Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bo v šolskem letu 2013/14 organiziral Erasmus intenzivne jezikovne tečaje slovenskega jezika (EILC). Tečajev se lahko udeležijo študenti pred ali med njihovim bivanjem v tujini v okviru Erasmus mobilnosti.  Za Erasmus študente je to priložnost, da spoznajo jezik države v kateri bodo bivali in se s tem bolje pripravijo na študij in življenje v okviru svoje mobilnosti. Tečaj je za prijavljene študente na izmenjavi Erasmus brezplačen. Izvedbo tečajev financira Evropska unija.

Izvedba tečajev

2. – 27. september 2013 ( pred zimskim semestrom)

Urnik – EILC 1      Urnik – EILC 2     Urnik – EILC 3 (urniki v pripravi)

21. januar – 15. februar 2014 (pred spomladanskim semestrom)

Rok za prijavo: 31. oktober 2013

Študenti se prijavijo preko svojih matičnih institucij s posebno prijavnico.
Več o tečajih EILC

Kraj izvedbe tečajev:

Cene Štupar – CILJ, Linhartova cesta 13, Ljubljana

O tečaju:

  • Obsega 64 pedagoških ur pouka in 22 pedagoških ur spremljevalnega programa.
  • Izvaja se od ponedeljka do četrtka po 3 šolske ure (9:30 – 12:00), ob petkih po 4 šolske ure (9:30 – 13:00).
  • Ker sta jezik in kultura neločljivo povezana, študenti kulturne in medkulturne komponente spoznavajo v okviru pouka in spremljevalnega programa.
  • Več o programu

Spremljevalni program:

  • Uvodno srečanje.
  • Vožnja po reki Ljubljanici s piknikom.
  • Ogled Ljubljane.
  • Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
  • Zaključni večer.

Urnik – SPREMLJEVALNI PROGRAM

Zaključek:

Uspešnost študenti dokazujejo s pisnim in ustnim izpitom. Oba dela sta ocenjena, za uspešno opravljen tečaj morajo študenti doseči vsaj 60 % in biti prisotni na tečaju najmanj 88%, tako pridobijo 3 evropske univerzitetne kreditne točke (ECTS).