linhartova 13, Ljubljana,
 • oddelki od 5. do 9. razreda: Kališnikov trg 11-12, Ježica (avtobusi 14, 6, 8, 11).

Mladostniki imajo pouk dopoldne ali zgodaj popoldne, odrasli imajo predavanja popoldne.

Začetek pouka in predavanj:  sreda, 7. 9. 2016

 

Informacije

Rosana Mlakar 01 23 444 00 ali 041 606 057, rosana.mlakar@cene-stupar.si

Organizatorka izobraževanja odraslih

Neva Physicos, 01 53 03 450, neva.physicos@guest.arnes.si

Cene Štupar – Center za izobraževanje, Ljubljana
Linhartova 13/III, Ljubljana
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE IN MLADOSTNIKE


Publikacija za starše  |  Publikacija OŠO 2016/17 

Dokončajte osnovno šolo z nami!

Z dobro voljo in vašo pripravljenostjo za delo vas bomo pripeljali do želenega cilja.

 


Predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle in mladostnike:

 • Opismenjevanje (2.-4. razred): slovenščina, matematika;
 • 5. razred: slovenščina, matematika, likovna, glasbena umetnost, družba, naravoslovje in tehnika;
 • 6. razred: slovenščina, matematika, angleščina, likovna umetnost, glasbena umetnost, geografija, zgodovina, naravoslovje, družboslovni in naravoslovni izb. p.;
 • 7. razred: slovenščina, matematika, angleščina, likovna umetnost, geografija, zgodovina, naravoslovje, tehnika in tehnologija, naravoslovni in družboslovni izb. p.;
 • 8. razred: slovenščina, matematika, angleščina, glasbena umetnost, geografija, zgodovina, državljanska in domovinska kultura in etika, fizika, kemija, biologija, en naravoslovni in en družboslovni izbirni predmet;
 • 9. razred: slovenščina, matematika, angleščina, geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, kemija, biologija, po en naravoslovni in družboslovni izbirni predmet.

Publikacija »Informacije za učence in starše« 

Sporočamo Vam, da so za šolsko leto 2016/2017 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica http://www.ric.si oz. TUKAJ!

Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem/skrbnikom in pa tudi odraslim učencem teh razredov.