Podrobno
IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAŽEVALCEV V NEFORMALNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA ODRASLE V KRZS 2020-2022

IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAŽEVALCEV V NEFORMALNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA ODRASLE V KRZS 2020-2022

Projekt o usposabljanju zaposlenih, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

 

Naziv projekta

Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022

Vodilni partner konzorcija

Ljudska univerza Ajdovščina

Partnerji v konzorciju

  • Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
  • Ljudska univerza Koper  Universita' popolare Capodistria
  • Ljudska univerza Radovljica
  • Ljudska univerza Škofja Loka

Trajanje projekta

19. 6. 2020 – 31. 10. 2022

Financer projekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vrednost projekta

349.052,20 EUR

 

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se uzvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

 

 

Namen projekta:

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

 

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina.  Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

 

Cilji projekta so:

  • pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih v NIPO (glej ciljno skupino),
  • v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
  • pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

 

Ciljna skupina:

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

  • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
  • ga še opravljajo oziroma
  • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

 

Informacije o programih projektnih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA NA CENE ŠTUPAR – CILJ

 

Programi so BREZPLAČNI! Pogoj: 100% udeležba na vseh terminih.

 

 

SPLETNA ORODJA ZA AKTIVNO POUČEVANJE IN KOMUNIKACIJO NA DALJAVO - 30 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer med 9.3.2021 in 13.4.2021. Podrobnejši program:

 

VSEBINA PROGRAMA

30 urni tečaj

DATUM

OD

DO

OBLIKA

UVOD V POUČEVANJE IN KOMUNICIRANJE NA DALJAVO in
PRIPRAVA VIDEO VSEBIN

3 + 2

9.3.2021

16:00

18:30

Na spletu

PRIPRAVA VIDEO VSEBIN

3 + 2

16.3.2021

16:00

18:30

Na spletu

PRIPRAVA VIDEO VSEBIN in VARNOST

3 + 2

23.3.2021

16:00

18:30

Na spletu

SPLETNA VARNOST

3 + 2

30.3.2021

16:00

18:30

Na spletu

SPLETNE UČILNICE, KVIZI, ZEMLJEVID, DRUGA ORODJA

3 + 2

8.4.2021

16:00

18:30

Na spletu

MS TEAMS - NAPREDNO

3 + 2

13.4.2021

16:00

18:30

Na spletu

 

Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: http://bit.ly/3sv6Ejm.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

SPLETNA ORODJA ZA AKTIVNO POUČEVANJE IN KOMUNIKACIJO NA DALJAVO - 30 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo, predvsem pa prikazati orodja za pripravo obogatenih gradiv in dodatnih načinov komunikacije z učenci.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer  med 16.11.2020 in 21.12.2020. Podrobnejši program:

 

VSEBINA PROGRAMA

30 urni tečaj

DATUM

OD

DO

OBLIKA

UVOD V POUČEVANJE IN KOMUNICIRANJE NA DALJAVO
VIBER IN WHATSUP - aplikacijaI za brezplačno klicanje in pošiljanje sporočil
FACEBOOK

4

16.11.2020

16:00

19:15

Na spletu

GOOGLOV RAČUN in ORODJA

4

20.11.2020

16:00

19:15

Na spletu

PRIPRAVA PRIVLAČNIH  GRADIV IN PREZENTACIJ

4

23.11.2020

16:00

19:15

Na spletu

PRIPRAVA VIDEO VSEBIN

4

30.11.2020

16:00

19:15

Na spletu

YOUTUBE in OSTALE PLATFORME ZA VIDEO VSEBINE

4

07.12.2020

16:00

19:15

Na spletu

ZOOM – NAPREDNO

4

14.12.2020

16:00

19:15

Na spletu

MS TEAMS -  NAPREDNO

4

16.12.2020

16:00

19:15

Na spletu

OSTALA UPORABNA ORODJA ZA DELO IN KOMUNICIRANJE NA DALJAVO

2

21.12.2020

16:00

17:30

Na spletu

 

Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: https://bit.ly/2HTf9Tr.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Učenje na daljavo z Microsoft Teams in ZOOM orodji – PONOVITEV – 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodji za izvajanje pouka na daljavo.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer  med 16.11.2020 in 4.12.2020. Podrobnejši program:

VSEBINA

20 urni tečaj

DATUM

OD

DO

POTEK

UVOD v MS Teams

2

21.10.2020

15:00

16:30

Na spletu

UČENJE PREKO MS Teams

4

28.10.2020

14:00

17:00

Na spletu

UVOD V ZOOM

5

30.10.2010

13:00

17:00

Na spletu

PRIPRAVA RAZLIČNIH GRADIV

4

02.11.2020

16:00

19:00

Na spletu

UČENJE PREKO ZOOMA in PREVARJANJE ZNANJA NA DALJAVO

5

06.11.2020

13:00

17:00

Na spletu

 

 Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: https://bit.ly/38qZDti.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Uporaba MOODLE okolja za izvajanje izobraževanja na daljavo - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodje MOODLE za izvajanje pouka na daljavo.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer  med 16.11.2020 in 4.12.2020. Podrobnejši program:

VSEBINA

20 urni tečaj

DATUM

OD

DO

POTEK

MODDLE UČILNICA – Upravljanje učilnice

5

26.10.2020

09:30

13:30

Na spletu

DEJAVNOSTI IN VIRI v MOODLU

5

27.10.2020

09:30

13:30

Na spletu

NAPREDEK UČENCEV

4

28.10.2020

09:30

12:30

Na spletu

MOŽNOSTI OCENJEVANJ V MOODLU (Anketa, izpiti, zaprta/odprta vprašanja)..

4

29.10.2020

09:30

12:30

Na spletu

UTRJEVANJE - KONZULTACIJE

2

3.11.2020

14:00

15:30

Na spletu

 

Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: https://bit.ly/38qZDti.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Učenje na daljavo z Microsoft Teams in ZOOM orodji - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodji za izvajanje pouka na daljavo.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo sicer  med 21.10.2020 in 6.11.2020. Podrobnejši program:

VSEBINA

20 urni tečaj

DATUM

OD

DO

POTEK

UVOD v MS Teams

2

21.10.2020

15:00

16:30

Na spletu

UČENJE PREKO MS Teams

4

28.10.2020

14:00

17:00

Na spletu

UVOD V ZOOM

5

30.10.2010

13:00

17:00

Na spletu

PRIPRAVA RAZLIČNIH GRADIV

4

02.11.2020

16:00

19:00

Na spletu

UČENJE PREKO ZOOMA in PREVARJANJE ZNANJA NA DALJAVO

5

06.11.2020

13:00

17:00

Na spletu

 

Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: https://bit.ly/351UuV5.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

Sanda Jerman

030 640 262 

sanda.jerman@cene-stupar.si

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih