Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti

Udeleženci se na pripravah informirajo o načinu pridobitve javno veljavne listine, se seznanijo s tipologijo nalog na izpitu in načinom izvajanja izpita.

Priprave na izpit slovenščine | Javni Zavod Cene Štupar

Priprave na izpit slovenščine | Javni Zavod Cene Štupar

Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je namenjen vsem, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik in bi želeli pridobiti javno veljavno listino za različne uradne ali zasebne namene (pridobitev državljanstva, opravljanje poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.).

Spričevalo iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je javnoveljavna listina, imetnik katere izkazuje svoje znanje slovenščine v postopku pridobitve slovenskega državljanstva, opravljanja poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.

 

30-urne online priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika so namenjene vsem, ki si pred opravljanjem izpita želijo poglobljenega strokovnega svetovanja in ovrednotenja znanja slovenščine ter seznanitve s tipologijo izpitnih nalog in jezikovnim treningom (več o tečaju v zavihku "PROGRAM").

 

60-urne, 30-urne, 20-urne in 10-urne priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika so namenjene vsem, ki si pred opravljanjem izpita želijo svetovanja in ovrednotenja znanja slovenščine ter seznanitve s tipologijo izpitnih nalog.

 

Pogoji za vpis: Znanje slovenščine na ravni A1 ali A2, odvisno od ravni izpita.

Priprave niso pogoj za pristop k izpitu.

 

Izpitni roki iz znanja slovenščine na vstopni ravni in osnovni ravni so objavljeni na naši spletni strani. Vzorčni izpiti niso enaki testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

60- urne priprave na izpit iz znanja slovenščine

 

Marsikomu predstavlja opravljanje izpita zelo stresno situacijo. Zaradi negotovosti pred neznano situacijo nastopi trema in oseba ne zmore izkazati svojega znanja pred izpitno komisijo. Prav tako se veliko oseb, ki se niso seznanile s strategijami reševanja nalog, med izpitom ukvarja s časovno omejitvijo, nerazumevanjem navodil, itd., namesto, da bi vso energijo in miselni proces usmerili k učinkovitemu izpolnjevanju izpitnih nalog  in proaktivnemu sodelovanju z izpitno komisijo na ustnem delu izpita.    

 

VSEBINA PRIPRAV  

•  Splošne informacije o sestavi in poteku Izpita.

•  Slovnične vaje.

•  Bralno razumevanje: obravnava kratkih in daljših besedil.

•  Slušno razumevanje: kratki in daljši dialogi, obvestila, mnenja, navodila,...

•  Pisno sporočanje: pisanje različnih besedil (reklamacija, e-pošta, prošnja,…).

•  Govorno sporočanje: konverzacija (osebna predstavitev, opisi slik, igre vlog ).

 

KDAJ BODO IZVEDENE PRIPRAVE? 

Priprave bomo potekale vsak ponedeljek in četrtek od 17.00 do 20.15 v prostorih zavoda Cene Štupar, Ul. Ambrožiča Novljana 5 (BTC).

Začnemo 16.1.2023, število mest je omejeno.

  

KOMU SO PRIPRAVE NAMENJENE?  

Program še posebej priporočamo osebam, ki bodo izpit opravljale prvič oziroma so bile v preteklosti pri opravljanju izpita neuspešni zaradi nespretnosti pri izpolnjevanju izpitnih pol / ustnem izpitu.  

Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti javno veljavno spričevalo o znanju slovenščine kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni.  

 

ZAKAJ POTREBUJETE PRIPRAVE?  

Da se seznanite s/z: 

 • izpitnim postopkom,  
 • izpitnim pravilnikom,  
 • tipologijo izpitnih nalog,   
 • strategijami učinkovitega reševanja nalog, 
 • časovno orientacijo in dolžino zapisov.  

 

Udeležba v programu tudi pozitivno vpliva na premagovanje treme pred izpitno situacijo in samozavestno držo.  

 

ZAKAJ BI SE VKLJUČILI V PROGRAM PRIPRAV NA CENE ŠTUPAR - CILJ?  

 • Ker program izvajajo izkušeni profesorji in profesorice slovenščine kot drugi in tuji jezik.  
 • Da premagate strah pred izpitom.  
 • Da postanete bolj samozavestni.  
 • Da se pravočasno in pravilno informirate o izvedbi izpita (pravice, dolžnosti, postopki). 

 

CENA PRIPRAV: 320 € Z DDV 

PRIJAVE SPREJEMAMO TUKAJ.

 

* Priprave bodo izvedene, v kolikor bo vpisanih najmanj 8 udeležencev, ki tvorijo homogeno skupino.  Več si preberite v naših splošnih pogojih.

 

30- urne online priprave na izpit iz znanja slovenščine

Vsebina programa

 • Splošne informacije o sestavi in poteku Izpita. 

 • Bralno razumevanje: obravnava kratkih in daljših besedil. 

 • Slušno razumevanje: kratki in daljši dialogi, obvestila, mnenja, navodila,...

 • Pisno sporočanje: tvorba različnih besedil (pismo, e-pošta, prošnja,…).

 • Govorno sporočanje: konverzacija (osebna predstavitev, opisi slik, igre vlog ). 

Kako bo program izveden? 

Izobraževanje poteka na daljavo preko računalnika, tablice ali pametnega telefona. Mentor pred pričetkom nudi udeležencem pomoč glede uporabe pripomočkov. 

Skupinska online srečanja bodo potekala 3x na teden v dopoldanskem času (dopoldanska skupina) ali ob petkih popoldan in sobotah dopoldan (vikend skupina). 

Med online srečanji skupine, udeleženec prejme gradiva, naloge in zadolžitve, ki jih mora opraviti samostojno, vendar ob podpori profesorja, mentorja. 

Zadnji sklop priprav je namenjen individualnim obravnavam in podajanju povratnih informacij vsakemu udeležencu posebej. 

Priprave se zaključijo s skupinskim srečanjem, kjer profesor poda še zadnje, dragocene napotke in opravi evalvacijo programa.

 Ker vaše mnenje šteje, po zaključku programa izpolnite anketni vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo programa.    

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen osebam, ki želijo pridobiti javno veljavno spričevalo o znanju slovenščine kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni.  

Program še posebej priporočamo osebam, ki so se same naučile slovensko (v družinskem krogu, od prijateljev, na delovnem mestu, ...) in se niso udeležile tečaja slovenščine.  

 

Zakaj potrebujete priprave?  

Da se seznanite s/z: 

 • izpitnim postopkom,  

 • izpitnim pravilnikom,  

 • tipologijo izpitnih nalog,   

 • strategijami učinkovitega reševanja nalog, 

 • časovno orientacijo in dolžino zapisov.  

Udeležba v programu tudi pozitivno vpliva na premagovanje treme pred izpitno situacijo in samozavestno držo.  

 

Metode dela 

Prepletanje različnih učnih metod, trening vseh štirih jezikovnih veščin, majhna skupina, individualno delo, mentoriranje

 in aktivno sodelovanje udeleženca so zmagovalna kombinacija za uspešno in učinkovito učenje.  

 

Zakaj bi se vključili v program priprav na Cene Štupar - CILJ?  

Ker program izvajajo izkušeni profesorji in profesorice slovenščine kot drugi in tuji jezik.  

Da se pravočasno in pravilno informirate o izvedbi izpita (pravice, dolžnosti, postopki). 

Da premagate strah pred izpitom.

Da ovrednotite svoje znanje slovenščine.

Da postanete bolj samozavestni.

 

CENA TEČAJA: 280 € z DDV 

(možnost plačila na 2 obroka)

 

* Tečaj bo izveden, v kolikor bo vpisanih najmanj 8 udeležencev, ki tvorijo homogeno skupino.  Več si preberite v naših splošnih pogojih.

 

10- urne online priprave na izpit iz znanja slovenščine

Vsebina programa  

 • Splošne informacije o sestavi in poteku izpita. 

 • Seznanitev s Pravilnikom. 

 • Predstavitev vzorčne izpitne pole: bralno razumevanje, slušno razumevanje, pisno sporočanje, govorno sporočanje. 

Kako bo izveden program? 

Izobraževanje bo potekalo na daljavo preko računalnika, tablice ali pametnega telefona. Mentor bo nudil udeležencem pred pričetkom pomoč glede uporabe pripomočkov. 

Skupinska online srečanja bodo potekala 5x na teden v jutranjem času (jutranja skupina) ali večernem času (večerna skupina). 

 

Marsikomu predstavlja opravljanje izpita zelo stresno situacijo. Zaradi negotovosti pred neznano situacijo nastopi trema in oseba ne zmore izkazati svojega znanja pred izpitno komisijo. Prav tako se veliko oseb, ki se niso seznanile s strategijami reševanja nalog, med izpitom ukvarja s časovno omejitvijo, nerazumevanjem navodil, itd., namesto, da bi vso energijo in miselni proces usmerili k učinkovitemu izpolnjevanju izpitnih nalog  in proaktivnemu sodelovanju z izpitno komisijo na ustnem delu izpita.    

Ker vaše mnenje šteje, ob zaključku programa izpolnite anketni vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo programa.    

 

Komu je program namenjen?  

Priprave so namenjene osebam, ki že znajo slovensko in se želijo seznaniti z izpitnim postopkom

Program še posebej priporočamo osebam, ki bodo izpit opravljale prvič oziroma so bile v preteklosti pri opravljanju izpita neuspešni zaradi nespretnosti pri izpolnjevanju izpitnih pol / ustnem izpitu.  

Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti javno veljavno spričevalo o znanju slovenščine kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni.  

 

Zakaj potrebujete priprave?  

Da se seznanite s/z: 

 • izpitnim postopkom,  

 • izpitnim pravilnikom,  

 • tipologijo izpitnih nalog,   

 • strategijami učinkovitega reševanja nalog, 

 • časovno orientacijo in dolžino zapisov.  

Udeležba v programu tudi pozitivno vpliva na premagovanje treme pred izpitno situacijo in samozavestno držo.  

 

Metode dela 

Udeleženec s svojo proaktivnostjo soustvarja program. Zaželena so konstruktivna vprašanja, ki se udeležencev porajajo po 

seznanitvi z vzorčno izpitno polo.  

 

Zakaj bi se vključili v program priprav na Cene Štupar - CILJ?  

Ker program izvajajo izkušeni profesorji in profesorice slovenščine kot drugi in tuji jezik.  

Da premagate strah pred izpitom.  

Da postanete bolj samozavestni.  

Da se pravočasno in pravilno informirate o izvedbi izpita (pravice, dolžnosti, postopki). 

 

CENA TEČAJA: 80 € z DDV 

 

* Tečaj bo izveden, v kolikor bo vpisanih najmanj 8 udeležencev, ki tvorijo homogeno skupino.  Več si preberite v naših splošnih pogojih.

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE  NA OSNOVNI RAVNI (A2) - 60 UR

Cena: 320 € z 22% DDV 

* Priprave bodo izvedene, v kolikor bo vpisanih najmanj 8 udeležencev, ki tvorijo homogeno skupino.  Več si preberite v naših splošnih pogojih.

 

Začetek: 16.1.2023

Urnik: vsak PONEDELJEK in ČETRTEK 17.00 – 20.15

Zaključek: 6.3.2023

 

Lokacija: Ulica Ambrožiča Novljana 5, BTC.

Vpis poteka do 11.1.2023 oziroma do zapolnitve prostih mest.

Pogoj za prijavo: Pogoj za vpis je znanje slovenščine na ravni A1.

 

Število udeležencev v skupini: 8 - 15

 

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE  NA vstopni RAVNI (a1) - 20 ur

Cena: 80 € z 22% DDV 

*Cena vključuje 16 ur tečaja v živo/online, 4 ure pa so namenjene ovrednotenju znanja in oblikovanju povratne informacije.

 

SKUPINA 1: JUTRANJI TERMIN 

Urnik:   

 • ponedeljek, 30. 1. 2023        od 8:30 do 11:45
 • sreda, 1. 2. 2023                    od 8:30 do 11:45
 • ponedeljek, 6. 2. 2023          od 8:30 do 11:45
 • petek, 10. 2. 2023                 od 8:30 do 11:45

 

SKUPINA 2: popoldanski TERMIN 

Urnik:   

 • torek, 31. 1. 2023        od 12:30 do 15:45
 • četrtek, 2. 2. 2023       od 12:30 do 15:45
 • torek, 7. 2. 2023          od 12:30 do 15:45
 • četrtek, 9. 2. 2023       od 12:30 do 15:45

 

Lokacija: Ulica Ambrožiča Novljana 5, BTC.

Vpis poteka  do dva dni pred začetkom priprav oziroma do zapolnitve prostih mest.

Pogoj za prijavo: Pogoj za vpis je znanje slovenščine na ravni A1. Za udeležbo na pripravah je potrebno izpolnjevati  pogoje, ki veljajo v času trajanja priprav.

Število udeležencev v skupini: 8 - 15

 

 

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE  NA OSNOVNI RAVNI (a2/b1) - 20 ur

 

SKUPINA 1 – POPOLDANSKI TERMIN:

 

Cena: 80 € z 22% DDV 

*Cena vključuje 16 ur tečaja v živo/online, 4 ure pa so namenjene ovrednotenju znanja in oblikovanju povratne informacije.

 

Urnik:   

 • sreda, 2. 11. 2022 od 13:00 do 16:00
 • petek, 4. 11. 2022 od 13:00 do 16:00
 • sreda, 9. 11. 2022 od 13:00 do 16:00
 • petek, 11. 11. 2022 od 13:00 do 16:00

Lokacija: Ulica Ambrožiča Novljana 5, BTC (v primeru slabih epidemioloških razmer bo tečaj potekal online).

 

Vpis poteka od 1. oktobra do dva dni pred začetkom priprav oziroma do zapolnitve prostih mest.

Pogoj za prijavo: Pogoj za vpis je znanje slovenščine na ravni A1 - A2. Za udeležbo na pripravah je potrebno izpolnjevati  pogoje, ki veljajo v času trajanja priprav.

 

Število udeležencev v skupini: 8 - 15

 

SKUPINA 2 – VEČERNI TERMIN:

 

Cena: 80 € z 22% DDV 

*Cena vključuje 16 ur tečaja v živo/online, 4 ure pa so namenjene ovrednotenju znanja in oblikovanju povratne informacije.

  

Urnik:   

 • četrtek, 3. 11. 2022 od 17:00 do 20:15
 • torek, 8. 11. 2022 od 17:00 do 20:15
 • četrtek, 10. 11. 2022 od 17:00 do 20:15
 • torek, 15. 11. 2022 od 17:00 do 20:15

 

Lokacija: Ulica Ambrožiča Novljana 5, BTC (v primeru slabih epidemioloških razmer bo tečaj potekal online).

 

Vpis poteka od 1.oktobra dalje do dva dni pred začetkom priprav oziroma do zapolnitve prostih mest preko elektronske pošte slo@cene-stupar.si

 

Pogoj za prijavo: Pogoj za vpis je znanje slovenščine na ravni A1 - A2. Za udeležbo na pripravah je potrebno izpolnjevati  pogoje, ki veljajo v času trajanja priprav.

 

Število udeležencev v skupini: 8 - 15

 

Prijava je možna:

-      OSEBNO:  v referatu javnega zavoda Cene Štupar – CILJ  v času uradnih ur ob upoštevanju trenutnih zaščitnih epidemioloških ukrepov. Ob prijavi poravnate tudi plačilo.

 

-       PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na slo@cene-stupar.si

 

Po prejemu vaše  prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo izbranega tečaja. 

 Plačilo poravnate po prejetem računu - vsaj 1 dan pred začetkom priprav.

Preberite si tudi splošne pogoje.

 

Referat

T: 01 234 44 00

slo@cene-stupar.si

 

Ali ste vedeli?

 

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI JEZIKASplošne značilnosti jezika

Večina govorcev slovenskega jezika živi v Sloveniji. Slovenščina je eden izmed redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino. Ima 25 črk, s katerimi zapisujemo 29 glasov, tri slovnična števila (ednina, dvojina in množina), šest sklonov (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik) z osmimi sklanjatvami in tremi slovničnimi spoli (moški, ženski in srednji).

 

 

 

     glasovne enote  Glasovne enote se delijo na:

     1. samoglasnike: i; ozki in široki e; a; ozki in široki o; u; polglasnik [ə];

     2. soglasnike:

     – zvočniki: m, n; r, l; v, j;

     – nezvočniki: p – b, f; t – d, s – z, c; š – ž, č – dž in k – g, h.

 

 

 

 

PROFESORJI

Naši profesorji in profesorice, strokovnjaki s področja slovenistike in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika, s prijaznim in razumevajočim odnosom na tečajih ustvarjajo sproščeno učno okolje.

Informacije

Referat

T: 01 234 44 00

slo@cene-stupar.si

 

Primož Mušič

041 349 182

primoz.music@cene-stupar.si

 

Urška Pahulje

041 349 182

urska.pahulje@cene-stupar.si

 

Urša Korošec

030 646 919

ursa.korosec@cene-stupar.si

 

Lucija Hajdinjak

030 646 919

lucija.hajdinjak@cene-stupar.si

 

Uradne ure

ponedeljek -  8h-11h in 13h-16h

torek - 8h-11h in 13h-16h

sreda - 13h-17h

četrtek in petek – ni uradnih ur

 

 

 

Pišite nam

Vaš e mail naslov

Vprašanje

Prepišite besedilo iz slike v spodnje polje

 

 

 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih