Pridobitev izobrazbe 

 

 

Ponujamo možnost dokončanja šolanja ali zvišanje vaše izobrazbene ravni. V ta namen lahko pridobite izobrazbo na treh različnih nivojih. Vpišete se lahko v osnovno šolo in dokončate manjkajoče obveznosti ali pa se vpišete v srednjo šolo, kjer lahko šolanje dokončate ali pa se odločite za pridobitev katerih izmed drugih srednješolskih programov.

 

Posamezniku omogočamo tudi formalno potrditev neformalno ali naključno pridobljenega znanja skozi nacionalne poklicne kvalifikacije in ostala izobraževanja.