Organizatorka izobraževanja odraslih
Andreja Ivanič, 01 23 444 27, 030 642 772, andreja.ivanic@cene-stupar.si

Informativna prijava

Študijski krožki so oblika neformalnega prostovoljnega učenja odraslih. V njih se zbirate ljudje, ki se želite naučiti nekaj novega o določeni temi, se družiti in narediti nekaj koristnega zase, za svoj kraj in druge ljudi.

Udeleženci študijskega krožka v majhnih skupinah aktivno soustvarjate učni proces ob prisotnosti usposobljenega mentorja/-ice, ki vas usmerja in spodbuja. Ob zaključku krožka udeleženci osvojene novosti predstavite na različne načine. Zainteresirani si lahko tudi sami izberete vsebino in zahtevnostno stopnjo študijskega krožka in nam željo sporočite.