Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

 

 

Jezikovni tečaji v jezikovni šoli Cene Štupar – CILJ so privlačni in zanimivi. Na tečaju udeleženci razvijajo vse jezikovne spretnosti. Poudarek je na konverzaciji in praktični rabi jezika. Tečaje vodijo strokovno usposobljeni profesorji slovenščine, ki s prijaznim in razumevajočim odnosom ustvarjajo na tečajih prijetno in sproščeno vzdušje. S prepletanjem različnih vsebin iz slovenske kulture, zgodovine in ureditve našega sistema, naši tečaji omogočajo slušateljem tudi vpogled v slovensko kulturo. V okviru tečajev organiziramo tudi tematske delavnice, kjer se pogovarjamo o podobnostih in razlikah naših navad, praktično spoznavamo slovensko kulturo, se družimo, kaj lepega ustvarimo, …

 

Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik je namenjen priseljencem (starejšim od 16 let), ki bi se radi naučili slovenščino za potrebe vsakdanjega življenja, službe in družabnega življenja.

 

Program opredeljuje znanja in vsebine slovenščine na osnovni, višji in ravni odličnosti. Udeleženci lahko po uspešno opravljenem programu pristopijo k Izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika in pridobijo javno veljavno listino o znanju slovenščine za različne uradne namene (npr. za  pridobitev državljanstva, za potrebe nadaljnjega izobraževanja, opravljanja poklica, itd.).

Cilj programa je (samostojno) sporazumevanje v slovenščini in razumevanje jezikove, kulturne in politične podobe slovenske družbe. Gre za prenovo in nadgradnjo programa Slovenščina za tujce.

 

TEČAJ SLOVENŠČINE 500 UR

 

TERMIN I/500   TERMIN II/500   TERMIN III/500-neslovani
19. 6. 2017 – 18. 6. 2018

Cena: 2.000,00 eur z 22% DDV

Urnik: PON – ČET (17.30 – 20.45)

Vpis: do 19. 6. 2017

Lokacija: Vojkova ulica 1

Število udeležencev: 8 – 12

  9. 10. 2017 – 1. 10. 2018

Cena 2.000,00 eur z 22% DDV

Urnik: TOR – PET (12.15 do 15.30)

Vpis: 16. 8. 2017 – 20. 9. 2017

Lokacija: Vojkova ulica 1

Število udeležencev: 8 – 12

  9. 10. 2017 – 1. 10. 2018

Cena 2.700,00 eur z 22% DDV

Urnik: PON – PET (13.00 – 15.30)

Vpis: 16. 8. 2017 – 30. 9. 2017

Lokacija: Vojkova 1

Število udeležencev: 6 – 10

     

500-urni jezikovni tečaj na ravni B1 (Slovani), na ravni A1-A2 (Neslovani) poteka večinoma štiri krat tedensko, v skupnem obsegu 16 pedagoških ur tedensko. Traja skoraj eno leto, upoštevajoč praznike, počitnice in druge dejavnosti, ki potekajo v javnem zavodu Cene Štupar – CILJ. Vsebine tečaja se prepletajo tako, da se udeleženci učijo pravilne rabe slovenskega jezika in obenem spoznavajo slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditev Republike Slovenije. Vsi udeleženci se lahko aktivno vključujejo v interkulturne delavnice, kjer se odvijajo tematski pogovori, predstavitve različnih kultur in druženja.

 

Že veste?

 

Večina govorcev slovenščine živi v Sloveniji. Slovenščina je eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino, ima 25 črk, s katerimi se zapisuje 29 glasov, 3 slovnična števila (ednina, dvojina in množina), 6 sklonov (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik) z osmimi sklanjatvami in tremi slovničnimi spoli (moški, ženski in srednji).

 

Glasovne enote se delijo na:
1. samoglasnike: i; ozki in široki e; a; ozki in široki o; u; polglasnik [ə];
2. soglasnike:
– zvočniki: m, n; r, l; v, j;
– nezvočniki: p – b, f; t – d, s – z, c; š – ž, č – džžin k – g, h.

Štuparjevi profesorji in profesorice, strokovnjaki s področja slovenistike in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika, s prijaznim in razumevajočim odnosom ustvarjajo na tečajih sproščeno učno okolje.

 

Udeleženci lahko po uspešno opravljenem programu pristopijo k Izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika – osnovna raven in pridobijo javno veljavno listino o znanju slovenščine za različne namene (delo, državljanstvo, …).

 

 • Več o  certifikatu
 • Več o brezplačnem učenju po programu Začetna integracija priseljencev (ZIP) (Link)
 • Več o programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ

 

POTRDILO O UDELEŽBI / USPEŠNO OPRAVLJENEM TEČAJU

 

Potrdilo o uspešno opravljenem tečaju pridobijo udeleženci, ki so prisotni na tečaju vsaj 80 odstotkov predvidenih ur jezikovnega tečaja, aktivno sodelujejo in uspešno opravijo zaključno ocenjevanje znanja.

 

ODPOVED TEČAJA IN POVRAČILO VPLAČANE ŠOLNINE

 

V primeru, da udeleženec poda pisno odpoved vsaj 7 dni pred začetkom tečaja, mu na transakcijski račun vrnemo 80 % vplačane šolnine. Kasnejših odpovedi ne upoštevamo, razen ob predložitvi zdravniškega dokazila (bolezen) ali v primeru, da udeležencu ni izdan vizum.

 

TEČAJ SLOVENŠČINE 300 UR

 

TERMIN I/300 TERMIN II/300   TERMIN V/300 TERMIN VI/300

19. 6. 2017 – 30. 12. 2017

Cena: 1.400,00 eur z 22% DDV

Urnik: PON – ČET (17.30 – 20.45)

Vpis: do 19. 6. 2017

Lokacija: Vojkova 1/Linhartova 13

Število udeležencev: 8 – 12

9. 10. 2017 – 30. 4. 2018

Cena 1.400,00 eur z 22% DDV

Urnik: TOR – PET (12.15 do 15.30)

Vpis: 16. 8. 2017 – 20. 9. 2017

Lokacija: Vojkova 1/Linhartova 13

Število udeležencev: 8 – 12

 

1. 2. 2018 – 30. 7. 2018

Cena: 1.400,00 eur z 22% DDV

Urnik: TOR – PET (17.30 – 20.45)

Vpis: do 19. 6. 2017

Lokacija: Vojkova 1/Linhartova 13

Število udeležencev: 8 – 12

20. 6. 2018 – 20. 12. 2018

Cena: 1.400,00 eur z 22% DDV

Urnik: TOR – PET (17.30 – 20.45)

Vpis: do 19. 6. 2017

Lokacija: Vojkova 1/Linhartova 13

Število udeležencev: 8 – 12

         

300-urni jezikovni tečaj na ravni A2 (Slovani), na ravni A1 (Neslovani) poteka večinoma štiri krat tedensko, v skupnem obsegu 16 pedagoških ur tedensko. Traja skoraj eno leto, upoštevajoč praznike, počitnice in druge dejavnosti, ki potekajo v javnem zavodu Cene Štupar – CILJ. Vsebine tečaja se prepletajo tako, da se udeleženci učijo pravilne rabe slovenskega jezika in obenem spoznavajo slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditev Republike Slovenije. Vsi udeleženci se lahko aktivno vključujejo v interkulturne delavnice, kjer se odvijajo tematski pogovori, predstavitve različnih kultur in druženja.

 

Že veste?

 

Večina govorcev slovenščine živi v Sloveniji. Slovenščina je eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino, ima 25 črk, s katerimi se zapisuje 29 glasov, 3 slovnična števila (ednina, dvojina in množina), 6 sklonov (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik) z osmimi sklanjatvami in tremi slovničnimi spoli (moški, ženski in srednji).

 

Glasovne enote se delijo na: 
1. samoglasnike: i; ozki in široki e; a; ozki in široki o; u; polglasnik [ə];
2. soglasnike:
    – zvočniki: m, n; r, l; v, j;
    – nezvočniki: p – b, f; t – d, s – z, c; š – ž, č – džžin k – g, h.

 

Štuparjevi profesorji in profesorice, strokovnjaki s področja slovenistike in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika, s prijaznim in razumevajočim odnosom ustvarjajo na tečajih sproščeno učno okolje.

 

Udeleženci lahko po uspešno opravljenem programu pristopijo k Izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika – osnovna raven in pridobijo javno veljavno listino o znanju slovenščine za različne namene (delo, državljanstvo, …).

 

 • Več o  certifikatu
 • Več o brezplačnem učenju po programu Začetna integracija priseljencev (link)
 • Več o programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ)

 

Potrdilo o udeležbi / uspešno opravljenem tečaju

 

Potrdilo o uspešno opravljenem tečaju pridobijo udeleženci, ki so prisotni na tečaju vsaj 80 odstotkov predvidenih ur jezikovnega tečaja, aktivno sodelujejo in uspešno opravijo zaključno ocenjevanje znanja.

 

Odpoved tečaja in povračilo vplačane šolnine

V primeru, da udeleženec poda pisno odpoved vsaj 7 dni pred začetkom tečaja, mu na transakcijski račun vrnemo 80 % vplačane šolnine. Kasnejših odpovedi ne upoštevamo, razen ob predložitvi zdravniškega dokazila (bolezen) ali v primeru, da udeležencu ni izdan vizum.

