Osebni pristop je za nas ključnega pomena. Vsakemu posamezniku posvetimo svoj čas, skupaj določimo osebni izobraževalni načrt in poiščemo najprimernejšo obliko izobraževanja. 

 

 

 

 

 

Naši udeleženci plačajo samo tiste izpite, ki jim manjkajo. Denar

Ker si želimo udeležencem ponuditi program, ki bi bil popolnoma prilagojen posamezniku, si prizadevamo, da vsakemu ponudimo možnost izbire opravljanja izpitov v poljubnem vrstnem redu. Udeleženec lahko opravlja izpite za vse letnike in si tako sam načrtuje svoje izobraževanje, hkrati pa plača samo tiste, ki jih dejansko opravlja. 

 

 

 

 

čas

Vsakdo si lahko določi lasten tempo opravljanja izpitov in s tem prilagodi trajanje šolanja svojim željam in potrebam. Mi vam pri tem zagotovimo, da ima vsak predmet vsaj en izpitni rok na mesec.

Za izpite, ki zahtevajo obvezna predavanja, izvajamo izpitne roke neposredno po zaključku predavanj. 

 

 

 

 

Vaš obisk vas ne zavezuje k vpisu! Obiščite nas in skupaj bomo poiskali vam najprimernejšo izobraževalno pot za uresničitev vaših ciljev.  

 

 

 

Trgovec | Javni Zavod Cene Štupar

Trgovec | Javni Zavod Cene Štupar

Pridobite strokovne kompetence, ki odlikujejo vsakega vrhunskega prodajalca. Skupaj z našimi predavatelji – strokovnjaki vam nudimo podporo do zaključka izobraževanja.
DODAJ NA SEZNAM

Trgovina kot dejavnost obstaja že od nekdaj. Panoga se je ves čas razvijala in prilagajala ter hkrati krojila prihodnost. Tudi danes ni drugače. Dober prodajalec v trgovini je izjemnega pomena za uspešno poslovanje ter zadovoljstvo kupcev. Prodajalci nagovarjajo in sprejemajo stranke. Nudijo jim pomoč pri pregledu ponudbe in nakupu. Velikokrat imajo tudi vlogo nakupovalnega svetovalca. Delo je zelo raznoliko, saj pokriva vsa področja prodaje blaga. Prodajalec skrbi za izbiro in željo strank, prevzem blaga, razložitev in skrb za kakovost. Poleg vsega mora biti natančen in zaupanja vreden pri delu z denarjem in blagajno, skrbeti mora za osebno urejenost ter urejenost trgovine.

Trgovska panoga je danes močnejša kot kadar koli. S porastom velikih nakupovalnih središč, kjer vse več ljudi preživlja tudi prosti čas, je možnosti za zaposlitev v tem poklicu veliko. Svoja znanja lahko tudi nadgradite in s tem postanete še bolj konkurenčni.

Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše vsak, ki ima najmanj:

 • končano osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo

 

Potek vpisa

Pred vpisom nas lahko kontaktirate tudi prek telefona ali e pošte, ali pa se na našem naslovu oglasite na informativnem pogovoru. Po pregledu dokumentacije in analizi vaših potreb in možnosti se lahko odločite za vpis. Ob vpisu skupaj z organizatorjem izobraževanja pripravite osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidene obveznosti. 

 

Ob vpisu pridobite tudi dostop do e-indeksa, kjer dostopate do različnih gradiv, izpitnih rokov, predavanj, konzultacij s profesorji, urnikov ter ostalih pomembnih informacij.

 

Preberite si tudi pogosta vprašanja in pomembne informacije.

 

Plačilo

Vpisnina znaša 125 EUR in velja eno koledarsko leto od vpisa. Ob vpisu se udeleženec odloči za sebi najbolj primeren način izobraževanja. V kolikor želi v večji meri obiskovati predavanja lahko v paketu zakupi 10 izpitov s predavnaji (šolnina) in jih odplačuje tudi na obroke. V kolikor pa se odloči za samostojno učenje in opravljanje izpitov, pa si lahko izpite in predavanja zakupuje sproti. 

 

Izpit stane 75 EUR, izpit s predavanjem pa 120 EUR. Šolnina stane 1200 EUR – lahko jo poravnate na do 10 obrokov.

Prvo ponovno opravljanje izpita je brezplačno.

 

Ob vpisu je potrebno poravnati vpisnino in vsaj tri izpite ali vpisnino in prvi obrok šolnine. Vsak udeleženec si tako lahko ustvari sebi prilagojeno izobraževanje in pri tem plača samo tisto, kar dejansko koristi. 

 

Če je plačnik PODJETJE ali druga pravna oseba, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

 

Prilagoditve izrednemu izobraževanju

Obveznosti v programu se prilagajajo glede na priznavanje predhodno pridobljenega znanja posameznika. Izobraževanje odraslih je posebna veja izobraževanja, zato se vam skušamo v čim večji meri prilagoditi in upoštevati potrebe posameznika.

