Program Slovenščina za starše je neformalni program, ki je povsem brezplačen za starše otrok v vrtcih ali osnovnih šolah v Ljubljani.

Slovenščina za starše | Javni Zavod Cene Štupar

Slovenščina za starše | Javni Zavod Cene Štupar

Program Slovenščina za starše je neformalni program, namenjen staršem otrok vrtcev oz. učencev osnovnih šol na območju MOL, ki se v vsakdanjem življenju srečujete s problemi pri izražanju v slovenskem jeziku.
DODAJ NA SEZNAM

Tečaj slovenščine je namenjen staršem otrok vrtcev oz. učencev osnovnih šol na območju Mestne občine Ljubljana, ki se v vsakdanjem življenju srečujete s problemi pri izražanju v slovenskem jeziku. Program traja 70 pedagoških ur in je za udeležence brezplačna, saj program financira Mestna občina Ljubljana v okviru mestnega programa izobraževanja odraslih.

 

O PROGRAMU

  • naučili se boste obvladati navadne socialne položaje: pozdrav, prošnja, zahvala, opravičilo, voščilnice itn.,
  • naučili se boste oblikovati besedila za šolske potrebe: opravičila za otroke, vabila, pritožbe, čestitke, prošnje;
  • naučite se izpolnjevati raznih obrazcev: vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine, vloga za pridobitev osebnih dokumentov,..
  • razvili boste spretnosti za aktivno sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah;
  • naučite se brati z razumevanjem različne vrste besedil in dokumentov.

 

NAČIN USPOSABLJANJA

Na tečaju je veliko praktičnih primerov, dialoga med udeleženci in učitelji, dela s pisnimi viri informacijskimi viri, pisnih izdelkov. Ob zaključku usposabljanja udeleženci pišete interni preskus znanja in pridobite potrdilo o udeležbi.

 

 

 

 

Pri svetovalni delavki tistih osnovnih šol in vrtcev, kjer bomo izvajali program oziroma preko elektronske pošte organizatorki programa Andreji Ivanič.

 

Prijave se zbirajo do zasedbe mest. Pogoj za izvedbo programa je prijava vsaj 12 udeležencev.

Izvedbe programa potekajo v osnovnih šolah in vrtcih na območju Mestne občine Ljubljana, prav tako tudi na sedežu zavoda Cene Štupar – CILJ.

 

Urniki programa potekajo v popoldanskem času v vrtcih oz. šolah.

Na sedežu zavoda Cene Štupar – CILJ lahko tečaji potekajo tudi v dopoldanskem času.

 

Lucija Hajdinjak

01 234 44 20 ali 030 646 919

lucija.lucic@cene-stupar.si

 

 

Andreja Ivanič

030 642 772

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 

 

Informacije

Lucija Hajdinjak

01 234 44 20 ali 030 646 919

lucija.lucic@cene-stupar.si

 

 

Andreja Ivanič

030 642 772

andreja.ivanic@cene-stupar.si

 

 

 

 

Pišite nam

Vaš e mail naslov

Vprašanje