Opismenjevanje za odrasle govorce drugih jezikov

OPISMENJEVANJE V SLOVENŠČINI ZA ODRASLE GOVORCE DRUGIH JEZIKOV (Z DODATKOM ZA MLADOLETNIKE – PROSILCE ZA MEDNARODNO ZAŠČITO

Informacije

Lucija Lučić, +386 1 23 44 420 ali +386 30 646 919, lucija.lucic@cene-stupar.si
Katja Nussdorfer Potočnik, +386 30 313 617, katja.potocnik@cene-stupar.si

Organizatorka izobraževanja odraslih

Alida Zagorc Šuligoj, +386 1 23 444 14 ali +386 41 727 458, alida.suligoj@cene-stupar.si

Program je namenjen opismenjevanju oseb, katerih prvi jezik ni slovenščina.

Javni zavod Cene Štupar-CILJ je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

JAVNA VELJAVNOST PROGRAMA

Udeleženec po uspešno zaključenem programu prejme javnoveljavno potrdilo o udeležbi.

V programu se preverja in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom in osebnim individualnim izobraževalnim načrtom. Preverjanje poteka skozi celotno trajanje programa.

Cilj programa je opismeniti mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito, da se bodo lahko pripravili in uspešneje vključili v osnovno šolo za odrasle oziroma drugo ustrezno izobraževanje.


V primeru, da se program izvaja za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito, se lahko v skladu z njihovimi izobraževalnimi potrebami 300-urni program podaljša za 100 ur.