Dostopnost

 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije

Kontrast

 • Visok kontrast
 • Sivine

Besedilo

 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
A se splača vlagati v zdravje zaposlenih?

In povezali smo se…naša izkušnja na vprašanje »A se splača vlagati v zdravje zaposlenih?«

Čeprav so dobro znani pozitivni vidiki programov promocije zdravja na delovnem mestu, podkrepljeni s številnimi, relevantnimi raziskavami tako v slovenskem kot mednarodnem okolju, v številnih organizacijah promocija zdravja in zdravega življenjskega sloga zaposlenih še ni zaživela kot del vsakdana. 

Kaj je torej cilj promocije zdravja na delovnem mestu?

Izboljšan oz. zdrav življenjski slog zaposlenih.

 

Potencialne koristi zdravega oz. izboljšanega življenjskega sloga zaposlenih pa so nedvomno številne: od izboljšane samopodobe zaposlenih, večje vitalnosti, ustvarjalnosti in produktivnosti zaposlenih do ekonomskih vidikov v obliki zmanjšanja stroškov bolniške odsotnosti in nadomeščanja zaposlenih, zmanjšanega prezentizma in fluktuacije.

 

Niso pa zanemarljive tudi posredne koristi dobro načrtovanih programov promocije zdravja na delovnem mestu, kot so zadovoljstvo zaposlenih z delom, izboljšano vzdušje v kolektivu, izboljšani medsebojni odnosi, navsezadnje pa tudi izboljšan ugled in imidž družbeno odgovorne organizacije, ki ji je mar za dobro počutje svojih zaposlenih.

 

Vložim 1 evro, nazaj dobim 2,4 do 4,8 evra.

Najbolj merljiv je ekonomski vidik vlaganja v promocijo zdravja in počutja zaposlenih. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu navaja, da se vsak vložen evro v promocijo zdravja na delovnem mestu povrne 2,4 do 4,8 evra preko zmanjšanja stroškov absentizma, prezentizma in fluktuacije (Podjed, 2014).

 

Pregled relevantnih raziskav kaže, da ima prezentizem celo več vpliva na izgubo produktivnosti kot absentizem (po nekaterih ugotovitvah kar 1,8 krat), organizacije pa se prezentizma pogosto niti ne zavedajo. Raziskave tako potrjujejo, da so naložbe v zdravje zaposlenih ekonomsko upravičene, vendar ob pogoju, da so programi dobro načrtovani in izvedeni.

 

Zakaj torej zadržki?

Učinki vlaganja v promocijo zdravja niso takojšnji, potrebna je potrpežljivost in vztrajnost koordinatorjev oz. skupine za zdravje kakor tudi vodstva, ki je aktivnosti podprlo, da ukrepi zaživijo, da jih ponotranjijo zaposleni. Ne obstaja tudi enoten recept za oblikovanje programa, ki bi bil splošno priporočljiv in  njegova  učinkovitost  vnaprej zagotovljena za vse organizacije. In kar največkrat opažamo v praksi, pri načrtovanju in vpeljevanju programov promocije zdravja v organizacije se premalo vključuje zaposlene in premalo upoštevajo specifične potrebe zaposlenih iz konkretne delovne organizacije.

 

Kako smo se mi lotili nadgradnje promocije zdravja na DM?

Naš zavod je sicer že do sedaj izvajal ukrepe, ki so zadoščali vsem zakonskim zahtevam, ki jih nalaga zakonodaja glede promocije zdravja na delovnem mestu (možnost udeležbe badmintona izven delovnika, občasni team buildingi, kotički sadja ipd.). V luči nastajanja novih razvojnih dokumentov zavoda pa je nastala potreba po še bolj sistematičnem vlaganju v zdravje zaposlenih na delovnem mestu.

 

Pomen podpore vodstva pri delovanju skupine za zdravje

Tako se je s skupnim dogovorom in odobritvijo vodstva razširila skupina za zdravje, pri čemer smo upoštevali, da imajo člani skupine določena znanja oz. so strokovnjaki na določenem področju, povezanim z zdravim življenjskim slogom. Član skupine je tudi direktor, vključil smo še sindikat in marketing, povezali smo se tudi z Večgeneracijskim centrom Slovenije N'š plac, ki prav tako izvaja raznovrstne brezplačne delavnice na tematiko zdravega življenjskega sloga, kar vse skupaj daje legitimnost delovni skupini. Pripravili smo analizo zdravja z merljivimi kazalniki (bolniške odsotnosti, poškodbe pri delu,…) in pri pripravi strategije za zdravje upoštevali specifiko dela večine zaposlenih (pretežno sedeče delo, delo s strankami, stresno delo,…).

 

Tako smo oblikovali politiko zdravja, zapisali splošni cilj promocije in operativne cilje ter definirali nabor ukrepov, ki smo jih pričeli sistematično izvajati.

 

Pridobivanje podpore zaposlenih pri uvajanju novih ukrepov

Preden smo se lotili ukrepov, smo zaposlene na kolegiju seznanili z novimi ukrepi, ki se bodo odvijali v delovnem času in tako pred pričetkom izvajanja pridobili z njihove strani odobritev za pripravljene ukrepe, kar je bistvenega pomena. Enako pozornost pa  namenjamo tudi kontinuiranemu spodbujanju zaposlenih k udeležbi z raznimi opomniki, pošiljamo jim tedenske novičke o aktivnostih in drugih delavnicah o zdravem načinu življenja, ki jih organizira Večgeneracijski center Ljubljana – N'š plac in katere se dodatno lahko udeležijo.

 

In ukrepi so zaživeli…

1x tedensko se  tako zaposleni udeležujemo fizične aktivnosti antistresne vadbe na delovnem mestu, s primesmi čuječnosti, ki jo vodi naša odlična mentorica joge, Nina Živković, 1x mesečno poteka delavnica o preventivnih ukrepih za varovanje zdravja, kjer zaposleni spoznavamo pomen zdravega prehranjevanja, zadostnega spanja, higiene, zelišč, ki lahko pozdravijo marsikatero tegobo, poleg tega se spoznavamo in bolje razumemo drug drugega tudi preko morfoloških tipov; delavnico vodi naša strokovnjakinja s področja zdravega življenjskega sloga, naturopatinja, Renata Bačvić, 1x tedensko je na voljo kotiček sadja, izven delovnika možnost udeležbe badmintona idr.

 

In kakšna je udeležba in izkupiček vlaganja v promocijo zdravja?

Več kot tri četrtine zaposlenih se je udeležilo oz. poslužilo vsaj enega od ukrepov, več kot tretjina zaposlenih redno obiskuje skupinske aktivnosti, kjer prihaja do druženja in medsebojnega komuniciranja zaposlenih. Poleg izboljšanega počutja zaposlenih, ki se udeležujejo ukrepov, lahko pri zaposlenih, ki se udeležujejo skupinskih aktivnosti, opažamo tudi večje povezovanje zaposlenih iz različnih področij dela, saj gre za kontinuirana (tedenska oz. mesečna) srečanja, prav tako opažamo boljše razumevanje potreb zaposlenih, glede na njihove fizične značilnosti oz. obdobja, v katerem se zaposleni nahajajo (npr. starejši zaposleni, čas menopavze), kar vpliva tudi na izboljšano kakovost sobivanja zaposlenih v delovnem okolju.

 

Pomen evalvacije izvedenih programov

Vsekakor pa po izvedbi programov mora obvezno slediti evalvacija ter stalno dopolnjevanje ukrepov glede na rezultate evalvacije. Evalvacija nikakor ne sme upoštevati le merljive kazalnike (zmanjšano število bolniških, poškodb pri delu ipd.), ampak mora upoštevati oceno in predloge za nadaljnje aktivnosti vseh zaposlenih, tudi tistih, ki se ukrepov (še) ne udeležujejo.

 

Trenutno stanje vključenosti zaposlenih še ni želeno stanje, zapisano v strategiji, vendar se vsi zavedamo, da je promocija zdravja zaposlenih tek na dolge proge. Nekateri zaposleni namreč potrebujejo več spodbude in motivacijskih delavnic, da se vključijo v tovrstne aktivnosti, nekateri potrebujejo več opomnikov, zato smo pričeli tudi z opomniki v Microsoft Teamsu, kar je že obrodilo sadove, skozi ankete zaposlenih pa moramo biti dovzetni tudi za druge predlagane ukrepe. Največji ambasadorji in promotorji na druge zaposlene pa so seveda zadovoljni zaposleni, ki se ukrepov poslužujejo.

 

Kaj se je torej pokazalo pri nas pokazalo kot učinkovito pri promociji zdravja na DM?

 • fleksibilna delovna skupina za zdravje, ki jo podpira vodstvo,
 • pomen svetovalca za zdravje na delovnem mestu,
 • skrbno načrtovani programi,
 • kvalitetni mentorji – izvajalci ukrepov,
 • kontinuirane aktivnosti (da se zaposleni med sabo povežejo),
 • sprotno obveščanje zaposlenih o tedenskih aktivnostih,
 • prilagajanje ukrepov.

 

V kolikor bi želeli uvesti ali nadgraditi promocijo zdravja na delovnem mestu tudi v vaši organizaciji, preverite našo ponudbo programov zdravja na delovnem mestu, ki jih izvajajo vrhunski mentorji. Za starejše zaposlene pa izvajamo tudi brezplačne programe zdravja na delovnem mestu v okviru ESS projekta Korak – Kompetence za razvoj kariere 2018-2022. Pred uvedbo programov vam svetujemo, kaj vse je potrebno upoštevati pri motivaciji zaposlenih, kateri program bi bil primeren glede na vaš tip organizacije in kaj so tisti ključni dejavniki, na katere moramo biti pozorni, da promocija zdravja zaživi v vaši organizaciji in postane vsakdan slehernega zaposlenega. Pišite nam na: dragica.glazar@cene-stupar.si ali jana.mlacnik@cene-stupar.si.

 

 

 

Za vas piše: 

DRAGICA GLAŽAR

 

Po izobrazbi univerzitetna diplomirana politologinja, s 13-letnimi izkušnjami na področju izobraževanja odraslih in razvoja človeških virov. Projektni manager, ki se že vrsto let ukvarja s pripravo in izvedbo različnih evropskih in nacionalnih projektov s področja razvoja ljudi. Poleg veščin projektnega managementa pa njeno delo zajema tudi motiviranje in spodbujanje ljudi h kariernemu razvoju. V dosedanji karieri je imela priložnost poglobljeno sodelovati z različnimi ciljnimi skupinami, zaposlenimi, starejšimi, priseljenci, manj izobraženimi idr. Največji izziv ji predstavlja motiviranje ljudi za njihov razvoj, največje zadovoljstvo pa ji predstavlja, ko spodbudi ljudi k prevzemanju odgovornosti in k njihovim prvim korakom pri razvoju lastne kariere. Je karierna svetovalka, SDI facilitatorka, UŽU mentorica in NPK svetovalka. Sodeluje pri razvoju različnih storitev s področja razvoja kadrov in pri pripravi izobraževalnih programov za odrasle, še posebej za starejše. Ima pridobljen certifikat Glasnik razvoja starejših. Podjetjem svetuje pri razvoju kadrov različnih ciljnih skupin zaposlenih. Skupaj s podjetji pripravlja, oblikuje in skrbi za izvedbo izobraževanj za zaposlene s področja komunikacije, medgeneracijskega sodelovanja, zdravja na delovnem mestu idr.

 

 

Sodelavci o Dragici:

 • Prisega na zdravo prehrano, a Manner politankam se vseeno ne more upreti.
 • Je zelo predana, trdno stoji za svojimi načeli.

 

Dragica je dosegljiva na:

dragica.glazar@cene-stupar.si,

030 642 425

 

 

 

Imate dodatna vprašanja? Pišite nam.

Pišite nam

Vaš e mail naslov

Vprašanje

 

 

 

Aktualno

september 2021
 • po
 • to
 • sr
 • če
 • pe
 • so
 • ne
27.09.2021 10:00
27.09.2021 10:00
webinar v živo, preko aplikacije ZOOM
27.09.2021 18:00
Sheng Zhen Meditacija
internet, v živo preko aplikacije Zoom
28.09.2021 09:00
pred delavnico boste prejeli sms ali bo delavnica potekala preko zooma ali na vrtu na Kališnikovem trgu 12
28.09.2021 09:15
v živo ali preko aplikacije ZOOM
29.09.2021 10:00
Bridž
Šmartinska 134a - prostor za druženje
29.09.2021 14:30
Cene Štupar—CILJ; Šmartinska 134
29.09.2021 17:00
Pohodi po Ljubljani
V primeru slabega vremena pohod odpade!
30.09.2021 08:30
Sahadža meditacija
internet, v živo preko aplikacije Zoom
30.09.2021 10:00
moja Ljubljana
V primeru slabega vremena, bomo srečanje prestavili.
30.09.2021 18:00
Spletna kavarna
internet, v živo preko aplikacije Zoom

Povezane novice

Starejši zaposleni – skrb ali naša priložnost?

Večkrat slišimo, da starejši niso tako motivirani za delo kot mlajše generacije. Da se ne morejo izmojstriti v novih spretnostih, sploh v novih tehnologijah. Da niso ustvarjalni. Da se počasneje učijo in si manj zapomnijo. Da so umsko in fizično manj zmogljivi.

Pa to res drži?

Kako krepimo jetra v spomladanskih mesecih po naturopatsko?

Ste vedeli, da so jetra najtežji organ, ki tehtajo pri odraslem človeku med  1,3 in 1,8 kg in hkrati največja in najpomembnejša žleza v telesu?

Da skozi jetra preteče vsako minuto 1,5 litra krvi in da so glavni laboratorij telesa? In da so jetra prvi organ, ki je v razvoju zarodka oskrbljen s krvjo in imunskimi celicami?

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih