Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni – RAZPIS

 

Spoštovani!

Na spletnih straneh javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je od 23. 6. 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

Vse zainteresirane (udeležence izobraževanj v naših programih za z razpisom določeno obdobje) VABIMO NA INFORMATIVNO- SVETOVALNI DAN, kjer bomo nudili pomoč in podporo pri pisanju vloge za dodelitev sredstev iz razpisa.

Prva odpiranja prispelih vlog na Javni sklad so že mimo, zato so nas opozorili na NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE, ki se pojavljajo na oddanih vlogah in zaradi katerih se vloge zavračajo. Oglejte si jih TUKAJ! Skrbno preberite navodila za izpolnjevanje vloge in preverite podatke na vlogi, preden jo oddate!

 

 

 

Na razpisu sodelujete s popolno in pravočasno oddano vlogo. Zadnji rok za oddajo vloge je 31. 8. 2018. Po tem času se bo razpis predvidoma ponovil, podaljšal.

Vloga za razpis je sestavljena iz:

  • Prijave na javni razpis,
  • Seznam plačanih stroškov izobraževanja,
  • Obvezne priloge (1-4).

Za pomoč pri pripravi vloge za razpis (izpolnitev prijave, pridobitev seznama plačanih stroškov izobraževanja, različne informacije) se na nas obrnite prek:

V elektronskem sporočilu navedite sledeče podatke:

  • Zadeva: DIR 2017                                              
  • Ime in priimek
  • Kontakt (GSM, email)
  • Rojstni datum
  • Izobraževalni program
  • Datum zaključka izobraževalnega programa

Potrdilo o plačanih stroških izobraževanja pripravi naš zavod-oziroma zavod, kjer ste se izobraževali. Prejmete ga lahko po predhodni najavi/prošnji preko elektronske pošte ali osebno v roku 5 delovnih dni. Potrdilo prevzamete osebno v SSU v času uradnih ur.

Pomoč pri pripravi vloge in ostale informacije lahko dobite tudi osebno v SSU v času uradnih ur za razpis DIR 2017, vsak ponedeljek od 13h do 16h, Linhartova 13, 1. nadstropje, soba SSU.

Pomembno: Pred oddajo vloge obvezno preverite, da je le-ta popolna in v skladu z navodili v razpisu. Na morebitna vprašanja morda najdete odgovor tudi tukaj!

O dodatnih informativnih dneh vas bomo obveščali prek spletne strani, Facebook in ostalih družbenih omrežij.