Informacije
Lucija Hajdinjak, 01 23 44 420,  030 646 919,  lucija.lucic@cene-stupar.si
 
Organizatorka izobraževanja odraslih
Dragica Glažar, 030 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si

Informativna prijava

Program Slovenščina za starše je neformalni program, namenjen staršem otrok vrtcev oz. učencev osnovnih šol na območju MOL, ki se v vsakdanjem življenju srečujete s problemi pri izražanju v slovenskem jeziku.

 

CILJNA SKUPINA:

Starši otrok vrtcev oz. učencev osnovnih šol na območju MOL, ki se v vsakdanjem življenju srečujete s problemi pri izražanju v slovenskem jeziku.

 

PROGRAM SLOVENŠČINA ZA STARŠE:

V programu:

  • se boste naučili obvladati navadne socialne položaje: pozdrav, prošnja, zahvala, opravičilo, voščilnice itn.,
  • se boste naučili oblikovati besedila za šolske potrebe: opravičila za otroke, vabila, pritožbe, čestitke, prošnje;
  • se naučili izpolnjevati raznih obrazcev: vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine, vloga za pridobitev osebnih dokumentov,..
  • boste razvili boste spretnosti za aktivno sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah;
  • se boste naučili brati z razumevanjem različne vrste besedil in dokumentov.

 

NAČIN USPOSABLJANJA:

Na tečaju je veliko praktičnih primerov, dialoga med udeleženci in učitelji, dela s pisnimi viri informacijskimi viri, pisnih izdelkov. Ob zaključku usposabljanja udeleženci pišete interni preskus znanja in pridobite potrdilo o udeležbi.

 

TRAJANJE USPOSABLJANJA:

Program traja 70 pedagoških ur.

 

ŠT. IZVEDB:

5 izvedb.

 

KRAJ USPOSABLJANJA:

Osnovne šole in vrtci na območju Mestne občine Ljubljana.

 

ČASOVNI TERMIN USPOSABLJANJA:

Vse izvedbe bodo potekale  v popoldanskem času – spomladi in jeseni.

 

VPIS:

Pri svetovalni delavki tistih osnovnih šol in vrtcev, kjer bomo izvajali program.

Prijave se zbirajo do zasedbe mest.

 

Udeležba v programu je za udeležence brezplačna, saj program financira Mestna občina Ljubljana v okviru mestnega programa izobraževanja odraslih za leto 2014.

Pogoj za izvedbo programa je prijava vsaj 12 udeležencev.