Izvedbo programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« financira Evropski socialni sklad (85 %) in Republika Slovenija (15 %).

Programi:

Ciljna skupina:

Brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Vsak program pa posebej določa ciljne skupine brezposelnih oseb.

Prijave:

Prijavite se lahko pri svoji svetovalki na Zavodu RS za zaposlovanje za uvrstitev na čakalno listo, čemur bo sledila podrobnejša predstavitev programa na ZRSZ.