 

TEČAJ SLOVENŠČINE 100 UR

 

Jezikovni tečaji v jezikovni šoli Cene Štupar – CILJ so izredno privlačni in zanimivi, saj so organizirani na način, da s prepletanjem različnih vsebin iz slovenske kulture, zgodovine in ureditve sistema RS, našim slušateljem omogočajo tudi vpogled v naš način vsakodnevnega življenja. V okviru Interkulturnega centra organiziramo tudi tematske delavnice, kjer se pogovarjamo o podobnostih in razlikah naših navad, praktično spoznavamo slovensko kulturo in druge kulture, se družimo, kaj lepega ustvarimo, … Tečaje vodijo strokovno usposobljeni profesorji in profesorice, ki s prijaznim in razumevajočim odnosom ustvarjajo na tečajih prijetno in sproščeno vzdušje.

 

TERMIN I/100 TERMIN II/100

7. 8. 2017 – 29. 9. 2017

Cena: 600,00 eur z 22% DDV

Urnik: PON – PET (8.00 – 11.00)

Vpis: do 15. 7. 2017

Lokacija: Vojkova 1/Linhartova 13

21. 8. 2017 – 30. 9. 2017

Cena: 600,00 eur z 22% DDV

Urnik: PON – PET (8.30 – 11.00), SRE (9.00-12.15)

Vpis: do 15. 7. 2017

Lokacija: Vojkova 1/Linhartova 13

   

Že veste?

Večina govorcev slovenščine živi v Sloveniji. Slovenščina je eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino, ima 25 črk, s katerimi se zapisuje 29 glasov, 3 slovnična števila (ednina, dvojina in množina), 6 sklonov (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik) z osmimi sklanjatvami in tremi slovničnimi spoli (moški, ženski in srednji).

Glasovne enote se delijo na: 
1. samoglasnike: i; ozki in široki e; a; ozki in široki o; u; polglasnik [ə];
2. soglasnike:
    – zvočniki: m, n; r, l; v, j;
    – nezvočniki: p – b, f; t – d, s – z, c; š – ž, č – džžin k – g, h.

Štuparjevi profesorji in profesorice, strokovnjaki s področja slovenistike in poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika, s prijaznim in razumevajočim odnosom ustvarjajo na tečajih sproščeno učno okolje.

Udeleženci lahko po uspešno opravljenem programu pristopijo k Izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika – osnovna raven in pridobijo javno veljavno listino o znanju slovenščine za različne namene (delo, državljanstvo, …).

 

 

Potrdilo o udeležbi / uspešno opravljenem tečaju

 

Potrdilo o uspešno opravljenem tečaju pridobijo udeleženci, ki so prisotni na tečaju vsaj 80 odstotkov predvidenih ur jezikovnega tečaja, aktivno sodelujejo in uspešno opravijo zaključno ocenjevanje znanja.

 

Odpoved tečaja in povračilo vplačane šolnine

 

V primeru, da udeleženec poda pisno odpoved vsaj 7 dni pred začetkom tečaja, mu na transakcijski račun vrnemo 80 % vplačane šolnine. Kasnejših odpovedi ne upoštevamo, razen ob predložitvi zdravniškega dokazila (bolezen) ali v primeru, da udeležencu ni izdan vizum.

 

SLOVENE LANGUAGE COURSES

Information Office
Lucija Lučić, +386 1 23 44 420 ali 386 30 646 919, lucija.lucic@cene-stupar.si
Adult Education Organiser
Alida Zagorc Šuligoj, +386 1 23 444 14 ali +386 41 727 458, alida.suligoj@cene-stupar.si

 

The courses offered by Cene Štupar – Ljubljana Public Education Centre start at the beginner’s level (A1), continue at the elementary level (A2-B1) and intermediate level (B2) to advanced levels (C1-C2).

Slovene language courses are taught by experienced teachers who create pleasant and relaxed learning environment.

 

 Certificate of Attendance

80-percent attendance is required in order to receive the official Certificate of Attendance of the Slovene language course at the Cene Štupar – Ljubljana Public Education Centre.

In case of cancellation, at least 7 days before the beginning of the course, we will return 90% of the paid tuition fee in 30 days. The cancellations after the beggining of the course will not be taken into consideration.

 

COURSE I/100 hours COURSE II/100 hours
7 August – 29 September 2017

Tuition fee: 600,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: MON – FRI (8.00 AM – 11.00 AM)

Enrollment: before 5 July 2017

Location of the course:

Vojkova 1/Linhartova 13

21 August – 30 September 2017

Tuition fee: 600,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: MON – FRI (8.00 AM – 11.00 AM)

Enrollment: before 5 July 2017

Location of the course:

Vojkova 1/Linhartova 13

   

 

TERMIN I/300 hours TERMIN II/300 hours TERMIN III/300 hours neslovani TERMIN V/300 hours TERMIN VI/300 hours
19 June 2017 – 30 December 2017

Tuition fee:  1.400,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: MON – THU (17.30 PM– 20.45 PM)

Enrollment: before 19 June 2017

Location of the course:

Vojkova 1/Linhartova 13

9 October 2017 – 30 April 2018

Tuition fee:  1.400,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: TUE – FRI (12.15 AM – 15.30 AM)

Enrollment: 16 August 2017 – 20 September 2017

Location of the course:

Vojkova 1/Linhartova 13

9 October 2017 – 1 October 2018

Tuition fee:  1.400,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: MON – FRI (17.00 PM – 19.15 PM)

Enrollment: 16 August 2017 – 30 September 2017

Location of the course:

Kališnikov trg 11

1 February 2018 – 30 July 2018

Tuition fee: 1.400,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: TUE – FRI (17.30 PM – 20.45 PM)

Enrollment: before 19 June 2017

Location of the course:

Vojkova 1/Linhartova 13

20 June 2018 – 20 December 2018

Tuition fee:  1.400,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: TUE – FRI (17.30 PM – 20.45 PM)

Enrollment: before 19 June 2017

Location of the course:

Vojkova 1/Linhartova 13

         

 

TERMIN II/500 hours TERMIN III/500 hours – NESLOVANI
9 October 2017 – 1 October 2018

Tuition fee:  2.000,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: TUE  – FRI (12.15 PM do 15.30 PM)

Enrollment: 16 August 2017 – 20 September 2017

Location of the course:

Vojkova ulica 1

9 October 2017 – 1 October 2018

Tuition fee:  2.700,00 EUR (VAT 22% included)

Schedule: MON – FRI (13.00 PM – 15.30 PM)

Enrollment: 16 August 2017 – 30 September 2017

Location of the course:

Vojkova 1

   

LET’S START!

Izobraževalni program poteka na treh ravneh:

 • osnovna raven (180 ur – 360 ur);
 • višja raven (180 ur – 240 ur);
 • raven odličnosti (180 ur – 220 ur).

V organizirano izobraževanje se lahko vključite na več načinov:

 • tečaj v skupini: izobraževanje poteka najmanj dvakrat tedensko po najmanj tri šolske ure, organiziramo tudi intenzivne tečaji, ki potekajo petkrat tedensko. V skupini je do dvanajst udeležencev.
 • individualni  tečaj: izobraževanje je prilagojeno udeležencu. Največ trije udeleženci.
 • tečaj v skupini za določenega naročnika: za podjetja, društva in druge organizacije organiziramo tečaje za zaključene skupine. Izvedbo tečaja prilagodimo naročniku.

Kandidate razvrščamo glede na rezultate testiranja v homogene skupine.

Kandidate na osnovni ravni razvrščamo tudi glede na to, iz katere jezikovne skupine prihajajo. Obseg programa določimo glede na predznanje udeleženca, njegov materni jezik in izobraževalne potrebe.

POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA NA DOLOČENI RAVNI SO:

 • 80-odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju,
 • uspešno opravljen interni preizkus znanja po končanem tečaju.

PRIDOBITEV JAVNO VELJAVNE LISTINE:

Uspešno opravljen izpit iz znanja slovenščine na osnovni, višji, ali na ravni odločnosti. Več informacij lahko preberete tukaj. 

VSEBINE PROGRAMA:

Spodaj navedena področja se tekom izobraževanja med seboj prepletajo, ter so povezana s širšimi področji družbenega življenja.  Tematski sklopi zajemajo:

 • Osebna identiteta
 • Stanovanje in bivanje
 • Osebna razmerja
 • Izobraževanje
 • Delo in poklic
 • Prosti čas in razvedrilo
 • Promet in potovanje
 • Zdravje in telesna nega
 • Nakupovanje
 • Hrana in pijača
 • Storitve
 • Družbe, politika, gospodarstvo
 • Okolje in vreme

Brezplačno učenje po programu Začetna integracija priseljencev. Več informacij lahko preberete tukaj.

Informacije

Lucija Hajdinjak

030 646 919

lucija.hajdinjak@cene-stupar.si

 

Alida Zagorc Šuligoj

041 727 458

alida.suligoj@cene-stupar.si

 

Pišite nam

Vaš e mail naslov

Vprašanje

Prepišite besedilo iz slike v spodnje polje
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih