Podrobno

 

Ciljna skupina: 

Odrasli v izobraževanju odraslih, prednostna ciljna skupina v okviru projekta so odrasli brez zaposlitve (priseljenci, migranti, brezposelni-starejši in dolgotrajno brezposelni, obsojenci itd.).

 

Namen projekta: 

Z informiranjem in svetovanjem po modelu ISIO pomagati odraslim pri odločanju za izobraževanje, pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja, pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti formalnega in neformalnega učenja ter razvoja kariere. Udeležence ranljivih skupin opolnomočiti in jih vključiti v izobraževanja ali pa jim pomagati na poti do pridobitve zaposlitve.

 

Cilji projekta: 

  • odrasle informirati in jim svetovati o možnostih izobraževanja, učenja in iskanja zaposlitve ter jim s tem zviševati motivacijo in pomagati pri oblikovanju ciljev,
  • odrasle informirati in jim svetovati pred, med in po zaključku izobraževanja z namenom razvoja njihove nadaljnje kariere,
  • glede na potrebe omogočiti odraslim možnost informiranja in svetovanja glede ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega neformalnega znanja,
  • spremljati realizacijo aktivnosti v okviru projekta in s tem nuditi ustrezno podporo odraslim pri uresničitvi njihovih ciljev.

 

Obdobje trajanja:  

1. 1. 2017 – 30. 11. 2017

 

Vrednost:  26.015,22 eur

 

 

PROJEKT JE ZAKLJUČEN 

Branka Bricl

01 234 4406 ali  041 606 285

branka.bricl@cene-stupar.si