ACCESSIBILITY

  • KEYBOARD NAVIGATION
  • DISABLE ANIMATIONS

CONTRAST

  • DARK CONTRAST
  • BLACK & WHITE CONTRAST

BLACK & WHITE CONTRAST

  • INCREASE TEXT SIZE
  • DECREASE TEXT SIZE
  • MARK TITLES
  • MARK LINKS
  • UNDERLINE LINKS
Sitemap
Accessibility statement

Kdo smo?

 

 

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana si že od leta 1959 prizadeva za pestro ponudbo izobraževalnih programov za vse generacije.

 

Kot ena izmed največjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji se zavedamo, kako pomembno je, da udeležencem ponudimo aktualne vsebine in različen nabor formalnih ter neformalnih programov. Prav tako se zavedamo, kako pomembna sta medsebojno povezovanje in sodelovanje. Ponosni smo, da uspešno sodelujemo z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami tako lokalno kot regionalno ter smo člani Zveze ljudskih univerz Slovenije.

 

Naši zaposleni so vedno dostopni, strokovni, pozitivno naravnani in vedno pripravljeni na nove izzive. Težimo k pestri ponudbi za naše udeležence, zato se vključujemo v različne mednarodne in slovenske projekte ter se prijavljamo na javne razpise in snujemo nove programe.

 

Da se trdo delo res izplača, je dejstvo, kar dokazuje tudi naš zavod. V zadnjih desetih letih smo dosegli velik razvoj na področju srednješolskega in osnovnošolskega izobraževanja za odrasle, pridobivamo licence za potrjevanje in preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razširjamo in posodabljamo pa tudi ponudbo na področju izobraževanja tujih jezikov in slovenščine za tujce.

 

Z izvajanjem številnih projektov želimo povečati dostopnost znanja čim številčnejšim ciljnim skupinam in poudariti pomen vseživljenjskega učenja. Naj izpostavimo le nekaj projektov: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, Interkulturni center, Vseživljenjska karierna orientacija, Teden vseživljenjskega učenja, Kul služba, Ferfl … V letu 2017 smo odprli večgeneracijski center N'šPlac, kjer se vsak mesec zvrsti veliko različnih neformalnih programov. Pod okriljem zavoda deluje tudi Svetovalno središče, kjer je med drugim možno tudi karierno svetovanje. Če pa ste bolj samostojni pri učenju, vam je na voljo Središče za samostojno učenje, kjer ponujamo miren prostor za učenje in pisanje seminarskih ter domačih nalog.

 

Zavezani k nenehnemu razvoju in skrbi za kakovost se bomo še naprej povezovali ter sodelovali, trdno prepričani, da je le skupni pristop k uresničevanju skupnih ciljev pravi.

 

Cookie - Analitics
They are used to record the website's obscurity analysis and provide us with data to provide a better user experience.
What are cookies?
By visiting and using the site, you consent to the use and recording of cookies.OK Learn more about cookies