 

Predavanja potekajo 2 - 4 krat tedensko v popoldanskem času, prav tako izpiti in konzultacije. Izpitni roki potekajo celo leto, veliko večino izpitov je mogoče opravljati vsaj enkrat mesečno. Tako imajo udeleženci možnost, da si tempo izbirajo sami in si izobraževanje naredijo prijazno sebi. 

 

Izbirate lahko med obiskovanjem predavanj in samostojnim učenjem. Po zaključenem sklopu predavanj sledi izpit. Ob poudarku na samostojnem učenju pa so vam na voljo osebne in elektronske konzultacije s predavateljem, kjer predstavijo vaše obveznosti in cilje predmeta, na voljo pa so tudi za morebitna vprašanja.

 

Zavod za vsakega udeleženca-ko izrednega izobraževanja oblikuje Osebni izobraževalni načrt (OIN), ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidenih obveznosti.

 

predavanja

2 – 4 krat tedensko v popoldanskih urah po urniku

Večina predmetov nima obveznih predavanj pred izpitom, vendar vam glede na posamezno situacijo svetujemo, katere vseeno obiskovati.

 

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so eno od predpisanih obveznosti v vašem programu. Tekom izobraževanja se boste lahko udejstvovali na različnih področjih, mi pa vam bomo te aktivnosti upoštevali v programu. 

Predlagana področja interesnih dejavnosti:

 • Šport, ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave.
 • Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad, naravoslovni dan – ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke), ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke, ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov.
 • Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj cestnoprometnih predpisov, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

Pogoji za dokončanje PROGRAMA

Pozitivno morajo biti ocenjeni:

 • splošnoizobraževalni predmeti,
 • obvezni strokovni moduli,
 • izbirni strokovni moduli,
 • odprti del kurikula.

 

Poleg tega morajo biti opravljene:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

 

Zaključek – Zaključni izpit

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

pridobitev javno veljavne listine: SPRIČEVALO O ZAKLJUČNEM IZPITU

pridobljen naziv: PRODAJALEC / PRODAJALKA

Nina Savšek

01 234 4400 ali 030 705 895

nina.savsek@cene-stupar.si

 

 

Tanja Zakotnik Jeršin

01 234 4421 ali 041 606 057

tanja.jersin@cene-stupar.si

 

 

Branka Bricl

01 234 4406 ali  041 606 285

branka.bricl@cene-stupar.si

 

 

ZAKLJUČEK ŠOLANJA ZAKLJUČNI IZPIT

 

Zaključni izpiti potekajo trikrat letno (spomladanski, jesenski in zimski rok). 

 

Na zaključni izpit se prijavite v referatu, kjer izpolnite PRIJAVNICO. Ob prijavi ni nujno potrebno, da imate opravljene vse izpite. Vse obveznosti morate opraviti do roka za odjavo. V kolikor se želite odjaviti od opravljanja zaključnega izpita, je potrebno v referatu izpolniti ODJAVO. 

 

Teme za zaključni izpit, zbirno mapo in navodila najdete v svojem e-indeksu. 

 

Informacije

Nina Savšek

01 234 4400 ali 030 705 895

nina.savsek@cene-stupar.si

 

 

Tanja Zakotnik Jeršin

01 234 4421 ali 041 606 057

tanja.jersin@cene-stupar.si

 

 

Branka Bricl

01 234 4406 ali  041 606 285

branka.bricl@cene-stupar.si

 

 

 

 

INFORMATIVNA PRIJAVA

Ime in priimek

Datum rojstva

Občina bivanja

E-naslov

Telefon

Sporočilo

 

 

 

 

 

ZAKAJ IZBRATI IZOBRAŽEVANJE PRI NAS? 

 

 

Individualni pristop k izobraževanju

Naši zaposleni so strokovno usposobljeni, da vam svetujejo, vas informirajo in nudijo celostno podporo pri izobraževanju. Vsakemu posamezniku se individualno posvetimo in se potrudimo oblikovati izobraževanje, ki mu najbolj ustreza. 

 

 

 

      Veliko število zadovoljnih udeležencev 

       Vsako leto se naših izobraževanjih udeleži preko 10.000 udeležencev. 

 

 

 

 

Cerifikat Družini prijazno podjetje

Smo ponosni imetniki certifikata Družini prijazno podjetje, zato se trudimo, da smo prijazni tako do družin udeležencev kot tudi do zaposlenih. 

 

 

 

      Tradicija 

        Z vami in za vas delujemo že 58 let! 

 

 

 

 

Možnost povračila šolnine

Seznanimo vas z možnostmi za povračilo stroškov šolnine in vam pomagamo pri izpolnjevanju dokumentacije. Redno spremljamo razpise, namenjene našim udeležencem.