Informacije
Lucija Lučić, +386 1 23 44 420 ali +386 30 646 919, lucija.lucic@cene-stupar.si
 
Organizatorka izobraževanja odraslih
Alida Zagorc Šuligoj, +386 1 23 444 14 ali +386 41 727 458, alida.suligoj@cene-stupar.si

 

Informativna prijava

Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.

Znanje, ki ga kandidat dokaže z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni:

  • v veliki meri se lahko samostojno sporazumeva o vsakdanjih temah v predvidljivih sporazumevalnih položajih,
  • razume bistvene informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih,
  • po navodilih zna napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
  • govorno in pisno izražanje je preprosto, toda dovolj ustrezno in pravilno za nemoten potek sporazumevanja.