ACCESSIBILITY

  • KEYBOARD NAVIGATION
  • DISABLE ANIMATIONS

CONTRAST

  • DARK CONTRAST
  • BLACK & WHITE CONTRAST

BLACK & WHITE CONTRAST

  • INCREASE TEXT SIZE
  • DECREASE TEXT SIZE
  • MARK TITLES
  • MARK LINKS
  • UNDERLINE LINKS
Sitemap
Accessibility statement

Učenje slovenščine

Jezikovna šola ponuja bogato ponudbo jezikovnih tečajev ter vam omogoča, da širite svoja znanja ali pa jih le še dodatno izpopolnjujete. 

 

Izkoristite možnost vključitve v samoplačniška ali brezplačna izobraževanja z dostopnimi in strokovnimi učitelji, spletnimi učilnicami in sodobnimi didaktičnimi pripomočki, ki so ključ do vašega napredka pri učenju jezika.

 

Ob vpisu vam ponujamo tudi brezplačno svetovanje in vrednotenje znanja s pripravo individualnega izobraževalnega načrta.

 

Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik je namenjen priseljencem, starejšim od 16 let, ki bi se radi naučili slovenščino za potrebe vsakdanjega življenja, službe in družabnega življenja.
Izpit na osnovni ravni lahko odrasli opravijo za zasebne ali uradne namene (pridobitev državljanjstva, opravljanje poklica, potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.). Po opravljenem izpitu pridobite javno veljavno listino. 
Samoplačnikom ponujamo možnost vključitve v 60-, 120- ali 180-urni javnoveljavni program, tečaj pa je brezplačen za vse tiste, ki pridobite zahtevek na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče. 
V program se brezplačno vključujejo brezposelne osebe. K nam jih napotijo svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje z obrazcem IZO NIU.
Brezplačen program je namenjen staršem otrok vrtcev oz. učencev osnovnih šol na območju Mestne občine Ljubljana, ki se v vsakdanjem življenju srečujete s problemi pri izražanju v slovenskem jeziku. 
Brezplačen program je namenjen opismenjevanju prosilcev za mednarodno zaščito, katerih prvi jezik ni slovenščina, z namenom lažje vključitve v osnovno šolo za odrasle oziroma drugo ustrezno izobraževanje. 
Informacije

 

 

 

 

 

 

Cookie - Analitics
They are used to record the website's obscurity analysis and provide us with data to provide a better user experience.
What are cookies?
By visiting and using the site, you consent to the use and recording of cookies.OK Learn more about cookies