Dostopnost

 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije

Kontrast

 • Visok kontrast
 • Sivine

Besedilo

 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti

CENE ŠTUPAR PRAZNUJE 60 LET!

Z vami že ponosnih 60 let!

 

Oglejte in preberite si, kako smo skupaj z vami praznovaili jubilej našega zavoda!

REPORTAŽA PRAZNOVANJA OB 60. LETNICI ZAVODA CENE ŠTUPAR

 

Video prispevek: Dobro jutro, 12. 12. 2019 (19:44)      Video prispevek: Poročila, 20.12.2019

 

Cene Štupar-CILJ prazuje 60 let from Cene Štupar on Vimeo.

 

 

V četrtek, 12. 12. 2019 je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana praznoval 60 let delovanja. Ob tem jubileju je potekalo praznovanje, ki je bilo namenjeno predvsem tistim, ki so vsa leta z njimi – njihovi udeleženci. Tako so organizirali 18 različnih delavnic, ki so poskrbele, da je prav vsak posameznik našel nekaj zase. Pozabili niso niti na strokovno javnost, za katere so organizirali dve okrogli mizi, prvo na tematiko starejših in njihovega vključevanja v družbo in sprejemanja tehnologij, drugo pa na tematiko migrantov in vključevanja na trg dela.

 

Delavnice so ponujale raznovrstno ponudbo, marsikatera je razvajala goste. Udeleženke so lahko poskrbele zase in se uredile. Brezplačno jim je bila na voljo manikira in ličenje.

 

Za želodčke je poskrbela kuharska delavnica, kjer so skozi 60 let spoznavali kulinariko in avtohtone slovenske jedi. Tradicija je bila prisotna tudi na delavnici pletenja in izdelovanja mozaikov z rimskim motivom.

 

Ker pa ne gre brez novih tehnologij, so lahko obiskovalci nova znanja pridobili tudi na področju tehnologije. Učili so se pametne uporabe pametnih telefonov in kakšne možnosti le-ti ponujajo.

 

Da je pomembno učenje že od malih nog so ugotavljali v Karierni placu, kjer so spoznavali poklice preko VR očal, 2 osnovni šoli pa sta se pomerili v kariernem kvizu, ki ga je vodil Trkaj.

 

Potekalo je tudi veliko število jezikovnih delavnic, kjer so se o božično-novoletnih praznikih pogovarjali v kar 6 jezikih.

 

Na okrogli mizi Pripravljeni na migrante!? so se pogovarjali o zaposlitvenih zmožnostih priseljencev. Okroglo mizo so poleg uradnih govorcev tvorili tudi udeleženci, ki so prišli iz različnih držav in tako dodali oseben uvid. Prišli so do zaključka, da je pomembno povezovanje, mreženje in odprtost.

Govorci na okrogli mizi Pripravljeni na migrante?!:

 • Sonja Gole Ašanin, Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
 • Martin Nedelko , Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
 • Blanka Rihter, Zavod za zaposlovanje
 • Monishankar Singha, mag. psih., Šentprima
 • Barbara Zupančič, Šentprima
 • Melita Oven, Mestna občina Ljubljana
 • Alida Zagorc Šuligoj, Cene Štupar - CILJ

 

Organizirali so tudi okroglo mizo z naslovom Izzivi srebrne generacije, katere so se udeležili zanimivi in eminentni gostje: državni sekretar predsednika vlade Uroš Prikl, zaslužni prof. dr. Jože Gričar, zaslužna prof. dr. Ana Krajnc, pomočnica direktorice Zavoda za oskrbo na domu Laura Perko, ustanoviteljica projektov Simbioza Ana Pleško, skrbnica pogodbe Večgeneracijski center Ljubljana Sabina Rupnik Suhadolnik, prostovoljki Večgeneracijskega centra Ljubljana Mateja Lapuh in Olga Gorkič ter vodja Večgeneracijskega centra Ljubljana Nina Živković. Gostje so izpostavili pomen vzpostavitve optimalnih pogojev za starajočo se družbo, ki morajo biti vključeni v Strategiji dolgožive družbe. Govorili so o pomembnosti vključujoče se družbe, v kateri sodelujejo vsi, tudi starejši, saj je delovanje vseh pogoj za medgeneracijsko sodelovanje. Opozorili so na pomembnost ustvarjanja omrežij, lokalnih skupnostnih akcij in ozaveščanja, da je človeški kapital ključen. Vključevati je potrebno potenciale vseh generacij. Kot je dejala dr. Ana Krajnc: »Družba ni piramida. Je vrtinec, v katerem smo vsi«.

 

Izobraževanje odraslih je pomembna veja izobraževanja, ki je v Sloveniji zasidrana že mnogo let. V zadnjih letih se čedalje bolj zavedamo pomembnosti izobraževanja in osebne rasti skozi celo življenje in ne zgolj rano mladost, zato so izobraževalci odraslih postali pomembne spremljevalec v življenju prav vsakega posameznika. To dokazuje tudi ogromno število upokojencev, ki se redno vračajo in v današnjem hitrem toku življenja želijo ostati v stiku z napredkom tehnologije, hitrimi spremembami in hkrati dostopnostjo informacij, ki jih je prinesel internet.

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je največja od 34 slovenskih ljudskih univerz. Letno v svojih programih izobrazimo preko 10.000 ljudi in jim tako nudimo možnost za izboljšavo minimalnega dela življenja, kot tudi večjih sprememb v obliki nove poklicne in karierne poti, državljanstva,.. Večina vključenih prihaja iz ranljivih ciljnih skupin, starejši, brezposelni, migranti, zaposleni z nižjo izobrazbo. Večina naših programov je za omenjene udeležence brezplačna, financira jih Evropski socialni sklad in Republika Slovenije. Več o nas na www.cene-stupar.si

 

 

ALI STE VEDELI? 

 

Povprečen Slovenec pri 60. letih že nestrpno odšteva dneve, ko bo lahko odšel v zasluženo »penzijo«. Tudi naš zavod v teh dneh nestrpno odšteva, a ne do dneva upokojitve, temveč do praznovanja svoje 60-letnice. Tudi on ima za sabo lepo kariero, dolgo prehojeno pot, različna obdobja, gospodarske ureditve. Vmes se je tudi večkrat preimenoval in selil. Za razliko od povprečnega Slovenca je Cene Štupar – CILJ danes v razcvetu svojega delovanja, pred njim pa so še številni izzivi.

 

Začetki

Njegovi začetki segajo v leto 1959, ko je takratni Občinski ljudski odbor Bežigrad (danes bi temu rekli mestni svet) ustanovil Delavsko univerzo Ljubljana-Bežigrad. Bila je ena od številnih delavskih univerz, ki so bile takrat ustanovljene v ljubljanskih občinah (Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik).

 

Ime po Cenetu Štuparju – članu partizanskega gibanja med 2. svetovno vojno – je dobila v izobraževalnem obdobju 1960/61.

 

V naslednjih letih so se začele ljubljanske delavske univerze povezovati z namenom, da bi bile kadrovsko močnejše in bi nudile bolj kakovostno programsko ponudbo. Edina, ki se je ohranila do danes in preživela različne politične in gospodarske sisteme, je delavska univerza Cene Štupar.

 

Pestra programska ponudba v 60-ih in 70-ih

S profesionalizacijo delavskih univerz po letu 1959 se je začelo spodbujati bolj sistematično izobraževanje, pripravljali so se daljši in celovitejši programi. Programska ponudba je bila že v prvih treh desetletjih izjemno pestra.

 

Poleg formalnega izobraževanja, računalniškega izobraževanja in jezikovne šole je zavod Cene Štupar nudil tudi različne specialne programe za zaposlene v gospodarstvu, seminarje za družbeno-politične delavce, programe vodenja in upravljanja podjetij za managerje, programe poslovno-finančne dejavnosti za podjetnike in obrtnike in programe kadrovske dejavnosti kot pomoč kadrovskim službam podjetij. Organiziral je tudi zakonska obvezna usposabljanja (varnost pri delu, higienski minimum, civilna zaščita ipd.) in številne programe za prosti čas. Med bolj zanimive gotovo sodijo šola za starše, šola za življenje (spolna vzgoja), tečaji gospodinjstva, hatha joga, tečaj tai chi ipd.

 

Cene Štupar je že v 70. letih nudil »pomoč delovnim organizacijam« pri izdelavi aktov o sistematizaciji delovnih mest, izdelavi izobraževalnih programov in učnih načrtov za posamezne profile v podjetju. V tem obdobju so lahko udeleženci tudi že pridobili javno veljavno listino iz znanja angleškega, nemškega, francoskega ali italijanskega jezika. V jezikovni ponudbi so se v 80. letih znašli tudi ruski, arabski, japonski, kitajski in portugalski jezik.

 

Novo ime in spremenjena programska ponudba v obdobju tranzicije po letu 1990

Delavska univerza Cene Štupar se je konec 80. let preimenovala v Center za permanentno izobraževanje (CPI) Cene Štupar. Takratna direktorica, prof. Darja Miklič, je v uvodniku kataloga junija 1989 zapisala, da bo v prihodnosti »največ naših prizadevanj usmerjenih k pripravam za izvajanje programov srednjega usmerjenega izobraževanja« in »izgradnji celotnega permanentnega koncepta« ter tako nakazala smer, v katero se je zavod Cene Štupar razvijal v naslednjih dveh desetletjih.

 

Poleg razvijanja srednješolskih programov je zavod kot partner britanske univerze nudil spletni univerzitetni študij industrijskega oblikovanja v angleškem jeziku, organiziral poletno šolo angleščine in nemščine za otroke in mladino v Rogaški Slatini ter Portorožu in za kratek čas odprl podružnico v Slovenj Gradcu, kjer sta delovali dve andragoški strokovni delavki.

 

Na prelomu stoletja smo začeli v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Ljubljani izvajati verificirane izpite iz slovenščine kot drugega in tujega jezika. Razmah je doživelo srednješolsko področje, v razvid smo začeli vpisovati številne programe. Pridobili smo koncesijo za nižjo poklicno šolo, ki smo jo skupaj z osnovno šolo za odrasle in mladostnike izvajali v prostorih na Kališnikovem trgu 11–12, kjer OŠ poteka še danes.

 

Programi za osebnostno rast in prosti čas so bili stalni del naše ponudbe, prilagajali so se duhu časa. Pred dvajsetimi leti je bilo tako pri nas možno obiskovati Denijev tečaj vedeževanja, delavnice o bioprehrani, estetiki oblačenja, aerobiko za malo starejše, religijske avanture človeštva, tečaj za voditelje motornih čolnov ipd.

 

Cene Štupar danes – novo ime, nova ponudba, novi obrazi

Če je Cene Štupar svoj prvi višek doživel v 70. letih 20. stoletja, ko je njegove programe obiskovalo tudi preko 20.000 udeležencev, se je drugi vzpon začel s prihodom sedanjega direktorja, mag. Bojana Hajdinjaka. Kmalu po njegovem prihodu se je zavod ponovno prestrukturiral in preimenoval v Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

 

Kontinuiteta delavnic je nato v letu 2016 pripeljala do vzpostavitve Večgeneracijskega centra, ki danes ponuja številne brezplačne delavnice z različnih področij. Že vrsto let v okviru mestnega programa občine Ljubljana izvajamo brezplačne jezikovne programe in študijske krožke za upokojence in  prejemnike socialne pomoči. Udeležencem v izobraževanju odraslih že več kot 20 let nudimo številne srednješolske programe za odrasle. Nismo pa pozabili niti na najmlajšo generacijo, na osnovnošolce in srednješolce, ki lahko od letošnjega leta obiščejo naš Karierni center za mlade.

 

Svojo ponudbo smo nadgradili z ustanovitvijo svetovalnega središča, intenzivnim vključevanjem priseljencev, vzpostavljanjem podjetniškega stebra in krepitvijo sodelovanja s podjetji.

 

Zavezani smo k nenehnemu razvoju in skrbi za kakovost. Pridobili smo pravico do uporabe znaka »ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje«, s katerim merimo kakovost našega delovanja. Pomembno nam je tudi, da se zaposleni na zavodu dobro počutimo, sprejeli smo številne ukrepe za pridobitev certifikata »družini prijazno podjetje«.

 

Da se trdo delo res izplača, dokazuje tudi naš zavod. V zadnjih desetih letih smo dosegli velik razvoj. Z izvajanjem številnih projektov želimo povečati dostopnost znanja čim številčnejšim ciljnim skupinam in poudarjati pomen vseživljenjskega učenja.

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je danes sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče, v katerem posamezniku pomagamo, da lahko krepi svoja znanja in spretnosti, ki jih potrebuje za bolj kvalitetno življenje v 21. stoletju.

 

 

 

Imate dodatna vprašanja? Pišite nam.

Pišite nam

Vaš e mail naslov

Vprašanje

 

 

 

Aktualno

maj 2021
 • po
 • to
 • sr
 • če
 • pe
 • so
 • ne
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih