Osnovna šola za odrasle 

 

 

Osnovna šola za odrasle | Javni Zavod Cene Štupar

Osnovna šola za odrasle | Javni Zavod Cene Štupar

DODAJ NA SEZNAM

Kdo se lahko vpiše?

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpišejo:

  • odrasli z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo,
  • kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in ni dokončal osnovne šole s prilagojenim programom,
  • kdor je uspešno končal osnovno šolo s prilagojenim programom, pa bi rad nadaljeval šolanje v kakem od srednješolskih programov.

Lokaciji pouka

  • oddelek do 4. razreda: Linhartova 13, Ljubljana,
  • oddelki od 5. do 9. razreda: Kališnikov trg 11-12, Ježica (avtobusi 14, 6, 8, 11).

Potek pouka

Odrasli se lahko vpišejo tudi med letom. Za odrasle je pouk organiziran popoldne.

Šolsko leto je razdeljeno na dva semestra – jesenskega (od septembra do konca januarja) in spomladanskega (od februarja do konca junija). Udeleženci v enem semestru opravijo en razred.

 

PUBLIKACIJA

POPRAVNI IZPITI 

 

Razpored razrednih in popravnih izpitov  

januar 2018, Kališnikov trg 11-12, Ježica

 

Najprej je treba opraviti neocenjene predmete.

Popravlja se lahko največ dve nezadostni oceni.

 

 

Predmet

datum

dan

ura

komisija

Slovenščina

1. 2.

četrtek

15.00

R. Arko, I. Janež,

P. Žunkovič

Matematika

26. 1.

petek

10.00

V. Nadarević

Fizika, SLZ

31. 1.

sreda

14.30

H. Leskovar,

A. Žigert

Angleščina

29. 1.

poned.

13.00

I. Činč,

B. Hvala Pelicon

GEO, ZGO, DKE, družb. izb. predmeti

30. 1.

torek

16.00

 B. Daugul,

B. Muhič, B. Škof,

 

KEM, BIO,

nar. izb. predmeti

29. 1.

poned.

15.00

L. Čerin,

A. Grablovic

 

PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE

 

A. Obvezni program  (predvideno število ur)            
    Predmet                              Razred           
  1.– 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 160 110 90 90 90 90
Matematika 140 90 72 72 72 90
Tuji jezik     72 54 54 54
Likovna umetnost   9 9 18    
Glasbena umetnost   9 9   16-18  
Družba   36        
Geografija     25 25 20 25
Zgodovina     25 25 25 25
Domov. in državlj. kultura in etika         12 12
Fizika         25 20
Kemija         25 20
Biologija         25 25
Naravoslovje     25 36    
Naravoslovje in tehnika   36        
Tehnika in tehnologija       18    
Izbirni predmeti*     2×15 2×18 2×18 2×18
Skupno število ur 300 290 357 374 402 397
Oddelčna skupnost   10 9 9 12 12

Minimalno število ur, potrebnih za uresničitev učnega načrta, je 95%.

* Udeleženec izbere izbirne predmete v skladu s 17. členom Zakona o osnovni šoli.

 

B. Razširjeni program            
Dopolnilni in dodatni pouk   18 18 18 18 18

Nina Savšek

01 234 4400 ali 030 705 895

nina.savsek@cene-stupar.si

 

 

Tanja Zakotnik Jeršin

01 234 4421 ali 041 606 057

tanja.jersin@cene-stupar.si

 

 

Neva Physicos

01 53 03 450 ali 041 349 182

neva.physicos@guest.arnes.si

 

 

Informacije 

Tanja Zakotnik Jeršin

01 234 4421 ali 041 606 057

tanja.jersin@cene-stupar.si

 

 

Alenka Rezar

01 234 4408 ali 041 606 268

alenka.rezar@cene-stupar.si

 

 

Alida Zagorc Šuligoj

01 234 4414 ali 041 727 458

alida.suligoj@cene-stupar.si

 

 

Pišite nam

Vaš e mail naslov

Vprašanje