Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
Podrobno
Priprave na izpit slovenščine | Javni Zavod Cene Štupar

Priprave na izpit slovenščine | Javni Zavod Cene Štupar

Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je namenjen vsem, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik in bi želeli pridobiti javno veljavno listino za različne uradne ali zasebne namene (pridobitev državljanstva, opravljanje poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.).

Spričevalo iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika je javnoveljavna listina, imetnik katere izkazuje svoje znanje slovenščine v postopku pridobitve slovenskega državljanstva, opravljanja poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.

 

30-urne online priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika so namenjene vsem, ki si pred opravljanjem izpita želijo poglobljenega strokovnega svetovanja in ovrednotenja znanja slovenščine ter seznanitve s tipologijo izpitnih nalog in jezikovnim treningom (več o tečaju v zavihku "PROGRAM").

 

60-urne, 30-urne, 20-urne in 10-urne priprave na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika so namenjene vsem, ki si pred opravljanjem izpita želijo svetovanja in ovrednotenja znanja slovenščine ter seznanitve s tipologijo izpitnih nalog.

 

Pogoji za vpis: Znanje slovenščine na ravni A1 ali A2, odvisno od ravni izpita.

Priprave niso pogoj za pristop k izpitu.

 

Izpitni roki iz znanja slovenščine na vstopni ravni in osnovni ravni so objavljeni na naši spletni strani. Vzorčni izpiti niso enaki testu, ki ga kandidati dobijo na izpitu. Tudi število točk pri posameznem podtestu je lahko drugačno.

30- urne online priprave na izpit iz znanja slovenščine

Vsebina programa

 • Splošne informacije o sestavi in poteku Izpita. 

 • Bralno razumevanje: obravnava kratkih in daljših besedil. 

 • Slušno razumevanje: kratki in daljši dialogi, obvestila, mnenja, navodila,...

 • Pisno sporočanje: tvorba različnih besedil (pismo, e-pošta, prošnja,…).

 • Govorno sporočanje: konverzacija (osebna predstavitev, opisi slik, igre vlog ). 

Kako bo program izveden? 

Izobraževanje poteka na daljavo preko računalnika, tablice ali pametnega telefona. Mentor pred pričetkom nudi udeležencem pomoč glede uporabe pripomočkov. 

Skupinska online srečanja bodo potekala 3x na teden v dopoldanskem času (dopoldanska skupina) ali ob petkih popoldan in sobotah dopoldan (vikend skupina). 

Med online srečanji skupine, udeleženec prejme gradiva, naloge in zadolžitve, ki jih mora opraviti samostojno, vendar ob podpori profesorja, mentorja. 

Zadnji sklop priprav je namenjen individualnim obravnavam in podajanju povratnih informacij vsakemu udeležencu posebej. 

Priprave se zaključijo s skupinskim srečanjem, kjer profesor poda še zadnje, dragocene napotke in opravi evalvacijo programa.

 Ker vaše mnenje šteje, po zaključku programa izpolnite anketni vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo programa.    

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen osebam, ki želijo pridobiti javno veljavno spričevalo o znanju slovenščine kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni.  

Program še posebej priporočamo osebam, ki so se same naučile slovensko (v družinskem krogu, od prijateljev, na delovnem mestu, ...) in se niso udeležile tečaja slovenščine.  

 

Zakaj potrebujete priprave?  

Da se seznanite s/z: 

 • izpitnim postopkom,  

 • izpitnim pravilnikom,  

 • tipologijo izpitnih nalog,   

 • strategijami učinkovitega reševanja nalog, 

 • časovno orientacijo in dolžino zapisov.  

Udeležba v programu tudi pozitivno vpliva na premagovanje treme pred izpitno situacijo in samozavestno držo.  

 

Metode dela 

Prepletanje različnih učnih metod, trening vseh štirih jezikovnih veščin, majhna skupina, individualno delo, mentoriranje

 in aktivno sodelovanje udeleženca so zmagovalna kombinacija za uspešno in učinkovito učenje.  

 

Zakaj bi se vključili v program priprav na Cene Štupar - CILJ?  

Ker program izvajajo izkušeni profesorji in profesorice slovenščine kot drugi in tuji jezik.  

Da se pravočasno in pravilno informirate o izvedbi izpita (pravice, dolžnosti, postopki). 

Da premagate strah pred izpitom.

Da ovrednotite svoje znanje slovenščine.

Da postanete bolj samozavestni.

 

CENA TEČAJA: 280 € z DDV 

(možnost plačila na 2 obroka)

 

* Tečaj bo izveden, v kolikor bo vpisanih najmanj 8 udeležencev, ki tvorijo homogeno skupino.  Več si preberite v naših splošnih pogojih.

 

10- urne online priprave na izpit iz znanja slovenščine

Vsebina programa  

 • Splošne informacije o sestavi in poteku izpita. 

 • Seznanitev s Pravilnikom. 

 • Predstavitev vzorčne izpitne pole: bralno razumevanje, slušno razumevanje, pisno sporočanje, govorno sporočanje. 

Kako bo izveden program? 

Izobraževanje bo potekalo na daljavo preko računalnika, tablice ali pametnega telefona. Mentor bo nudil udeležencem pred pričetkom pomoč glede uporabe pripomočkov. 

Skupinska online srečanja bodo potekala 5x na teden v jutranjem času (jutranja skupina) ali večernem času (večerna skupina). 

 

Marsikomu predstavlja opravljanje izpita zelo stresno situacijo. Zaradi negotovosti pred neznano situacijo nastopi trema in oseba ne zmore izkazati svojega znanja pred izpitno komisijo. Prav tako se veliko oseb, ki se niso seznanile s strategijami reševanja nalog, med izpitom ukvarja s časovno omejitvijo, nerazumevanjem navodil, itd., namesto, da bi vso energijo in miselni proces usmerili k učinkovitemu izpolnjevanju izpitnih nalog  in proaktivnemu sodelovanju z izpitno komisijo na ustnem delu izpita.    

Ker vaše mnenje šteje, ob zaključku programa izpolnite anketni vprašalnik o zadovoljstvu z izvedbo programa.    

 

Komu je program namenjen?  

Priprave so namenjene osebam, ki že znajo slovensko in se želijo seznaniti z izpitnim postopkom

Program še posebej priporočamo osebam, ki bodo izpit opravljale prvič oziroma so bile v preteklosti pri opravljanju izpita neuspešni zaradi nespretnosti pri izpolnjevanju izpitnih pol / ustnem izpitu.  

Program je namenjen vsem, ki želijo pridobiti javno veljavno spričevalo o znanju slovenščine kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni.  

 

Zakaj potrebujete priprave?  

Da se seznanite s/z: 

 • izpitnim postopkom,  

 • izpitnim pravilnikom,  

 • tipologijo izpitnih nalog,   

 • strategijami učinkovitega reševanja nalog, 

 • časovno orientacijo in dolžino zapisov.  

Udeležba v programu tudi pozitivno vpliva na premagovanje treme pred izpitno situacijo in samozavestno držo.  

 

Metode dela 

Udeleženec s svojo proaktivnostjo soustvarja program. Zaželena so konstruktivna vprašanja, ki se udeležencev porajajo po 

seznanitvi z vzorčno izpitno polo.  

 

Zakaj bi se vključili v program priprav na Cene Štupar - CILJ?  

Ker program izvajajo izkušeni profesorji in profesorice slovenščine kot drugi in tuji jezik.  

Da premagate strah pred izpitom.  

Da postanete bolj samozavestni.  

Da se pravočasno in pravilno informirate o izvedbi izpita (pravice, dolžnosti, postopki). 

 

CENA TEČAJA: 80 € z DDV 

 

* Tečaj bo izveden, v kolikor bo vpisanih najmanj 8 udeležencev, ki tvorijo homogeno skupino.  Več si preberite v naših splošnih pogojih.

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE  NA vstopni RAVNI (a1) - 20 ur

Cena: 80 € z 22% DDV 

*Cena vključuje 16 ur tečaja v živo/online, 4 ure pa so namenjene ovrednotenju znanja in oblikovanju povratne informacije.

 

Urnik:   

 • torek, 4. 10. 2022        od 12:30 do 15:30
 • četrtek, 6. 10. 2022     od 12:30 do 15:30
 • torek, 11. 10. 2022      od 12:30 do 15:30
 • četrtek, 13. 10. 2022   od 12:30 do 15:30

 Lokacija: Ulica Ambrožiča Novljana 5, BTC (v primeru slabih epidemioloških razmer bo tečaj potekal online).

Vpis poteka  do dva dni pred začetkom priprav oziroma do zapolnitve prostih mest.

Pogoj za prijavo: Pogoj za vpis je znanje slovenščine na ravni A1. Za udeležbo na pripravah je potrebno izpolnjevati  pogoje, ki veljajo v času trajanja priprav.

 

Število udeležencev v skupini: 8 - 15

 

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE  NA OSNOVNI RAVNI (a2/b1) - 20 ur

 

SKUPINA 1 – POPOLDANSKI TERMIN:

 

Cena: 80 € z 22% DDV 

*Cena vključuje 16 ur tečaja v živo/online, 4 ure pa so namenjene ovrednotenju znanja in oblikovanju povratne informacije.

 

Urnik:   

 • sreda, 2. 11. 2022 od 13:00 do 16:00
 • petek, 4. 11. 2022 od 13:00 do 16:00
 • sreda, 9. 11. 2022 od 13:00 do 16:00
 • petek, 11. 11. 2022 od 13:00 do 16:00

Lokacija: Ulica Ambrožiča Novljana 5, BTC (v primeru slabih epidemioloških razmer bo tečaj potekal online).

 

Vpis poteka od 1. oktobra do dva dni pred začetkom priprav oziroma do zapolnitve prostih mest.

Pogoj za prijavo: Pogoj za vpis je znanje slovenščine na ravni A1 - A2. Za udeležbo na pripravah je potrebno izpolnjevati  pogoje, ki veljajo v času trajanja priprav.

 

Število udeležencev v skupini: 8 - 15

 

SKUPINA 2 – VEČERNI TERMIN:

 

Cena: 80 € z 22% DDV 

*Cena vključuje 16 ur tečaja v živo/online, 4 ure pa so namenjene ovrednotenju znanja in oblikovanju povratne informacije.

  

Urnik:   

 • četrtek, 3. 11. 2022 od 17:00 do 20:15
 • torek, 8. 11. 2022 od 17:00 do 20:15
 • četrtek, 10. 11. 2022 od 17:00 do 20:15
 • torek, 15. 11. 2022 od 17:00 do 20:15

 

Lokacija: Ulica Ambrožiča Novljana 5, BTC (v primeru slabih epidemioloških razmer bo tečaj potekal online).

 

Vpis poteka od 1.oktobra dalje do dva dni pred začetkom priprav oziroma do zapolnitve prostih mest preko elektronske pošte slo@cene-stupar.si

 

Pogoj za prijavo: Pogoj za vpis je znanje slovenščine na ravni A1 - A2. Za udeležbo na pripravah je potrebno izpolnjevati  pogoje, ki veljajo v času trajanja priprav.

 

Število udeležencev v skupini: 8 - 15

 

Prijava je možna:

-      OSEBNO:  v referatu javnega zavoda Cene Štupar – CILJ  v času uradnih ur ob upoštevanju trenutnih zaščitnih epidemioloških ukrepov. Ob prijavi poravnate tudi plačilo.

 

-       PREKO ELEKTRONSKE POŠTE na slo@cene-stupar.si

 

Ob koncu prijavnega postopka boste dobili številko prijavnice, ki jo sporočite na slo@cene-stupar.si in pripišite, da ste se prijavili na priprave pred izpitom preko online prijavnice.

 

Po prejemu vaše številke prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo izbranega tečaja. 

 Plačilo poravnate po prejetem računu - vsaj 1 dan pred začetkom priprav.

Preberite si tudi splošne pogoje.

 

Referat

M: +386 41 349 182

slo@cene-stupar.si

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih