Dostopnost
  • Navigacija preko tipkovnice
  • Izključi animacije
Kontrast
  • Visok kontrast
  • Sivine
Besedilo
  • Povečaj pisavo
  • Pomanjšaj pisavo
  • Označi naslove
  • Označi povezave
  • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti

reference

Reference

AMZS d.d.

Naslov: AMZS o učinkih sodelovanja z nami

Opis: Nastja Drolc, strokovna sodelavka za kadrovske zadeve, o sodelovanju z nami in kako so se lotili izobraževanja na področju tujih jezikov pri njihovih starejš...

Datum objave: 2022-01-28

Thumbnail

 

AGENCIJA RS ZA OKOLJE

Naslov: ARSO o učinkih sodelovanja z nami

Datum objave: 2022-05-12

Thumbnail

 

BAUSCH HEALTH

Naslov: Bausch Health o učinkih sodelovanja z nami.

Datum objave: 2022-07-15

Thumbnail

 

BIG BANG, d.o.o.

»V Big Bangu se zavedamo kako ključnega pomena so zavzeti in motivirani zaposleni, saj to vpliva na dobre odnose med zaposlenimi in posledično na poslovno rast podjetja. Z zavodom Cene Štupar smo sodelovali na področju analize motivacije v projektu Svetovanje zaposlenim. Zaposlenim smo tako omogočili vpogled v boljše poznavanje sebe, lastnih motivov in vrednot, na drugi strani pa smo pridobili identificirane potrebe – torej tisto, kar naše zaposlene pri delu najbolj motivira. Zavod Cene Štupar nas je poleg organizacijske in izvedbene podpore, odlično podprl tudi na strokovnem delu. Interpretacija rezultatov, predvsem pa akcijski načrti, ki so sledili, so namreč ključni, da se podjetja lahko odzovemo in reagiramo na ključnih področjih in Zavod Cene Štupar nam je bil pri tem v veliko pomoč.«

Big Bang, d.o.o., Upravljanje potenciala - HR

 

DOBROVITA d.o.o.

 

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE

»V imenu društva bi se vam rada zahvalila za sijajno delavnico in prijetno druženje. Naše prostovljke pravijo, da bi še :). Izjemo sem navdušena nad tem, da je lahko prav vsak posameznik tako različne skupine, dobil novo znanje. Pa še zabavno je bilo.

Hvala izjemni ekipi!«

Mirjam Zalar Ribič, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

 

EUROGARDEN d.o.o.

Vsako podjetje ima odpredeljene svoje strategije in cilje. Eden izmed teh ciljev v podjetju EUROGARDEN so tudi delavnice za zaposlene. Tako smo tudi skupaj z zavodom CENE ŠTUPAR izvedli delavnico "KAJ POGANJA VAŠ MOTOR". Delavnica je zelo poučna, ne samo za delo v poslu, vendar je poučna za vsakega posameznika, da spozna sebe in tako bolje deluje tudi v poslovnem okolju. Zaposleni so bili s spoznanji in nad delavnico navdušeni. Ko se posameznik spozna, omogoči tudi podjetju, da ga še boljše spozna in tako se odnos zaposleni - podjetje krepi in razvija v pravo smer.

Delavnico zelo priporočamo. Hvala Zavodu, od nas imate oceno ODLIČNO!

Ana Rotar Petač, vodja blagovne znamke EUROGARDEN in pravne službe

 

FARME IHAN - KPM d.o.o.

Naslov: Farme Ihan - KPM o učinkih sodelovanja z nami

Datum objave: 2022-05-12

Thumbnail

 

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE

»Prav vsi sodelujoči so k sodelovanju pristopili prostovoljno in pohvalili tako izvedbo kot pogovor z izvajalci. Ker je bil ta lahko anonimen, so se lahko pogovorili zelo odkrito in je to še dodatno spodbudilo zaposlene in vodjo oddelka ne le k razmišljanju o izvajanju svojih delovnih nalog, kratko- in dolgoročni motivaciji zanje, ampak predvsem k aktivnem iskanju rešitev za boljšo organizacijo dela in komunikacijo tako med zaposlenimi kot z vodstvom. Nekaj izboljšav smo že uspešno izvedli.«

Nina Rman, vodja oddelka Podzemne vode-hidrogeologija na Geološkem zavodu Slovenije

 

HSE d.o.o.

»Vsak dan se trudimo, da se kaj novega naučimo. Osebno in strokovno. Pa kljub temu pride do težkih situacij, konfliktov, nerazumevanja. S svetovanjem zavoda Cene Štupar smo na podlagi motivacijskih faktorjev ozavestili različnost posameznikov in predvsem kako nas te različnosti bogatijo kot tim. Skupaj imamo vse potrebne lastnosti, da smo odlični. Zahvala izvajalcem, da so svoje delo tako dobro opravili.«

Maša Šega, Upravljanje s človeškimi viri, HSE d.o.o.

 

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE d.o.o.

»Zaposlenim sodelavcem, ki so bili udeleženi v izobraževanju »Od delovne skupine do učinkovitega tima«, je že samo izobraževanje pomenilo izjemno izkušnjo. Pridobljena znanja so polni nove, drugačne energije uporabili v odnosu s sodelavci, pri organiziranju dela ter pri izboljšani medsebojni komunikaciji. Pohvalno :)!«

Mateja Duhovnik, nedavna direktorica Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

 

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.

Naslov: Cene Štupar - Kavalir

Datum objave: 2022-05-17

Thumbnail

 

JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA d.o.o.

 

LIVAR d.d.

Lepo se vam zahvaljujem za uzvedbo delavnice, s katero so bili udeleženci zelo zadovoljni. To kažejo tudi (anonimne) ankete. Pričakovanja udeležencev delavnice so bila v večji meri izpolnjena, zadovoljni so s potekom, strukturo in vsebino, predavateljema, delavnica je bila razumljiva, vsebina pa bo uporabna tudi pri nadaljnjem delu. Splošni vtis (5 je maksimum) je 4,62.

Upam na uspešna sodelovanja tudi v bodoče.

Teja Bezeg, Kadrovica in organizatorka izobraževanj

 

MIKRO+POLO d.o.o.

"Orodje Motivator sem izkoristila na lastno iniciativo. Vprašalnik je pregleden in enostaven za izpolnjevanje. Če smo iskreni do sebe in sledimo navodilom, bomo dobili verodostojno sliko, kaj nas v življenju in predvsem pri delu motivira, posledično pa, kakšne vrste dela / kariere so za nas najprimernejše. Seveda igrajo pri tem vlogo pridobljene izkušnje in vrsta dela, ki ga opravljamo, zato se lahko rezultat testa, opravljen v različnih daljših časovnih obdobjih, tudi spremeni. Uporabno in koristno je, da je del interpretacije rezultatov tudi osebna povratna informacija, ki jo dobiš v neposrednem stiku z usposobljenim evalvatorjem. Oboje, pisno poročilo in evalvacija skupaj dasta koristno informacijo za nadaljnji osebni razvoj."

MIRJANA MLADIČ, Marketing, komuniciranje in razvoj kadrov, MIKRO+POLO d.o.o.

 

ORYXGAMING

V poslovnem okolju smo lahko veliko bolj uspešni, če poznamo sebe in svoje sodelavce. Ko vemo, kaj nas poganja in kaj je za nas pomembno, si lažje zastavimo realne in dosegljive cilje, delo dobi smisel in (po)veča se nam zavzetost. Izobraževanje o kariernih sidrih nam je omogočilo prepoznati in določiti posameznikove ključne motivatorje in prevladujoča sidra, ki so pomembna tudi za načrtovanje osebnega razvoja in krepitev medsebojnih vezi. S pomočjo pridobljenih informacij o sebi in sodelavcih, kot vodja lažje ustvarjam spodbudno delovno okolje, ki pomembno vpliva na doseganje zastavljenih ciljev. Preprosto in delujoče.

mag. Jelica Lazarević Lajovic, Human Resources Director

 

PEKARNA PEČJAK d.o.o.

Naši zaposleni so bili zelo navdušeni nad slikovitimi primeri iz prakse, ki jih je podala predavateljica. Delavnica je bila izvedena učinkovito, saj so udeleženci dobili predloge, kako se odzvati v različnih situacijah, kako aktivno izboljšati organizacijo dela in medsebojno komunikacijo s sodelavci. Tako ustvarjamo okolje v katerem se dobro počutimo in osebnostno rastemo. Toplo priporočamo.

Lidija Brlan, Živilski tehnolog, Pekarna Pečjak d.o.o.

 

ROTAR, d.o.o.

V podjetju ROTAR smo skupaj z zavodom CENE ŠTUPAR izvedli delavnico "KAJ POGANJA VAŠ MOTOR". Zaposleni so bili s samo delavnico zelo zadovoljni, saj so spoznali marsikaj o sebi, o svoji osebnosti, željah, kakšno poslovno kariero si želijo. Vsa ta spoznanja, pa pripomorejo tudi podjetju, da lažje komunicira z zaposlenimi, jim določa delovne naloge in gradi dober odnos. Delavnica je bila izvedena na strokovnem nivoju, zelo konkretno. Izvedbo te delavnice priporočamo tudi ostalim!

Mateja Rotar, direktorica 

 

SEMENARNA LJUBLJANA, d.o.o.

»S sodelavci zavoda Cene Štupar smo v Semenarni Ljubljana d.o.o. izvedli program usposabljanj za naše zaposlene. Ekipa, s katero smo sodelovali, si zasluži vse pohvale, glede organizacije, komunikacije in podpore. Vsi zaposleni so bili z izvedenim programom izjemno zadovoljni, zato zavod toplo priporočamo tudi vsem drugim podjetjem, ki se zavedajo pomena vlaganja v kadre.«

Sara Kuhar Dobnikar, Vodja OE Pravo in kadri

 

SINTAL KONCERN

 

SKAZA IP, d.o.o.

Naslov: Plastika Skaza o učinkih sodelovanja z nami

Opis: Maša Tamše, kadrovski asistent v podjetju Plastika Skaza, o tem, kako so se pri njih lotili izobraževanja starejših zaposlenih.0:00 Kako ste se lotili izobra...

Datum objave: 2022-01-28

Thumbnail

 

SNG DRAMA LJUBLJANA

Naslov: SNG Drama Ljubljana o učinkih sodelovanja z zavodom Cene Štupar - CILJ

Opis: Katja Kumše Vodopič, vodja sektorja za kadre in obračun plač v SNG Drama Ljubljana, pove svojo izkušnjo o sodelovanju z zavodom Cene Štupar

Datum objave: 2022-01-28

Thumbnail

 

DRUŠTVO ŠENT

»Delavnica Kaj poganja vaš motor se mi je vtisnila v spomin zlasti s tem, da sem še bolj zavedno začela razmišljati kakšne so moje prioritete na področju kariere in zaposlitve. S tem namenom sem se tudi prijavila. Delavnica me spodbudila, da sem bolj poglobljeno razmišljala o tem kaj mi je pomembno in kaj me dejansko veseli, kaj pričakujem od svojega delodajalca in kaj želim zase. In kje so moje meje, ter mi pomagala to ozavestiti. Zato delavnico v prvi vrsti toplo priporočam vsem vodjem in vsem, ki morda razmišljajo o menjavi kariere ali tistim, ki bi radi zgolj več izvedeli o sebi. Meni je pomagala. Čeprav sem se dolgo odločala za menjavo zaposlitve, vendar vedno ostajala na "varnem", sem se sedaj vendarle odločila in bom jeseni stopila na novo karierno pot. Seveda še ne vem kaj vse mi bo prineslo, vendar vstopam v novo zgodbo z zaupanjem, da bom zmogla in da se lahko navsezadnje spet odločim za novo pot. Da mi torej ni potrebno vztrajati v nečem, kar mi ne prinaša več osebnega zadovoljstva in kar se ne sklada več z mojimi vrednotami.«

vodja projekta Socialna aktivacija, ŠENT

 

ŠENTPRIMA

Naslov: Šentprima o učinkih sodelovanja z nami

Datum objave: 2022-05-12

Thumbnail

 

TURIZEM LJUBLJANA

»V Turizmu Ljubljana smo v sredini lanskega leta z veliko skrbnostjo pričeli pripravljati različne oblike dodatnega izobraževanja za naše sodelavce. Pri pomoči za izvedbo storitve smo se obrnili na javi zavod Cene Štupar in s skupnimi močmi smo izoblikovali program in vsebino izobraževanj, ki smo jih izvajali celo lansko in letošnje šolsko leto. Tako smo osvežili znanja iz programov Word, Excel in Power Point, spoznali Prezi in se poglobili v osnove španščine in francoščine. Pozitivne učinke smo zaznali že v času izvajanja tečajev, saj so sodelavci kmalu lažje obvladovali delovne procese. Poleg tega je znotraj skupin deloval tudi močan »skupinski duh«, ki je še okrepil medsebojno razumevanje, medgeneracijsko pomoč in sodelovanje.«

Mag. Mitja Predovnik, pomočnik direktorice, Turizem Ljubljana

 

TELEMACH d.o.o.

»Presenetilo me je kako lahko z dvema tako kratkima vprašalnikoma, ki res ne vzameta veliko časa, pridejo do tako globokih ugotovitev. Z sodelovanjem smo zelo zadovoljni, z njihovo fleksibilnostjo, znanjem in tisto iskrico pozitive, ki jo imajo vedno s sabo.«

Urška Golob, kadrovik na Telemachu

 

VAROVANJE GALEKOM d.o.o.

»Naj povem, da so bili z izobraževanjem izredno zadovoljni. Prejela sem tudi izročke predstavitve, po pregledu lahko rečem, da je bila vsebina zelo dobro zastavljena.«

Maruša Kaplan, kadrovski oddelek I.

 

We4You, Zavod za izobraževanje

»Motivacija je zame, kot podjetnico, izjemnega pomena, saj je tudi od nje odvisna učinkovitost na zasičenem trgu ponudnikov. Prav iz tega razloga sem z zanimanjem in navdušenjem sprejela odločitev, da potrebujem analizo svojih kariernih sider.  Jana Mlačnik me je navdušila z interpretacijo kariernih sider, ki so odlično prikazana tudi v grafični obliki.  Iz odstotkov sem razbrala, kaj je pri meni najbolj izraženo in hkrati dobila tudi namig, kako naprej. Pravo razkritje je bil zame tudi graf motivacijskih faktorjev, s pomočjo katerega sem našla odgovor na nekaj ključnih vprašanj, ki so me preganjala že dalj časa. Orodje Motivator sem, tudi zaradi izvrstne predstavitve in interpretacije, doživela kot izjemno uporabno orodje za osebni in poslovni razvoj.  Če slabo poznam sebe, se to nedvomno odraža tudi pri pomankljivem razumevanju potreb, ki jih imajo moje stranke. Hvala Jani in Javnemu zavodu Cene Štupar, da sem lahko orodje preizkusila.«

Maja Novak, direktorica We4You, Zavoda za izobraževanje

 

ŽITO, d.o.o.

»S sodelovanjem z zavodom Cene Štupar smo več kot zadovoljni, tako glede uporabne vrednosti orodja motivator kot glede načina izvedbe projekta, komunikacije oziroma predaje in interpretacije zbranih podatkov in analiz. Orodje motivator vsekakor predstavlja dodano vrednost, saj je kadrovski službi in vključenim vodjem omogočil boljši vpogled v motivacijo sodelavcev ter njihovo karierno perspektivo. Ta spoznanja lahko izrabijo pri vodenju, z namenom ustvarjanja boljših delovnih rezultatov ter obenem boljšega počutja oziroma razvoja spodbudnejše klime in odnosov.  Rezultati so uporabni tudi za posamezne zaposlene, saj individualno poročilo, ki ga prejmejo, omogoča boljše razumevanje in zavedanje lastnih motivov ter vrednot.«

Boštjan Čepin, Strokovni sodelavec v kadrovski službi/Human Resources Specialist, Žito d.o.o.

Zakaj izbrati izobraževanje pri nas? 

 

Individualni pristop k izobraževanju

Delo na konkretnih praktičnih primerih

Učenje na realnih in konkretnih primerih zagotavlja trajnost in kakovost znanja.

Veliko število zadovoljnih učencev

Delo v majhnih skupinah

V majhnih skupinah je delo bolj dinamično, bolj uspešno in pridobljeno znanje globje zasidrano.

Certifikat družini prijazno podjetje

Potrdilo o udeležbi s pridobljenimi kompetencami

Vsak udeleženec pridobi certifikat s popisom vseh pridobljenih kompetenc in znanj.

Tradicija

Možnost uporabe mobilne računalniške učilnice

Zagotovimo vam najsodobnejšo računalniško in programsko opremo. 

Možnost povračila šolnine

Brezplačno gradivo

Vsem udeležencem priskrbimo vsa potrebna gradiva, bodisi v tiskani ali elektronski obliki.

 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih