Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
Podrobno
Začetna integracija priseljencev (2021-2023) | Cene Štupar - CILJ

Začetna integracija priseljencev (2021-2023) | Cene Štupar - CILJ

JN »Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)«

Republika Slovenije Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov                                                Evropska unija logo

Naročnik:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

 

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

 

Trajanje projekta:

November 2021 do 31. 10. 2023 z možnostjo podaljšanja do 1. 9. 2024 oziroma do zaključka programa.

 

Namen:

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

 

Brezplačna udeležba:

Tujci, ki niso državljani Evropske unije, imetniki potrdila za brezplačno udeležbo v programu, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. 

Več: Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966

 

Več informacij tudi v drugih jezikih: www.infotujci.si

 

Cilj:

Udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, ki je potrebno za delo in življenje v slovenski družbi in za uspešno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2/B1 po SEJO).

Lokacije izobraževanja:

Ljubljana, Vrhnika, Grosuplje, Domžale, Kamnik.

Program učenja slovenskega jezika po javnoveljavnem programu Začetna integracija priseljencev, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe, se izvaja v obsegu 60, 120 ali 180 ur in je namenjen državljanom tretjih držav.

 

Predstavitev javnoveljavnega programa Začetna integracija priseljencev

 

60-urni začetni modul je sestavljen iz sedmih vsebinskih področij:

 

0. Uvod v izobraževanje

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje in pozdravljanje

2. sklop: Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci

II. Stanovanje in bivanje, družina in dom

1. sklop: Družina

2. sklop: Stanovanje in bivanje

III. Trg dela in delovno mesto

1. sklop: Iskanje dela

2. sklop: Na delu

3. sklop: Ob delu (Zlasti v povezavi s pravicami)

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje

2. sklop: Socialna varnost

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba

2. sklop: Vseživljenjsko učenje

3. sklop: Šolanje otrok

VI. Javno življenje v Sloveniji

VII. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev

 

Znanje za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.

Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

 

 

120-urni nadaljevalni modul je sestavljen iz desetih vsebinskih področij:

 

0. Uvod v izobraževanje

1. sklop: Predstavitev programa in poteka izobraževanja

2. sklop: Izkušnje udeležencev z učenjem in z učenjem slovenščine

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje, spoznavanje

2. sklop: Življenje v novi deželi

3. sklop: Moje življenje, delo in interesi

II. Družina in dom

1. sklop: Družina v novem okolju

2. sklop: Stanovanje in bivanje

3. sklop: Najem bivališča

III. Delo in poklic, trg dela

1. sklop: Iskanje zaposlitve

2. sklop: Na delu in ob delu

3. sklop: Poklici v družbi

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje in higiena

2. sklop: Zdravje otrok

3. sklop: Socialna varnost

4. sklop: Človekove pravice

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba in njeno priznavanje

2. sklop: Vseživljenjsko učenje

3. sklop: Šolanje otrok

VI. Javno življenje

1. sklop: Javne ustanove

2. sklop: Storitve

3. sklop: Družabno življenje

VII. Ekonomika

1. sklop: Naročanje hrane in pijače

2. sklop: Nakupovanje

VIII. Okolje in prostor

1. sklop: Naravno okolje, rastline in živali

2. sklop: Čas in vreme

3. sklop: Orientacija v prostoru, promet

IX. Slovenska družba in ustavna ureditev

1. sklop: Mediji

 

Znanje za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2 ali B1, ki sta opisani v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir.

JN »Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)«

 

Prijava na vpis in testiranje znanja

 

Prijava v brezplačni tečaj slovenščine po programu Začetna integracija priseljencev v projektnem obdobju 2021-2023 ni več možna. Prosimo spremljajte novice o novem projektnem obdobju 2023-2024 na spletni strani TUKAJ.

 

Skupine, ki so se začele do vključno meseca aprila 2023 bodo izvedene v skladu z zahtevami naročnika.

 

 

Registration for the free Slovenian language course in the program Initial Integration of Immigrants in project period 2021-2023 is not possible. Please follow the news about the new procejt period 2023-2024 on website HERE.

 

Groups started up to and including the month of April 2023 will be carried out in accordance with the requests of the clients.

Program uspešno zaključi in pridobi javno veljavno potrdilo o udeležbi, kdor:

 • aktivno sodeluje v programu (izdelava osebne zbirne mape),
 • aktivno sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju individualnega izobraževalnega načrta,
 • napreduje glede na individualni izobraževalni načrt.

 

V programu se preverja in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom. Preverjanje poteka sproti in skozi celotno trajanje programa (pisni izdelki, govorni nastopi, povzetki, samoevalvacija znanja, vmesni testi, napredek posameznika in njegovo sodelovanje). V ta namen udeleženec/ka tekom udeležbe v programu oblikuje osebno zbirno mapo, ki jo učitelj/ica oceni po zaključku začetnega modula in po zaključku nadaljevalnega modula.

V skladu z Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966, se ob zaključku programa izvede tudi interno preverjanje in ocenjevanje znanja (pisno in ustno). Interno preverjanje in ocenjevanje znanja ni enako kot opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugi in tuji jezik na različnih ravneh.

  

Udeleženec po končanem programu prejme javno veljavno potrdilo o udeležbi.

 

Kdor izpolnjuje pogoj 80% prisotnosti na izobraževanju, lahko na pristojni upravni enoti zaprosi za potrdilo za brezplačno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A1/B2).

Izvajanje vpisa v tečaj slovenščine 

November 2021: Izveden je bil vpis udeležencev za jutranje, popoldanske in večerne skupine; vpisanih je bilo 180 oseb. 

December 2021: Vpis novih udeležencev za jutranje, popoldanske in večerne skupine; vpisalo se je 45 oseb. Vpis je potekal 13. in 15. 12. 2022. 

Januar 2022: Vpis udeležencev za jutranje in popoldanske skupine; vpisalo se je 40 oseb. Vpis je potekal 10. in 11. 1. 2022. Prosta mesta so bila objavljena na spletni strani 20. decembra. 

Marec 2022: Vpis udeležencev za jutranje, popoldanske in večerne skupine; vpisanih je bilo 70 novih oseb. Vpis je potekal 1., 2. in 3. marca 2022. Prosta mesta so bila objavljena na spletni strani 24. februarja. 

Maj 2022: Vpis udeležencev za jutranje, popoldanske in večerne skupine. Na vpis je prijavljenih 140 novih oseb, ki čakajo na začetek skupin v mesecu maju in juniju. Prosta mesta za vpis so bila objavljena 21. aprila 2022. 

Junij 2022: Tečaj se je začel za 9 novih skupin, vključenih so bile 104 osebe. 

Julij 2022: S tečajem je začela še ena skupina. Vključenih je bilo 10 oseb. 

Avgust 2022: S tečajem sta začeli 2 novi skupini. Vključenih je bilo 27 oseb. Konec avgusta je tako v teku 23 skupin, 25 skupin je s tečajem že zaključilo. 

September 2022: Vpis udeležencev za jutranje in večerne skupin. Na vpis se je prijavilo 130 oseb, ki čakajo na začetek skupin v mesecu oktobru, novembru in decembru. Prosta mesta so bila objavljena 20. 9. 2022. 

Oktober 2022 in dalje:  Na voljo je možnost informativne prijave v tako imenovano čakalno vrsto. Kandidate povabimo na vpis glede na vrstni red informativne prijave, ko imamo na voljo prosta mesta v novih skupinah. 

December 2022: ustavljen vpis v čakalno vrsto, zaradi zasedenosti vseh kapacitet. 
Prosimo vse udeležence, da spremljajo našo spletno stran glede možnosti ponovnega vpisa v čakalno vrsto. 

 

Začetki novih skupin in spremljanje vključitev po mesecih

November 2021: Tečaj se je začel za 8 skupin, vključenih je bilo 76 oseb. 

December 2021: Tečaj se je začel za 5 novih skupin, vključenih je bilo 58 oseb. 

Januar 2022: Tečaj se je začel za 7 novih skupin, vključenih je bilo 70 oseb. 

Februar 2022: Tečaj se je začel za 3 nove skupine, vključenih je bilo 30 oseb. 

Marec 2022: Začetek za 2 novi skupini, vključenih 21 oseb. 

April 2022: Tečaj se je začel za 6 novih skupin, vključenih je bilo 66 oseb. 

Maj 2022: Tečaj se je začel za 4 nove skupine, vključenih je bilo 41 oseb. 

Junij 2022: Tečaj se je začel za 10 novih skupin, vključenih je bilo 114 oseb. 

Avgust 2022: S tečajem sta začeli 2 novi skupini. Vključenih je bilo 27 oseb. 

September 2022: Tečaj se je začel za 12 novih skupin, vključenih je bilo 160 novih oseb. 

Oktober 2022: Tečaj se je začel za 7 novih skupin, vključenih je bilo 95 novih oseb. 

November 2022: Tečaj se je začel za 6 novih skupin, vključenih je bilo 88 oseb. 

December 2022: Tečaj se je začel za 8 novih skupin, vključenih je bilo 121 oseb. 

Januar 2023: Tečaj se je začel za 1 novo skupino, vključenih je bilo 17 oseb. V mesecu januarju poteka 35 skupin. 

Februar 2023: Tečaj se je začel za 6 novih skupin, vključenih je bilo 88 oseb. V februarju poteka 39 skupin.

Marec 2023: Tečaj se je začel za 7 novih skupin, vključenih je bilo 108 oseb.

April 2023: Tečaj se je začel za 5 novih skupin, vključenih je bilo 59 oseb.

Maj 2023: Vključena je bila 1 nova oseba (120 ur). V maju poteka 28 skupin.

Junij 2023: Vključene so bile 4 osebe (120 ur). V juniju poteka 23 skupin.

Julij 2023: V juliju poteka 17 skupin.

Avgust 2023: Poteka 13 skupin.

September 2023: Poteka 11 skupin.

Oktober 2023: Potekata 2 skupini. Zaključek projekta.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih