Udeleženci se na pripravah informirajo o načinu pridobitve javno veljavne listine, se seznanijo s tipologijo nalog na izpitu in načinom izvajanja izpita.

Priprave na izpit slovenščine | Javni Zavod Cene Štupar

Priprave na izpit slovenščine | Javni Zavod Cene Štupar

Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je namenjen vsem, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik in bi želeli pridobiti javno veljavno listino za različne uradne ali zasebne namene (pridobitev državljanstva, opravljanje poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.).
DODAJ NA SEZNAM

Spričevalo iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je javnoveljavna listina, imetnik katere izkazuje svoje znanje slovenščine v postopku pridobitve slovenskega državljanstva, opravljanja poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.

 

60-urne priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika so namenjene vsem, ki si pred opravljanjem izpita želijo poglobljenega strokovnega svetovanja in ovrednotenja znanja slovenščine ter seznanitve s tipologijo izpitnih nalog in jezikovnim treningom.

 

20-urne priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika so namenjene vsem, ki si pred opravljanjem izpita želijo svetovanja in ovrednotenja znanja slovenščine ter seznanitve s tipologijo izpitnih nalog.

 

Pogoji za vpis: Znanje slovenščine na ravni A1—A2 .

Priprave niso pogoj za pristop k izpitu.

 

Izpitni roki iz znanja slovenščine na osnovni ravni so objavljeni na naši spletni strani. Vzorčni test ni enak testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

Prijave na priprave sprejemamo po telefonu, preko elektronske pošte ali osebno vsaj 5 dni pred začetkom. 

 

Plačilo poravnate osebno vsak delavnik od 8.00 do 16.00 ure oziroma najkasneje 1 uro pred začetkom priprav prvi dan. Ponujamo možnost plačila na 2 obroka (ob priložitvi davčne številke).

60-URNE PRIPRAVE

5.2.2018 – 12.3.2018

Cena: 220 € z 22% DDV

Urnik: PON/TOR/ČET (18.00 – 21.10)

Vpis: do 2.2.2018

Lokacija: Vojkova 1

Število udeležencev: 8-15

 

60-URNE PRIPRAVE

5.12.2017 – 15.2.2018

Cena: 220 € z 22% DDV

Urnik: PON/TOR/ČET (18.00 – 21.10)

Vpis: do 4.12.2017

Lokacija: Vojkova 1

Število udeležencev: 8-15

 

20-URNE PRIPRAVE

10 dni pred vsakim rokom

Cena: 40 € z 22% DDV

Urnik: 18.00 – 21.10

Vpis: ob vpisu na izpitni rok

Lokacija: Linhartova 13

Število udeležencev: 10-16

 

20-URNE PRIPRAVE (BREZPLAČNE)

10 dni pred vsakim rokom

Urnik: 18.00 – 21.10

Vpis: ob vpisu na izpitni rok

Lokacija: Linhartova 13

Število udeležencev: 10-16

Pogoji za vključitev:

  • starost 45+
  • status zaposlene osebe
  • stopnja izobrazbe IV. ali manj

Lucija Hajdinjak

01 234 44 20 ali 030 646 919

lucija.lucic@cene-stupar.si

 

 

Alida Zagorc Šuligoj

01 234 4414 ali 041 727 458

alida.suligoj@cene-stupar.si

 

 

Ali ste vedeli?

 

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI JEZIKA

Večina govorcev slovenskega jezika živi v Sloveniji. Slovenščina je eden izmed redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino. Ima 25 črk, s katerimi zapisujemo 29 glasov, tri slovnična števila (ednina, dvojina in množina), šest sklonov (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik) z osmimi sklanjatvami in tremi slovničnimi spoli (moški, ženski in srednji).

 

 

 

       Glasovne enote se delijo na:

     1. samoglasnike: i; ozki in široki e; a; ozki in široki o; u; polglasnik [ə];

     2. soglasnike:

     – zvočniki: m, n; r, l; v, j;

     – nezvočniki: p – b, f; t – d, s – z, c; š – ž, č – dž in k – g, h.

 

 

 

 

PROFESORJI

Naši profesorji in profesorice, strokovnjaki s področja slovenistike in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika, s prijaznim in razumevajočim odnosom na tečajih ustvarjajo sproščeno učno okolje.

Informacije

Lucija Hajdinjak

01 234 44 20 ali 030 646 919

lucija.lucic@cene-stupar.si

 

 

Alida Zagorc Šuligoj

01 234 4414 ali 041 727 458

alida.suligoj@cene-stupar.si

 

 

 

 

Pišite nam

Vaš e mail naslov

Vprašanje