BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE

BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE MOZAIK V ANGLEŠKEM JEZIKU (OSNOVNA POSLOVNA ANGLEŠČINA)

 

Organizator

Rok Trdan,+386 1 32 04 892 ali +386 31 729 904,  rok.trdan@cene-stupar.si

Vodja projekta

Dragica Glažar, +386 5 933 64 10 ali +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si

 

Prijava na izobraževanje je možna preko vpisnega lista.

Izpolnjen vpisni list pošljite na rok.trdan@cene-stupar.si ali Cene Štupar - CILJ, Linhartova 13, 1000 Ljubljana s pripisom "Kompetence".

 

Komu je namenjeno?

 • Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, starejšim od 45 let, ki so nižje izobraženi (največ IV. stopnja izobrazbe) in manj usposobljeni.

 

Trajanje v urah ter po izvedbi: 

 • 50 ur

 

Termin izobraževanja:

 • 16. 2. 2017 - 18. 5. 2017
 • četrtek od 16.00 do 19.00 

 

Cilji:

 • razvoj veščin in kompetenc, pomembnih za učinkovito delo in komunikacijo s strankami v tujem jeziku.

 

Vsebine:

 • bralno razumevanje,
 • slušno razumevanje,
 • govorjenje,
 • besedni zaklad,
 • slovnične strukture.


Pridobljene kompetence:

 • bralno razumevanje v tujem jeziku za potrebe dela in komunikacije s strankami,
 • slušno razumevanje pri govornem sporazumevanju s strankami,
 • govorno sporočanje in sporazumevanje v zvezi z naravo delovnih nalog,
 • pisno sporočanje in komuniciranje za potrebe dela,
 • uporaba jezika z registrom ustreznim za delo s strankami,
 • uporaba IK tehnologije na delovnem mestu,
 • uporaba IK tehnologije pri samostojnem učenji ter uporabi tujega jezika.

Več informacij o projektu dobite tukaj.