Podrobno

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (2018 – 2021)

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

       

 

Naročnik:

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Izvajanje programa Začetna integracija priseljencev sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) – 75% in Ministrstvo za notranje zadeve RS.

Trajanje projekta:

julij 2018 – junij 2021, oziroma do porabe razpoložljivih sredstev

 

Namen:

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

 

Brezplačna udeležba:

Tujci, ki niso državljani Evropske unije, imetniki potrdila za brezplačno udeležbo v programu, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. (Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16)).

Več informacij, tudi v drugih jezikih: www.infotujci.si

 

Cilj:

Udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, ki je potrebno za delo in življenje v slovenski družbi in za uspešno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2, B1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru – SEJO).

 

Nekaj informacij o izvajanju projekta:

  • Od julija 2018, ko smo pričeli izvajati program, je bilo v tečaje Začetne integracije priseljencev vključenih 412 oseb. 319 oseb je bilo vključenih v 180-urni tečaj, 29 oseb v 120-urni tečaj in 66 oseb v 60-urni tečaj. 64 % vključenih je žensk, 36% pa moških.
  • Nekaj več kot 200 oseb je pristopilo k prvemu opravljanju Izpita na osnovni ravni.
  • Od januarja do junija 2019 smo v tečaje vključili skoraj 400 novih udeležencev.
  • Od začetka izvajanja projekta do junija 2019 smo organizirali 67 izobraževalnih oblik, ki so potekale tudi izven Ljubljane, in sicer v Grosuplju, Kamniku, Domžalah in na Vrhniki. Izvedli smo nekaj več kot 7300 ur pouka.
  • Pri vključevanju oseb v tečaje ZIP bomo tudi v bodoče tesno sodelovali s podjetji in lokalnim okoljem Osrednjeslovenske regije (osnovne šole, uradi za delo, knjižnice in druge partnerske organizacije, …).

 

 

Lokacije izobraževanja:

Ljubljana, Vrhnika, Grosuplje, Domžale, Kamnik.

 

 

 

Predstavitev javnoveljavnega programa Začetna integracija priseljencev

 

60-urni začetni modul je sestavljen iz sedmih vsebinskih področij:

 

0. Uvod v izobraževanje

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje in pozdravljanje

2. sklop: Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci

II. Stanovanje in bivanje, družina in dom

1. sklop: Družina

2. sklop: Stanovanje in bivanje

III. Trg dela in delovno mesto

1. sklop: Iskanje dela

2. sklop: Na delu

3. sklop: Ob delu (Zlasti v povezavi s pravicami)

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje

2. sklop: Socialna varnost

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba

2. sklop: Vseživljenjsko učenje

3. sklop: Šolanje otrok

VI. Javno življenje v Sloveniji

VII. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev

 

Znanje za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.

Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

 

 

120-urni nadaljevalni modul je sestavljen iz desetih vsebinskih področij:

 

0. Uvod v izobraževanje

1. sklop: Predstavitev programa in poteka izobraževanja

2. sklop: Izkušnje udeležencev z učenjem in z učenjem slovenščine

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje, spoznavanje

2. sklop: Življenje v novi deželi

3. sklop: Moje življenje, delo in interesi

II. Družina in dom

1. sklop: Družina v novem okolju

2. sklop: Stanovanje in bivanje

3. sklop: Najem bivališča

III. Delo in poklic, trg dela

1. sklop: Iskanje zaposlitve

2. sklop: Na delu in ob delu

3. sklop: Poklici v družbi

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje in higiena

2. sklop: Zdravje otrok

3. sklop: Socialna varnost

4. sklop: Človekove pravice

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba in njeno priznavanje

2. sklop: Vseživljenjsko učenje

3. sklop: Šolanje otrok

VI. Javno življenje

1. sklop: Javne ustanove

2. sklop: Storitve

3. sklop: Družabno življenje

VII. Ekonomika

1. sklop: Naročanje hrane in pijače

2. sklop: Nakupovanje

VIII. Okolje in prostor

1. sklop: Naravno okolje, rastline in živali

2. sklop: Čas in vreme

3. sklop: Orientacija v prostoru, promet

IX. Slovenska družba in ustavna ureditev

1. sklop: Mediji

 

Znanje za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2 ali B1, ki sta opisani v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir.

 

Prijave in vpis:

Na sedežu javnega zavoda Cene Štupar – CILJ, Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana v času uradnih ur.

Od 3. 9. 2019 dalje v času uradnih ur:

  • ob torkih: 8.00 - 10.30 in 13.00 - 15.00,
  • ob sredah: 12.30 in 17.00,
  • ob četrtkih: 12.00 - 14.00.

 

Kaj potrebujete ob prijavi?

  • potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga izda upravna enota (original);
  • osebni dokument. 

 

Vabljeni k vpisu.

 

 

Zaključek programa:

V programu se preverja in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom. Preverjanje poteka sproti in skozi celotno trajanje programa (pisni izdelki in govorni nastopi, napredek posameznika in njegovo sodelovanje). V ta namen udeleženec/ka ob izvajanju programa oblikuje osebno zbirno mapo, ki jo učitelj/ica oceni po zaključku začetnega modula in po zaključku nadaljevalnega modula.

V skladu z Uredbo o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16), se ob zaključku programa izvede tudi interno preverjanje in ocenjevanje znanja (pisno in ustno).

 

 

Udeleženec po končanem programu prejme javnoveljavno potrdilo o udeležbi, če izpolni naslednje pogoje:

• aktivno sodelovanje pri izpeljavi programa in izdelava osebne zbirne mape,

• aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega načrta,

• napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu.

Vodja projekta:

Alida Zagorc Šuligoj, +386 (0)41 727 458, +386 (0)1 23 44 414, alida.suligoj@cene-stupar.si

 

Samostojni strokovni delavki:

Lucija Hajdinjak, +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 44 420, lucija.hajdinjak@cene-stupar.si

Urška Pahulje, +386 (0)41 349 182, +386 (0)1 23 44 420, urska.pahulje@cene-stupar.si

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih