Dostopnost
  • Navigacija preko tipkovnice
  • Izključi animacije
Kontrast
  • Visok kontrast
  • Sivine
Besedilo
  • Povečaj pisavo
  • Pomanjšaj pisavo
  • Označi naslove
  • Označi povezave
  • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti

Začetna podjetniška akademija z družbenim učinkom

Javno povabilo
za izbor začetnih podjetniških iniciativ – skupin in posameznikov za vključitev v »Začetno podjetniško akademijo z družbenim učinkom«,
ki poteka v sklopu vseslovenske akcije
»Podjetno do družbenih učinkov 2015«

 

Pravila in pogoji sodelovanja na javnem povabilu:

1. Predmet javnega povabila ali kaj iščemo
2. Program akademije
3. Objava Javnega povabila
4. Rok za sprejem in način oddaje prijav
5. Objava rezultatov javnega povabila
6. Pogoji sodelovanja na javnem povabilu
7. Ocenjevanje prijav na javno povabilo
8. Razglasitev napredka iniciativ ob zaključku akademije
9. Dodatne informacije

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z lokalnimi partnerji in izvajalci vabi podjetniške iniciative-skupine, nosilce podjetniških idej z družbenim učinkom k sodelovanju v začetni podjetniški akademiji, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov 2015«.

 

Kaj so podjetniške ideje z družbenim učinkom?

Podjetniške ideje z družbenim učinkom so predvsem ideje, ki na podjeten način skozi produkt ali storitev neposredno rešujejo ključne družbene izzive oz. probleme v družbi, okolju, naravi.
Namen začetne podjetniške akademije je izbranim podjetniškim iniciativam – skupinam ponuditi osnovno podjetniško znanje za razvoj njihove ideje in uspešnejše delovanje na trgu.

 

Enoten program akademije se bo izvajal na treh lokacijah:

• Ljubljana, DPlac – Stičišče podjetniških idej z družbenim učinkom, Dunajska cesta 20, Ljubljana (k sodelovanju na javnem povabilu vabimo ekipe in posameznike, prednostno iz Osrednjeslovenske regije, Gorenjske, Posavja in Zasavja), izvajalec: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.
• Kozina, KonektOn d.o.o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 19b, 6240 Kozina (k sodelovanju na javnem povabilu vabimo ekipe in posameznike, prednostno iz Obalno-kraške regije, Primorsko-notranjske regije in Goriške regije), izvajalec: KonektOn d.o.o.
• Murska Sobota, Hotel Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice (k sodelovanju na javnem povabilu vabimo ekipe in posameznike, prednostno iz Savinjske in Koroške regije, Pomurja in Podravja), izvajalec: Aurora Coworking (Skrivnostni otok d.o.o.).

 

Udeležba na akademiji je brezplačna.

Aktivnost financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Naročnik in nosilec vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov 2015« je javna agencija SPIRIT Slovenija.
Lokalni partnerji in izvajalci Začetne podjetniške akademije z družbenim učinkom so: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, KonektOn d.o.o. ter Aurora Coworking (Skrivnostni otok d.o.o.).

 

1. Predmet javnega povabila ali kaj iščemo

Predmet javnega povabila je:

• izbor vsaj 10 začetnih podjetniških iniciativ – skupin na posamezni lokaciji z že identificirano – oblikovano podjetniško idejo z družbenim učinkom na posamezni lokaciji, ki se bodo vključili v izvajanje začetnih podjetniških akademij na treh lokacijah: v Ljubljani, Kozini ali Murski Soboti.

• izbor vsaj 20 posameznikov brez že oblikovane ideje na posamezni lokaciji, ki bodo sodelovali na akademiji in bodo interesno porazdeljeni v identificirane podjetniške iniciative – skupine iz zgornjega odstavka (vsaj 2 na posamezno skupino).

S povabilom torej želimo identificirati iniciative – skupine, ki bi lahko skozi idejo oz. z nakazanimi/produkti/storitvami učinkovito prispevale k reševanju izzivov ali problemov družbe. Identificirane iniciative – skupine se bodo vključile v akademijo, kjer bodo v 20-urnem programu ob podpori mentorjev lahko svojo idejo razvile v poslovni model ter na praktičen način pridobile ključna začetna podjetniška znanja, informacije in orodja za tržni vstop in delovanje.

Vsaki identificirani skupini bomo zagotovili vsaj 2 posameznika brez že oblikovane podjetniške ideje, ki bosta s svojim mnenjem, sposobnostmi in spretnostmi pomagala iniciativam – skupinam.

 

2. Program akademije

Program akademije na vsaki izmed treh lokacij traja 20 ur in je sestavljen iz treh sklopov: dveh 7-urnih delavnic, ki se izvedeta ob začetku in koncu akademije ter vmesnega mentoriranja ekip na daljavo.

Program bo okvirno trajal:

• lokacija Ljubljana: od 26.10.2015 do 5.11.2015,
• lokacija Kozina: od 29.10.2015 do 9.11.2015,
• lokacija Murska Sobota: od 4.11.2015 do 13.11.2015.

 

I. SKLOP: Prva delavnica (7 ur), 9.00-17.00 (vključeni so odmori, 60 min)

Program prve delavnice bo namenjen opredelitvi kupca, njegovega problema in rešitve ter družbenih učinkov te rešitve, ob tem pa prepoznavanju variacij in alternativ rešitve kupčevega problema. Udeleženci bodo postavili poslovni model.

Okviren program dela po ekipah:
• kaj je produkt z družbenim učinkom,
• pregled podjetniških idej posameznih skupin in opredelitev njihovega družbenega učinka,
• oblikovanje skupin,
• postavitev poslovnega modela (opredelitev kupca in odnosov, ključnih aktivnosti, partnerjev, ponudbene vrednosti, distribucijskih kanalov, stroškov in virov prihodkov),
• testiranje problema in rešitve na terenu,
• postavitev plana dela za prihajajoče obdobje (do druge delavnice).

Okvirni termini I. sklopa:
• lokacija Ljubljana: 26.10.2015,
• lokacija Kozina: 29.10.2015,
• lokacija Murska Sobota: 4.11.2015.

 

II. SKLOP: Mentoriranje na daljavo (6 ur):

Ekipe na terenu testirajo podjetniško idejo z družbenim učinkom med potencialnimi kupci, učijo se iz ugotovitev in prilagajajo poslovni model.
Vsak mentor med prvo in drugo delavnico spremlja ekipe in jim svetuje. Mentoriranje poteka na daljavo (Skype, e-mail, telefon).

Okvirni termini mentoriranja:
• lokacija Ljubljana: 28.10.2015, 30.10.2015 in 3.11.2015,
• lokacija Kozina: 2.11.2015, 3.11.2015, 6.11.2015,
• lokacija Murska Sobota: 6.11.2015, 9.11.2015, 11.11.2015.

S točno uro mentoriranja na daljavo bodo ekipe seznanjene na prvi delavnici.

 

III. SKLOP: Druga delavnica (7 ur): od 9.00 do 17.00 (vključeni so odmori, 60 min)

Okviren program dela po ekipah:
• čistopis poslovnega modela za posamezno podjetniško idejo,
• priprava in trening zaključnih predstavitev posameznega poslovnega modela,
• ekipe predstavijo zaključen poslovni model in svoj napredek pri razvoju ideje,
• zaključna diskusija in evalvacija.

Okvirni termini III. sklopa:
• lokacija Ljubljana: 5.11.2015,
• lokacija Kozina: 9.11.2015,
• lokacija Murska Sobota: 13.11.2015.

Na vsaki lokaciji se izbere po dve ekipi z največ potenciala, ki jih bodo promovirali javna agencija SPIRIT Slovenija in lokalni partnerji.

 

3. Objava Javnega povabila

Javno povabilo je bilo javno objavljeno v petek, 9.10.2014, in sicer:
• spletna stran www.dplac.si
• spletna stran www.KonektOn.net (Novice)
• spletna stran www.auroracoworking.com
• spletna stran www.spiritslovenia.si ter www.podjetniski-portal.si.

 

4. Rok za sprejem in način oddaje prijav

Roki za oddajo prijav podjetniških iniciativ – skupin ali/in posameznikov na javno povabilo so:
• lokacija Ljubljana: 21.10.2015, 2015, do 23:59 ure,
• lokacija Kozina: 25.10.2015, 2015, do 23:59 ure,
• lokacija Murska Sobota: 29.10.2015, do 23:59 ure.

Izvajalci in lokalni partnerji si pridružujejo pravico do podaljšanja roka za sprejem prijav.

Prijavo na povabilo se odda elektronsko preko spletnih obrazcev, ki so na voljo:

• lokacija Ljubljana

-za podjetniške iniciative – skupine:

Prijave so se zaključile 21.10.

-za posameznike:

Prijave so se zaključile 21.10.

• lokacija Kozina:

-za podjetniške iniciative – skupine:

PRIJAVA

-za posameznike:

PRIJAVA

• lokacija Murska Sobota

-za podjetniške iniciative – skupine:

PRIJAVA

-za posameznike:

PRIJAVA

 

Predvidene so izključno elektronske prijave, zato tiskanih prijav ne sprejemamo. Prijava se lahko odda v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

5. Objava rezultatov javnega povabila

O rezultatih povabila bodo prijavitelji obveščeni:
• lokacija Ljubljana: 22.10.2015,
• lokacija Kozina: 27.10.2015,
• lokacija Murska Sobota: 2.11.2015,
in sicer izključno po e-mail naslovu, navedenem v prijavi.

 

6. Pogoji sodelovanja na javnem povabilu

Na povabilo se lahko prijavijo:

a) Podjetniške iniciative – skupine z že oblikovano podjetniško idejo z družbenim učinkom:
• kot prijavitelj podjetniške iniciative-skupine lahko nastopi fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava,
• podjetniško iniciativo sestavljajo prijavitelj in člani ekipe,
• iniciativo lahko prijavi tudi le posameznik,
• en prijavitelj lahko prijavi več idej, vendar mora vsako idejo prijaviti ločeno.

b) Posamezniki brez že oblikovane ideje:
• kot posameznik brez oblikovane ideje se lahko prijavi posameznik, fizična oseba, ki nima podjetniške ideje, ima pa željo po pridobivanju podjetniškega znanja in sodelovanja v že oblikovanih iniciativah,
• prijava posameznika ne omejuje z nobenimi omejitvami glede starosti ali kakršnega koli statusa.

 

Z oddajo prijave na povabilo se prijavitelj:
• strinja, da bo njegova dobra praksa objavljena na spletnih mestih projekta ter v različnih medijih, ki bodo pokrivali aktivnosti programa. V ta namen se prijavitelj obveže, da bo pri oblikovanju prispevkov pripravljen sodelovati z novinarji in izvajalci programa ter podati kratko izjavo za medije,
• strinja, da se njegov e-naslov doda na listo za pošiljanje obvestil o ostalih aktivnostih, ki jih izvaja naročnik aktivnosti in partnerji oz. izvajalci akademije,
• strinja, da se njegov e-naslov posreduje mentorjem in ostalim udeležencem, ki bodo sodelovali na aktivnostih programa, za lažje komuniciranje in mreženje,
• strinja, da se aktivnosti programa lahko snemajo in fotografirajo ter da se tako pridobljeni materiali javno objavijo in uporabijo za promocijo programa.

7. Ocenjevanje prijav na javno povabilo

Prijave na povabilo bo na vsaki lokaciji pregledovala vsaj 3-članska strokovna komisija. Ocena strokovnih komisij je dokončna, pritožba na oceno ni mogoča. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere iniciativ – skupin oz.posameznikov.

 

8. Razglasitev napredka iniciativ ob zaključku akademije

Strokovna komisija (3 mentorji ter predstavnik javne agencije SPIRIT Slovenija) bo na vsaki lokaciji izbrala vsaj 2 iniciativi z idejami, ki imata največ potenciala. Odločitev komisije je dokončna.
Identificirane ekipe bodo v nadaljevanju promovirali javna agencija SPIRIT Slovenija in lokalni partnerji na promocijskih dogodkih.

 

9. Dodatne informacije

• Lokacija Ljubljana: Mirta Lučič, Jana Mlačnik, info@dplac.si, 031-729-908,
• Lokacija Kozina: dr. Karmen Rodman, karmen.rodman@konekton.net, 031 303 403,
• Lokacija Murska Sobota: Tomaž Eržen, tomaz@auroracoworking.com, 041 264 091.

 

O zmagovalnih ekipah začetne podjetniške akademije z družbenim učinkom v Ljubljani si lahko preberete tukaj.

 

Imate dodatna vprašanja? Pišite nam.

Pišite nam

Vaš e mail naslov

Vprašanje

Prepišite besedilo iz slike v spodnje polje
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih