Podrobno
KORAK – KOMPETENCE ZA RAZVOJ KARIERE 2018-22 |Javni Zavod Cene Štupar

KORAK – KOMPETENCE ZA RAZVOJ KARIERE 2018-22 |Javni Zavod Cene Štupar

V okviru javnega razpisa smo pridobili sredstva, ki jih bomo namenili za izobraževanja brezposelnih in zaposlenih, za njihov osebni in karierni razvoj. Projekt je namenjen tako podjetjem kot posameznikom.

      www.ess.si

 

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

 

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

 

V okviru javnega razpisa smo pridobili sredstva, ki jih bomo namenili za izobraževanja brezposelnih in zaposlenih, za njihov osebni in karierni razvoj. Projekt je namenjen tako podjetjem kot posameznikom.

 

Širok nabor programov vključuje vsebine iz:

 • računalniške in digitalne pismenosti,
 • tujih jezikov,
 • slovenskega jezika za tujce,
 • komunikacije,
 • motivacije,
 • veščin vodenja,
 • reševanja konfliktov,
 • usposabljanj za življenjsko uspešnost.

 

Neformalni programi se z vsebino prilagajajo potrebam delodajalcev in njihovih zaposlenih. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje pred, med in po zaključku izobraževanja.

  

Vsi programi so za udeležence in podjetja BREZPLAČNI.

 

Vključitev je mogoča od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2022.

 

Programi so namenjeni osebam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so zaposleni ali brezposelni
 • starejši od 45 let
 • niso upokojenci

Prednost bodo imele osebe, ki imajo zaključeno največ 4-letno srednjo šolo.

 

Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

 

 

Na TV Ljubljana je vodja projekta #KORAK – Kompetence za razvoj kariere 2018-2022, Dragica Glažar, predstavila sam potek projekta, ki je namenjen starejšim, 45+, manj izobraženim, ki želijo pridobiti dodatna znanja in kompetence (jezikovne, računalniške, komunikacijske ipd.).

 

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je vodilni partner konzorcija. Skupaj s partnerji pokrivamo Osrednjeslovensko regijo.

Ostali partnerji v konzorciju so:

Partnerji so bili izbrani na podlagi javnega poziva.

 

 

BREZPLAČNI TEČAJ UČENJA SLOVENŠČINE PO PROGRAMU SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

 

Ciljna skupina:  Program je namenjen zaposleni ali brezposelnim osebam, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik.

 

Prednost pri vključitvi imajo starejši od 45 let in nižje izobraženi (4-letna srednja šola ali manj), nastanjeni v osrednjeslovenski regiji, ki so že bili vključeni v program učenja slovenskega jezika, še niso opravili izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni za državljanstvo, a si tega želijo.

 

Cilj programa: Temeljni namen programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. Glavni cilj programa je razvijanje sporazumevalnega zmožnosti v slovenščini za sporazumevalne potrebe v poklicnem in tudi zasebnem življenju.

 

Poudarek je na konverzaciji in praktični rabi jezika.

 

Vsebinska področja: Spodaj navedena področja se tekom izobraževanja med seboj prepletajo, ter so povezana s širšimi področji družbenega življenja. Tematski sklopi zajemajo:

 • Osebna identiteta
 • Stanovanje in bivanje
 • Osebna razmerja
 • Izobraževanje
 • Delo in poklic
 • Prosti čas in razvedrilo
 • Promet in potovanje
 • Zdravje in telesna nega
 • Nakupovanje
 • Hrana in pijača
 • Storitve
 • Družbe, politika, gospodarstvo
 • Okolje in vreme

 

Izvajalec programa: Javni zavod Cene Štupar—Center za izobraževanje Ljubljana, ki je hkrati nosilec konzorcija projekta KORAK—Kompetence za razvoj kariere 2018—2022.

 

Namen projekta:  Izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Financer projekta: Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Trajanje programa: 180 pedagoških ur. 

 

Začetek tečaja: torek, 16. marca 2021, ob 18.uri.

 

Predviden zaključek: 29. september 2021.

 

Urnik: Vsak torek, sredo in četrtek, od 18.00 do 20.30.

 

Termini: 16.3., 17.3., 18.3., 23.3., 24.3., 25.3., 30.3., 31.3., 1.4., 6.4., 7.4., 8.4., 13.4., 14.4., 15.4., 20.4., 21.4., 22.4., 26.4., 28.4., 29.4., 4.5., 5.5., 6.5., 11.5., 12.5., 13.5., 18.5., 19.5., 20.5., 25.5., 26.5., 27.5., 1.6., 2.6., 3.6., 8.6., 9.6., 10.6., 15.6., 16.6., 17.6., 22.6., 23.6., 24.6., 29.6., 30.6., 1.7., 6.7., 7.7., 8.7., 13.7., 14.7., 15.7., 20.7., 21.7., 22.7., 27.7., 28.7., 29.7.2021.

 

Pridržujemo si pravico do sprememb terminov.

 

Kraj izvajanja: Izobraževanje bo potekalo v prostorih Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, Šmartinska 134a, Ljubljana.

 

V primeru poslabšanja razmer zaradi Covid-19, se bo program izvajal on-line (Teams, Zoom). Udeleženec prejme točna navodila glede prijave in sodelovanja.

 

Dokončanje: Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na tečaju ter opravljen interni preizkus znanja po končanem tečaju.

 

Za pridobitev javno veljavne liste lahko udeleženec opravlja izpit na osnovni, višji ali na ravni odličnosti. Več informacij tukaj

 

Prijave: Prijave so obvezne! Na  POVEZAVI  izpolnite in pošljite PRIJAVNICO, ki se vam odpre. Lahko tudi  pišete: jana.mlacnik@cene-stupar.si ali pokličete: 031 729 908.  Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest.

 

Informacije: Jana Mlačnik, jana.mlacnik@cene-stupar.si, 031 729 908.

 

 Program je BREZPLAČEN!

 

Program se izvaja v okviru  projekta Korak – Kompetence za razvoj kariere 2018-22 .

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

BREZPLAČNI TEČAJ SLOVENŠČINE PO PROGRAMU ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV ZA DRŽAVLJANE EU

 

Ciljna skupina:  

Brezposelni in zaposleni

Prednost  pri vključitvi imajo repatriirane osebe, in državljani iz EU, starejši od 45 let in nižje izobraženi (4-letna srednja šola ali manj), nastanjeni v osrednjeslovenski regiji, ki še niso bili vključeni v program učenja slovenskega jezika.

Cilj programa:

Program učenja slovenskega jezika po javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika in program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev RS, se v okviru projekta izvaja v obsegu 120 ur. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Izvajalec programa:

Javni zavod Cene Štupar—Center za izobraževanje Ljubljana, ki je hkrati nosilec konzorcija projekta KORAK—Kompetence za razvoj kariere 2018—2022.

Namen projekta je izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Financer projekta:

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Trajanje programa: 120 ur  (60 ur osnovni modul + 60 ur nadaljevalni modul)                           

Začetek: 13. maj 2020​

Urnik: 

 • PON.: 17.00 – 19.15 + (*1 šolska ura domačega dela)
 • SRE.: 10.00 - 12.15 + (*1 šolska ura domačega dela)
 • ČET.: 10.00 -  12.15 + (*1 šolska ura domačega dela)

 

Termini usposabljanja: 13.5., 15.5., 18.5., 20.5., 21.5., 25.5., 27.5., 28.5., 1.6., 3.6., 4.6., 8.6., 10.6., 11.6., 15.6., 17.6., 18.6., 22.6., 24.6., 29.6., 1.7., 2.7., 6.7., 8.7., 9.7., 13.7., 15.6., 16.7., 20.7. 22.7.

Prijave: na povezavi PRIJAVA ali jana.mlacnik@cene-stupar.si ali 031 729 908.

Lokacija izvajanja: Glede na situacijo zaradi koronavirusa, se bo program izvajal on-line oziroma v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tudi v prostorih Cene Štupar - CILJ, Kališnikov trg 12, Ljubljana.

Vsebinska področja:

0. Uvod v izobraževanje

I. Osebna identiteta

II. Družina in dom

III. Delo in poklic, trg dela

IV. Zdravje in socialna varnost

V. Izobraževanje

VI. Javno življenje

VII. Ekonomika

VIII. Okolje in prostor

IX. Slovenska družba in ustavna ureditev

 

 Program je BREZPLAČEN!

 

Več o projektu Korak – Kompetence za razvoj kariere 2018-22 .

 

Informacije:    

 

Mag. Jana Mlačnik, andragoški delavec

GSM: +386 (0)31 729 908

E-pošta: jana.mlacnik@cene-stupar.si

 

Dragica Glažar, vodja projekta

GSM: +386 (0)30 642 425

TEL: +386 (0)59 336 410

E-pošta: dragica.glazar@cene-stupar.si

 

 

 

BREZPLAČNI PROGRAM USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST - MOST DO IZOBRAZBE

 

Ciljna skupina:  

Brezposelni in zaposleni

Prednost  pri vključitvi imajo starejši od 45 let in nižje izobraženi (4-letna srednja šola ali manj).

Cilj programa:

Cilj programa je pridobitev komunikacijskih, motivacijskih, jezikovnih in računalniških veščin in spretnosti za lažje vključitev v nadaljnje izobraževanje in pridobitev zaposlitve ter vsebin zdravega življenjskega sloga.

Izvajalec programa:

Javni zavod Cene Štupar—Center za izobraževanje Ljubljana, ki je hkrati nosilec konzorcija projekta KORAK—Kompetence za razvoj kariere 2018—2022.

Namen projekta je izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Financer projekta:

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vsebina programa:

 • Pridobili boste komunikacijske spretnosti za lažji prodor na trg dela;
 • Spoznali boste, kje tiči vaša motivacija, učne tehnike in navade učenja ter spoznali načine zdravega življenjskega sloga v zdravem delovnem in življenjskem okolju;
 • Usposobili se boste za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije in spoznali, kako vam lahko sodobne Google storitve (Drive, koledar, stiki…) in pametne naprave olajšajo vsakdanje življenje;
 • Glede na predznanje boste osvojili ali nadgradili znanje tujega jezika za lastno predstavitev in komunikacijo v delovnem okolju;
 • Usposobili se boste za iskanje, izbiro in rabo informacij.

 

Trajanje programa: 

·    120 ur                             

Začetek:    

·    17. marec 2020

Termini usposabljanja: 17.3., 18.3., 19.3., 24.3., 25.3., 26.3., 31.3., 1.4., 2.4., 7.4., 8.4., 9.4., 14.4., 15.4., 16.4., 21.4., 22.4., 23.4., 5.5., 6.5., 7.5., 12.5., 13.5., 14.5., 19.5., 20.5., 21.5.,26.5., 27.5., 28.5., 2.6.

Urnik:

·     SRE.                                                      TOR., ČET.          

      od 15.00 do 18.00                          od 12.00 do 15.00

 

Prijave: na povezavi PRIJAVA ali dragica.glazar@cene-stupar.si ali 030 642 425.

Lokacija izvajanja: Cene Štupar – CILJ, Šmartinska 134a, Ljubljana, pritličje.     

 

 Program je BREZPLAČEN!

 

Več o projektu Korak – Kompetence za razvoj kariere 2018-22 .

 

Informacije:    

Dragica Glažar, vodja projekta

GSM: +386 (0)30 642 425

TEL: +386 (0)59 336 410

E-pošta: dragica.glazar@cene-stupar.si

 

angleščina

 

Jeseni 2019 zopet organiziramo brezplačne 60-urne tečaje angleščine za posameznike, tokrat na ravneh A1 in B2.

Z obema tečajema začnemo 1.10.2019, potekala pa bosta ob torkih in četrtkih popoldne.

 

Tečaji v okviru projekta Korak – Kompetence za razvoj kariere 2018-22 so namenjeni starejšim od 45 let, ki še niso upokojeni.
Nižje izobraženi (5. stopnja izobrazbe ali manj) imajo prednost pri vključitvi.

 

Tečaja bosta potekala na Javnem zavodu CENE ŠTUPAR - Center za izobraževanje Ljubljana, Šmartinska cesta 134A, Ljubljana.

 

Prijave so obvezne in odprte do zapolnitve prostih mest, prijavite se lahko TUKAJ.

 

V kolikor že imate predznanje angleškega jezika in bi se želeli vključiti na tečaj na ravni B2 ali pa bi želeli samo preveriti nivo vašega predznanja, se obrnite na spodnji kontakt.

 

INFORMACIJE

Rok Trdan

031 729 904

rok.trdan@cene-stupar.si

 

Googlove storitve in pametne naprave

 

KJE BO POTEKAL TEČAJ?

Tečaj bo potekal na Ježici, natančneje na lokaciji Kališnikov trg 12, 1000 Ljubljana. 

 

KDAJ  SE BO TEČAJ PRIČEL?

40-urni tečaj se bo pričel 1.4.2019 ob 9.00. 

 

KDAJ BO TEČAJ POTEKAL?

Tečaj bo potekal v dopoldanskem času, 2x tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih.

Posamezna srečanja bodo trajala od 9.00 do 12.00.

 

VSEBINA PROGRAMA

 • Kako nam lahko Googlove storitve olajšajo vsakdan?
 • Napredno brskanje s pomočjo Google Chrome.
 • Google koledar za lažje načrtovanje delovnega in prostega časa.
 • Google zemljevidi za lažje načrtovanje poti.
 • Hramba podatkov v Google Drive, deljenje fotografij s pomočjo Google Foto
 • Nastavitve pametnega telefona.
 • Povezovanje z internetom (Wi-Fi, mobilni podatki).
 • Delo z aplikacijami, fotografije in snemanje videov.
 • Sinhronizacija med pametno napravo in računalnikom.
 • Uporaba Googlovih storitev na pametnih napravah.

 

KAKO SE PRIJAVIM?

Prijave  so obvezne in  odprte do zapolnitve prostih mest, prijavite se lahko TUKAJ.

 

Naslednja izvedba tečaja bo predvidoma 13.5.2019 na novi lokaciji na Šmartinski 134a.

 

INFORMACIJE

Rok Trdan

031 729 904

rok.trdan@cene-stupar.si

 

Več o projektu Korak – Kompetence za razvoj kariere 2018-22 .

 

V letu 2019 bomo izvedli sledeče izvedbe:

 

 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku - 1 izvedba
 • Sporazumevanje v tujih jezikih - 3 izvedb
 • Delavnice mehkih veščin (komunikacija s strankami, timsko delo ipd.) - 5 izvedb
 • Računalniški programi (Excel, Googlove storitve, Socialna omrežja, Pametne naprave ipd.) – 5 izvedb
 • Priprave na pridobitev NPK – 1 izvedba
 • Priprave na opravljanje izpitov iz SLO jezika – 3 izvedbe
 • Priprave HACCP – 1 izvedba
 • Priprave na strokovni izpit ZUP – 1 izvedba
 • »Korak do zdravja«

Dragica Glažar

05 933 6410 ali 030 642 425

dragica.glazar@cene-stupar.si

 

 

Rok Trdan

01 320 4892 ali 031 729 904

rok.trdan@cene-stupar.si

 

 

 

BREZPLAČNI PROGRAM ANGLEŠČINA NA RAVNI B1

                                                         

Ciljna skupina:  

Brezposelni in zaposleni, starejši od 45 let in nižje izobraženi (4-letna srednja šola ali manj).

 

Cilj programa:

Cilji programa so kakovostna priprava na uporabo tujega jezika, razvijanje vseh kompetenc, ki so za to potrebne. Poleg tega je cilj tudi pripraviti udeležence na samostojno učenje, samostojno in učinkovito uporabo informacijske tehnologije pri uporabi jezika in pri učenju ter usvajanju znanja kot tudi razvijanju veščin.

Cilji tečaja so usklajeni z lestvico CEFR ter vključujejo, da udeleženci kot osnovni uporabniki tujega jezika na ravni B1 razumejo povedi in pogosto besedišče, ki se nanaša na poslovno angleščino.

 

Izvajalec programa:

Javni zavod Cene Štupar—Center za izobraževanje Ljubljana, ki je hkrati nosilec konzorcija projekta KORAK—Kompetence za razvoj kariere 2018—2022.

 

Namen projekta je izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Financer projekta:

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Vsebina programa:

 • Pozdravljanje, predstavljanje z uradnim registrom; predstavljanje sebe, poslavljanje, klepet; srečanje s strankami - uradni in nevtralni register; podajanje kontaktnih informacij; predstavljanje produkta, storitve; slušno razumevanje: predstavljanega produkta, storitve; bralno razumevanje: podatki na poslovnih vizitkah; govor: predstavljanje-uporaba poslovnih vizitk; slovnica: tvorjenje vprašanj.
 • Dogovorjena srečanja; sprejemi strank - besedišče; bralno razumevanje- dogovori; govor: sprejem stranke in vljudnost: pisanje: dialogi - sprejemanje strank; opisi podjetja-produkta, storitve; slušno razumevanje: uradni pogovor - sprejem stranke; govor: igra vlog-sprejem stranke.
 • Krajši poslovni sestanki s strankami; slušno razumevanje; govor-predstavljanje in klepet; vodenje sestanka in sledenje sestanku-besedišče; bralno razumevanje- ustaljeno besedišče in termini; poslovni sestanek -govor: predstavljanje sebe in podjetja: produkta, storitve, postavljanje vprašanj.
 • Telefonski pogovori: besedišče; bralno razumevanje- pogovori s stranko; slušno razumevanje: pogovori s stranko: predstavljanje, vezanje, pritožbe, povpraševanja, reševanje težav pri komunikaciji itd; govor - igre vlog.
 • Pisanje uradnih pisem: struktura in elementi; uradni register; primeri pisem in besedišče: povpraševanje, pritožbe…; bralno razumevanje: primerjava pisem in splošno besedišče; vzorci; slušno razumevanje: primeri pritožb; govor: igra vlog-povpraševanje po produktu, storitvi.

Trajanje programa: 

·    40 ur                             

Začetek:    

·    8. oktober 2020

Termini usposabljanja: 8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12

Urnik:

·    ČETRTEKod 16.00 do 19.00

 

Prijave: na povezavi PRIJAVA.

 

Lokacija izvajanja: Cene Štupar – CILJ, Šmartinska 134a, Ljubljana, pritličje.

 

Usposabljanje bo prilagojeno trenutnim epidemiološkim ukrepom in bo izvedeno fizično oz. na daljavo. Prvo srečanje bo fizično.

 Program je BREZPLAČEN!

Več o projektu Korak – Kompetence za razvoj kariere 2018-22 .

 

Informacije:    

Dragica Glažar, vodja projekta

GSM: +386 (0)30 642 425

TEL: +386 (0)59 336 410

E-pošta: dragica.glazar@cene-stupar.si

 

 

googlove storitve in pametne naprave

 

BREZPLAČEN tečaj »Googlove storitve in pametne naprave«, za vse starejše od 45 let, ki še niste upokojeni.
Nižje izobraženi (5. stopnja izobrazbe ali manj) imate prednost pri vključitvi.

 

KJE BO POTEKAL TEČAJ?

Tečaj bo potekal na naši novi lokaciji, na Šmartinski 134a.

 

KDAJ  SE BO TEČAJ PRIČEL?

40-urni tečaj se bo pričel 4.11.2019 ob 17.00. 

 

KDAJ BO TEČAJ POTEKAL?

Tečaj bo potekal v popoldanskem času, 2x tedensko, ob ponedeljkih in sredah.

Posamezna srečanja bodo trajala od 17.00 do 20.00.

 

VSEBINA PROGRAMA

 • Kako nam lahko Googlove storitve olajšajo vsakdan?
 • Napredno brskanje s pomočjo Google Chrome.
 • Google koledar za lažje načrtovanje delovnega in prostega časa.
 • Google zemljevidi za lažje načrtovanje poti.
 • Hramba podatkov v Google Drive, deljenje fotografij s pomočjo Google Foto
 • Nastavitve pametnega telefona.
 • Povezovanje z internetom (Wi-Fi, mobilni podatki).
 • Delo z aplikacijami, fotografije in snemanje videov.
 • Sinhronizacija med pametno napravo in računalnikom.
 • Uporaba Googlovih storitev na pametnih napravah.

 

KAKO SE PRIJAVIM?

Prijave  so obvezne in  odprte do zapolnitve prostih mest, prijavite se lahko TUKAJ.

 

INFORMACIJE

Rok Trdan

031 729 904

rok.trdan@cene-stupar.si

 

Več o projektu Korak – Kompetence za razvoj kariere 2018-22 .

#Korak2018-22

 

excel osnovni

 

Excel je verjetno najbolj priljubljen program v poslovnem okolju. Poznavanje osnovnih funkcij v Excelu nam na koncu dneva lahko prihrani tudi ogromno časa. Uporaben je tudi v zasebnem življenju za vodenje stroškov gospodinjstva ipd.

 

40-urni program Excel osnovni je bil izveden za brezposelne osebe, starejše od 45 let in prijavljene na Zavod RS za zaposlovanje. V program se je vključilo 13 oseb, izveden pa je bil v terminu 6.6. – 28.6.2019 v prostorih našega zavoda na Šmartinski 134a v Ljubljani.

 

tečaji angleščine

 

60-urni javno veljavni tečaji angleščine so bili organizirani na različnih ravneh. V tečaje so se vključevale osebe, starejše od 45 let, prednost pri vključitvi so imeli nižje izobraženi. Pred vključitvijo smo vsakega udeleženca testirali in tako ugotavljali njegovo stopnjo predznanja. Na podlagi rezultatov uvrstitvenih testov so bili udeleženci povabljeni k vključitvi v skupino, ki je ustrezala njihovemu predznanju.

 

Izvedbe:

Angleščina na ravni A1 (preživetvena raven): 14.5. – 24.6.2019

Angleščina na ravni A1 (preživetvena raven): 1.10. – 21.11.2019

Angleščina na ravni A2 (osvežitveni tečaj – vmesna raven): 17.5. – 20.6.2019

Angleščina na ravni B1 (sporazumevalni prag): 15.5. – 24.6.2019

Angleščina na ravni B2 (višja raven): 1.10 – 26.11.2019

 

Skupaj je bilo vključenih 71 oseb, programi so bili izvedeni na sedežu našega zavoda.

 

USPEŠNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU (Telemach d.o.o.)

 

Podjetje Telemach d.o.o. je stopilo v kontakt z nami, saj so zelo naklonjeni razvoju zaposlenih z namenom ugotavljanja in povečanja njihovega zadovoljstva pri delu. Do njihovih zaposlenih smo pristopili preko kadrovske službe, ki je skrbela za komunikacijo in koordinacijo med nami in njihovimi zaposlenimi. Začeli smo z vprašalnikom kariernih sider in to uporabili kot iztočnico za pogovor. Prav tako smo ugotavljali, kaj je tisto kar jih pri delu motivira (denar, odnosi, vsebina dela ipd.). Z zaposlenim smo se pogovorili ali delovno mesto naslavlja to, kar so rezultati pokazali, torej ali so njihove vrednote v službi naslovljene. V skladu z dogovorom s kadrovsko službo smo nato za zaposlene organizirali 2 delavnici mehkih veščin, ki sta bili izvedeni v prostorih podjetja Telemach d.o.o.

 

Program Uspešna komunikacija s strankami je bil izveden v terminu 28.5. – 21.6.2019, udeležilo se ga je 15 zaposlenih.

Program Komunikacija na delovnem mestu je bil izveden v terminu 21.5. – 14.6.2019, udeležilo pa se ga je 12 zaposlenih.

 

komunikacija na delovnem mestu (slorest d.o.o.)

 

Slorest d.o.o. je največje podjetje v slovenski lasti na področju gostinstva. Za njih smo pripravili 40-urni program, na katerem so se zaposleni učili učinkovitega načina komuniciranja preko različnih vaj in delavnic. 

 

Program je bil izveden v terminu 28.5. – 20.6.2019, udeležilo pa se ga je 13 zaposlenih.

 

korak do zdravja in zavzetosti na delovnem mestu (lek d.d.)

 

40-urni program, ki je vključeval vsebine iz področja komunikacije, zdravja na delovnem mestu, ikt vsebin in spoznavanje SDI orodja, je želel udeležencem programa približati miselnost sprejemanja sprememb in razmišljanje, da so le te lahko tudi dobre za vse vpletene za večjo motiviranost in zavzetost na delovnem mestu.

 

Program je bil pripravljen za zaposlene v podjetju Lek d.d., pri načrtovanju programa pa je sodelovala kadrovska služba podjetja.

 

Izvedli smo 2 skupini v terminu 7.5. – 20.6.2019, skupaj pa je bilo vključenih 18 zaposlenih.

 

excel in ostala officova orodja (turizem ljubljana)

 

Iz podjetja Turizem Ljubljana so se obrnili na nas, saj so želeli, da njihovi zaposleni okrepijo svoje veščine uporabe Officovih orodij s poudarkom na Excelu. 40-urni program je nastajal sproti in bil v celoti prilagojen potrebam podjetja oz. zaposlenim – udeležencem tečaja.

 

Izveden je bil v terminu 18.3. – 17.4.2019 v prostorih Zavoda Turizem na Krekovem trgu 10 v Ljubljani, udeležilo pa se ga je 13 njihovih zaposlenih.

 

osnove španščine za zaposlene v turizmu (turizem ljubljana)

 

Za zaposlene podjetja Turizem Ljubljani, ki delajo s strankami, smo pripravili 40-urni program, ki je baziral na strokovni terminologiji, ki jo zaposleni potrebujejo pri svojem delu.

 

Pomočnik direktorice, mag. Mitja Predovnik, je o sodelovanju z nami povedal naslednje:

»V Turizmu Ljubljana smo v sredini lanskega leta z veliko skrbnostjo pričeli pripravljati različne oblike dodatnega izobraževanja za naše sodelavce. Pri pomoči za izvedbo storitve smo se obrnili na javni zavod Cene Štupar in s skupnimi močmi smo izoblikovali program in vsebino izobraževanj, ki smo jih izvajali celo lansko in letošnje šolsko leto. Tako smo osvežili znanja iz programov Word, Excel in Power Point, spoznali Prezi in se poglobili v osnove španščine in francoščine. Pozitivne učinke smo zaznali že v času izvajanja tečajev, saj so sodelavci kmalu lažje obvladovali delovne procese. Poleg tega je znotraj skupin deloval tudi močan »skupinski duh«, ki je še okrepil medsebojno razumevanje, medgeneracijsko pomoč in sodelovanje.

Ekipa Turizma Ljubljana se profesorjem in kolegom Cene Štupar zahvaljuje za uspešno sodelovanje.«

 

Program je bil izveden v terminu 19.3. – 18.4.2019 v prostorih Zavoda Turizem na Krekovem trgu 10 v Ljubljani, udeležilo pa se ga je 13 njihovih zaposlenih.

 

program za uporabo načel haccp sistema (zpkz ljubljana)

 

40-urni program je bil organiziran za 14 obsojencev ZPKZ Ljubljana, izveden je bil v njihovih prostorih. Poleg splošnih kompetenc so se udeleženci učili osnov delovnih procesov in varnostnih ukrepov pri delu z živili, prepoznavali so dejavnike tveganja in določali kritične kontrolne točke in kritične mejne vrednosti HACCP sistema.

 

Program je bil izveden v terminu 10.4. – 22.5.2019.

 

word osnovni 

 

Pisanje poročil na delovnih mestih, seminarskih nalog na fakultetah, opravičil otrokom v šolah… Program Word je postal nepogrešljiv del našega vsakdana.

 

40-urni Word osnovni je bil razpisan v marcu in aprilu 2019. Nekateri udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda RS za zaposlovanje, drugi so se prijavili na tečaj preko svojega podjetja ali naše spletne strani.

 

Ker je bilo povpraševanje veliko, smo organizirali 2 izvedbi v terminu 28.3. – 18.4.2019 na lokaciji Kališnikov trg 12 v Ljubljani. Programa se je udeležilo 26 oseb, vsi so bili starejši od 45 let.

 

Program je vseboval oblikovanje besedil, izdelavo zahtevnejših dokumentov, skupinsko delo na dokumentih, izdelavo serijskih pisem in izdelavo obrazcev.

 

pametni telefon - kaj pa pametni uporabnik

 

Pametne naprave so postale del našega vsakdana. Nadomestile so budilke, kalkulatorje, fotoaparate, zemljevide, gps naprave … Poznavanje in uporaba pametnih naprav nam lahko olajša marsikatero delovno in prostočasno obveznost.

 

40-urni program je namenjen osebam, starejšim od 45 let, ki bi želeli izpopolniti svoje osnovno računalniško predznanje in tako pridobiti dodatne digitalne kompetence.

 

Vsebine 40-urnega programa so vključevale Googlove storitve (Chrome, Gmail, Koledar, Drive, Zemljevidi …) ter delo z aplikacijami na pametnem telefonu.

 

V letu 2019 smo organizirali 3 izvedbe, in sicer v terminih 19.2. - 29.3.2019, 1.4. – 9.5.2019 in 13.5. – 12.6.2019. Prvi dve izvedbi sta bili na Linhartovi 13, zadnja pa na Šmartinski 134a v Ljubljani. V programe priprav je bilo skupaj vključenih 39 oseb.

 

program priprav na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni

 

Izpiti iz znanja slovenščine na osnovni ravni so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva). Izvajamo jih v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

 

Pred opravljanjem izpita imajo prijavljeni možnost vključitve na 30-urni program priprav, na katerih se seznanijo s potekom izpita, tipologijo nalog, na pripravah pa tudi rešujejo vzorčne izpitne pole in simulirajo ustni del izpita.

 

V letu 2019 smo izvedli 3 skupine priprav, in sicer v terminih 7.2. - 14.2.2019, 13.5. – 22.5.2019 in 14.6. – 22.6.2019. Prva skupina je bila izvedena na Linhartovi 13, ostali dve pa na Šmartinski 134a v Ljubljani. V programe priprav je bilo skupaj vključenih 42 oseb.

 

program priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka

 

Izpit iz upravnega postopka so dolžne opraviti uradne osebe, zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ter v primerih, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev. 

 

V sklopu projekta smo organizirali 30-urni program priprav za brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Na pripravah so se brezposelni seznanili z vsebinami Zakona o upravnem postopku in se na delavnicah učili pisanja sklepov in odločb.

 

Program je bil izveden med 11.2. in 19.2.2019 na sedežu zavoda na Linhartovi 13 v Ljubljani, udeležilo pa se ga je 24 brezposelni oseb.

 

angleška terminologija v policiji

 

Za zaposlene na Policijski akademiji smo pripravili 40-urni program angleškega jezika, v katerem je bil poudarek na strokovni terminologiji, ki jo zaposleni potrebujejo pri svojem delu.

 

Udeleženci so usvojili razumevanje terminologije v ustni in pisni komunikaciji na osnovnem nivoju za potrebe dela in izboljšali sporazumevalne zmožnosti v govornem sporazumevanju v angleščini za delo v policiji.

 

Program je bil izveden med 24.1. in 4.4.2019 na sedežu Policijske akademije na Rocenski ulici 56 v Ljubljani. Udeležilo se ga je 14 policistk in policistov.

 

Ker je podjetje izrazilo interes po nadaljevanju, bo v terminu 19.9.- 28.11.2019 izvedena še nadaljevalni 40-urni program Angleška terminologija 2.

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih