Osebni pristop je za nas ključnega pomena. Vsakemu posamezniku posvetimo svoj čas, skupaj določimo osebni izobraževalni načrt in poiščemo najprimernejšo obliko izobraževanja. 

 

 

 

 

 

Naši udeleženci plačajo samo tiste izpite, ki jim manjkajo. Denar

Ker si želimo udeležencem ponuditi program, ki bi bil popolnoma prilagojen posamezniku, si prizadevamo, da vsakemu ponudimo možnost izbire opravljanja izpitov v poljubnem vrstnem redu. Udeleženec lahko opravlja izpite za vse letnike in si tako sam načrtuje svoje izobraževanje, hkrati pa plača samo tiste, ki jih dejansko opravlja. 

 

 

 

 

čas

Vsakdo si lahko določi lasten tempo opravljanja izpitov in s tem prilagodi trajanje šolanja svojim željam in potrebam. Mi vam pri tem zagotovimo, da ima vsak predmet vsaj en izpitni rok na mesec.

Za izpite, ki zahtevajo obvezna predavanja, izvajamo izpitne roke neposredno po zaključku predavanj. 

 

 

 

 

Vaš obisk vas ne zavezuje k vpisu! Obiščite nas in skupaj bomo poiskali vam najprimernejšo izobraževalno pot za uresničitev vaših ciljev.  

 

 

 

Ekonomski tehnik SSI | Javni Zavod Cene Štupar

Ekonomski tehnik SSI | Javni Zavod Cene Štupar

Ekonomski tehnik je univerzalen poklic, saj je primeren za večino podjetij, ki želijo strokovno podkovano podporo in vodenje pri administrativnih opravilih.
DODAJ NA SEZNAM

Domača in tuja podjetja iščejo ljudi z znanji, ki jih boste pridobili v programu Ekonomski tehnik. Usposobili se boste predvsem za delo na številnih področjih v gospodarstvu kot na primer bančništvo, finance, pravo, trženje, komerciala, PR. Osvojili boste sodobna ekonomska znanja in razvili ključne kompetence za uspešno osebnostno rast in delo v poslovnem okolju. Poudarek programa je na povezavi teorije in prakse, odlikuje ga izbirnost strokovnih modulov in odprti kurikul, v okviru katerega boste pridobili temeljna znanja podjetništva, ki zadoščajo za razvoj vaše lastne poslovne poti. Razvoj komunikacijskih veščin, organizacijskih sposobnosti ter timskega dela, so garancija za uspeh v poslovnem svetu.

 

Ekonomski tehniki so bili in bodo temelj različnih gospodarskih aktivnosti. Iskanost profila ekonomskega tehnika je trenutno v porastu, saj se podjetja znova podajajo bolj odprto različne domače in tuje trge.

Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše vsak, ki ima najmanj:

 • končano osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo

 

Potek vpisa

Pred vpisom nas lahko kontaktirate tudi prek telefona ali e pošte, ali pa se na našem naslovu oglasite na informativnem pogovoru. Po pregledu dokumentacije in analizi vaših potreb in možnosti se lahko odločite za vpis. Ob vpisu skupaj z organizatorjem izobraževanja pripravite osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidene obveznosti. 

 

Ob vpisu pridobite tudi dostop do e-indeksa, kjer dostopate do različnih gradiv, izpitnih rokov, predavanj, konzultacij s profesorji, urnikov ter ostalih pomembnih informacij.

 

Preberite si tudi pogosta vprašanja in pomembne informacije.

 

Plačilo

Vpisnina znaša 125 EUR in velja eno koledarsko leto od vpisa. Ob vpisu se udeleženec odloči za sebi najbolj primeren način izobraževanja. V kolikor želi v večji meri obiskovati predavanja lahko v paketu zakupi 10 izpitov s predavnaji (šolnina) in jih odplačuje tudi na obroke. V kolikor pa se odloči za samostojno učenje in opravljanje izpitov, pa si lahko izpite in predavanja zakupuje sproti. 

 

Izpit stane 75 EUR, izpit s predavanjem pa 120 EUR. Šolnina stane 1200 EUR – lahko jo poravnate na do 10 obrokov.

Prvo ponovno opravljanje izpita je brezplačno.

 

Ob vpisu je potrebno poravnati vpisnino in vsaj tri izpite ali vpisnino in prvi obrok šolnine. Vsak udeleženec si tako lahko ustvari sebi prilagojeno izobraževanje in pri tem plača samo tisto, kar dejansko koristi. 

 

Če je plačnik PODJETJE ali druga pravna oseba, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

Prilagoditve izrednemu izobraževanju

Obveznosti v programu se prilagajajo glede na priznavanje predhodno pridobljenega znanja posameznika. Izobraževanje odraslih je posebna veja izobraževanja, zato se vam skušamo v čim večji meri prilagoditi in upoštevati potrebe posameznika.

 

Predavanja potekajo 2 - 4 krat tedensko v popoldanskem času, prav tako izpiti in konzultacije. Izpitni roki potekajo celo leto, veliko večino izpitov je mogoče opravljati vsaj enkrat mesečno. Tako imajo udeleženci možnost, da si tempo izbirajo sami in si izobraževanje naredijo prijazno sebi. 

 

Izbirate lahko med obiskovanjem predavanj in samostojnim učenjem. Po zaključenem sklopu predavanj sledi izpit. Ob poudarku na samostojnem učenju pa so vam na voljo osebne in elektronske konzultacije s predavateljem, kjer predstavijo vaše obveznosti in cilje predmeta, na voljo pa so tudi za morebitna vprašanja.

 

Zavod za vsakega udeleženca-ko izrednega izobraževanja oblikuje Osebni izobraževalni načrt (OIN), ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidenih obveznosti.

 

predavanja

2 – 4 krat tedensko v popoldanskih urah po urniku

Večina predmetov nima obveznih predavanj pred izpitom, vendar vam glede na posamezno situacijo svetujemo, katere vseeno obiskovati.

 

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so eno od predpisanih obveznosti v vašem programu. Tekom izobraževanja se boste lahko udejstvovali na različnih področjih, mi pa vam bomo te aktivnosti upoštevali v programu. 

Predlagana področja interesnih dejavnosti:

 • Šport, ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave.
 • Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad, naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke), ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke, ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov.
 • Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

Pogoji za dokončanje PROGRAMA

Pozitivno morajo biti ocenjeni:

 • splošnoizobraževalni predmeti,
 • obvezni strokovni moduli,
 • izbirni strokovni moduli,
 • odprti del kurikula.

 

Poleg tega morajo biti opravljene:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicna matura

 

Zaključek – POKLICNA MATURA

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

pridobitev javno veljavne listine: SPRIČEVALO O POKLICNI MATURI

pridobljen naziv: EKONOMSKI TEHNIK / EKONOMSKA TEHNICA

Nina Savšek

01 234 4400 ali 030 705 895

nina.savsek@cene-stupar.si

 

 

Tanja Zakotnik Jeršin

01 234 4421 ali 041 606 057

tanja.jersin@cene-stupar.si

 

 

Renata Bačvić

030 333 500 ali 01 23 444 12

renata.bacvic@cene-stupar.si

 

 

ZAKLJUČEK ŠOLANJA POKLICNA MATURA

 

Poklicna matura poteka trikrat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok). 

 

Na poklicno maturo se prijavite v referatu, kjer izpolnite PRIJAVNICO. Ob prijavi ni nujno potrebno, da imate opravljene vse izpite. Vse obveznosti morate opraviti do roka za odjavo. V kolikor se želite odjaviti od opravljanja poklicne mature, je potrebno v referatu izpolniti ODJAVO. 

 

 

Informacije

Nina Savšek

01 234 4400 ali 030 705 895

nina.savsek@cene-stupar.si

 

 

Tanja Zakotnik Jeršin

01 234 4421 ali 041 606 057

tanja.jersin@cene-stupar.si

 

 

Renata Bačvić

030 333 500 ali 01 23 444 12

renata.bacvic@cene-stupar.si

 

 

 

 

INFORMATIVNA PRIJAVA

Ime in priimek

Datum rojstva

Občina bivanja

E-naslov

Telefon

Sporočilo

 

 

 

 

ZAKAJ IZBRATI IZOBRAŽEVANJE PRI NAS? 

 

 

Individualni pristop k izobraževanju

Naši zaposleni so strokovno usposobljeni, da vam svetujejo, vas informirajo in nudijo celostno podporo pri izobraževanju. Vsakemu posamezniku se individualno posvetimo in se potrudimo oblikovati izobraževanje, ki mu najbolj ustreza. 

 

 

 

      Veliko število zadovoljnih udeležencev 

       Vsako leto se naših izobraževanjih udeleži preko 10.000 udeležencev. 

 

 

 

 

Cerifikat Družini prijazno podjetje

Smo ponosni imetniki certifikata Družini prijazno podjetje, zato se trudimo, da smo prijazni tako do družin udeležencev kot tudi do zaposlenih. 

 

 

 

      Tradicija 

        Z vami in za vas delujemo že 58 let! 

 

 

 

 

Možnost povračila šolnine

Seznanimo vas z možnostmi za povračilo stroškov šolnine in vam pomagamo pri izpolnjevanju dokumentacije. Redno spremljamo razpise, namenjene našim udeležencem.