Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
Podrobno
IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAŽEVALCEV V NEFORMALNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA ODRASLE V KRZS 2020-2022

IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAŽEVALCEV V NEFORMALNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA ODRASLE V KRZS 2020-2022

Projekt o usposabljanju zaposlenih, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

 

Naziv projekta

Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022

Vodilni partner konzorcija

Ljudska univerza Ajdovščina

Partnerji v konzorciju

 • Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Koper  Universita' popolare Capodistria
 • Ljudska univerza Radovljica
 • Ljudska univerza Škofja Loka

Trajanje projekta

19. 6. 2020 – 31. 10. 2022

Financer projekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vrednost projekta

349.052,20 EUR

 

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se uzvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

 

 

Namen projekta:

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

 

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina.  Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

 

Cilji projekta so:

 • pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih v NIPO (glej ciljno skupino),
 • v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
 • pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

 

Ciljna skupina:

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

 • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
 • ga še opravljajo oziroma
 • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

 

Informacije o programih projektnih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA NA CENE ŠTUPAR – CILJ

 

NOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH: Canva & video za izobraževanje - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo.

 

Izvajalka programa: Jerneja Milost

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer ob torkih, od 12.10.2021 do 16.11.2021. Med 14:00 in 16:15 uro. Podrobnejši program je dostopen tukaj.

 

  

Predavanje

Samostojno delo

DATUM

URA

1.

3

1

Torek, 12.10.2021

14:00 – 16:15

2.

3

1

Torek, 19.10.2021

14:00 – 16:15

3.

3

2

Torek, 2.11.2021

14:00 – 16:15

4.

3

1

Torek, 9.11.2021

14:00 – 16:15

5.

3

 

Torek, 16.11.2021

14:00 – 16:15

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE:

 • Udeleženec mora biti zaposlen ali samozaposlen – delodajalec mu zagotovi potrdili
 • Udeleženec mora biti pripravnik ali pa izvajalec neformalnih izobraževalnih programov za odrasle – ustanova, kjer udeleženec izvaja izobraževanja mu izda potrdilo 
 • Udeleženec mora opraviti vsaj 80% izobraževanja.

 

Obvezne prijave: https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiCs&prvi=true&prijavi=5865

Velikost skupine: maksimalno 15 udeležencev.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Usposabljanje o pripravi in izvedbi spletnih usposabljanj - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo.

 

Izvajalka programa: Maruša Jovanović

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer 4 petke zapovrstjo, z izjemo krompirjevih počitnic. Termini so od 15.10.2021do 12.11.2021, med 10:00 in 12:30 uro. Podrobnejši program je dostopen tukaj.

 

  

Predavanje

Samostojno delo

DATUM

URA

1.

3

2

Petek, 15.10.2021

10:00 – 12:30

2.

3

2

Petek, 22.10.2021

10:00 – 12:30

3.

3

2

Petek, 5.11.2021

10:00 – 12:30

4.

3

2

Petek, 12.11.2021

10:00 – 12:30

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE:

 • Udeleženec mora biti zaposlen ali samozaposlen – delodajalec mu zagotovi potrdili
 • Udeleženec mora biti pripravnik ali pa izvajalec neformalnih izobraževalnih programov za odrasle – ustanova, kjer udeleženec izvaja izobraževanja mu izda potrdilo 
 • Udeleženec mora opraviti vsaj 80% izobraževanja.

 

Obvezne prijave: https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiCs&prvi=true&prijavi=5975

 

Velikost skupine: maksimalno 15 udeležencev.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH - Marketing in prodaja preko Facebooka in Instagrama za izobraževalce - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo.

 

Izvajalka programa: Katja Breznik

 

 Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer vsako sredo od 3.11.2021 in 1.12.2021, med 10:00 in 12:15 uro. Podrobnejši program je dostopen tukaj.

 

  

Predavanje

Samostojno delo

DATUM

URA

1.

3

1

Sreda, 3.11.2021

10:00 – 12:15

2.

3

1

Sreda, 10.11.2021

10:00 – 12:15

3.

3

2

Sreda, 17.11.2021

10:00 – 12:15

4.

3

1

Sreda, 24.11.2021

10:00 – 12:15

5.

3

 

Sreda, 1.12.2021

10:00 – 12:15

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE:

 • Udeleženec mora biti zaposlen ali samozaposlen – delodajalec mu zagotovi potrdili
 • Udeleženec mora biti pripravnik ali pa izvajalec neformalnih izobraževalnih programov za odrasle – ustanova, kjer udeleženec izvaja izobraževanja mu izda potrdilo 
 • Udeleženec mora opraviti vsaj 80% izobraževanja.

Obvezne prijave: https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiCs&prvi=true&prijavi=5972

 

Velikost skupine: maksimalno 15 udeležencev.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

Programi so BREZPLAČNI! Pogoj: 100% udeležba na vseh terminih.

 

 

 

TIMSKO DELO IN USPEŠNA KOMUNIKACIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH – 20 ur

Izvedba za zaključeno skupino zaposlenih izobraževalcev v podjetju Slovenske železnice, d.o.o.

 

Poteka od junija – septembra 2021.

 

 

 

SPLETNA ORODJA ZA AKTIVNO POUČEVANJE IN KOMUNIKACIJO NA DALJAVO - 40 URNI TEČAJ

Izvedba za zaključeno skupino zaposlenih izobraževalcev na Ljudski univerzi Kranj.

 

Poteka od junija – septembra 2021.

 

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH - Marketing in prodaja preko Facebooka in Instagrama za izobraževalce - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo.

 

Izvajalka programa: Katja Breznik

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer med 2.6.2021 in 30.6.2021. Podrobnejši program:

 

VSEBINA PROGRAMA

20 urni tečaj

DATUM

OD

DO

OBLIKA

Osnove digitalnega marketinga

3 + 1

2.6.2021

10:00

12:15

Na spletu

Facebook

3 + 1

9.6.2021

10:00

12:15

Na spletu

Instagram

3 + 1

16.6.2021

10:00

12:15

Na spletu

Objave in storyi za grajenje

3 + 1

23.6.2021

10:00

12:15

Na spletu

Plačljivo oglaševanje na Facebooku in Instagramu

30.6.2021

10:00

12:15

Na spletu

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

Inovativno delo v spletnih učilnicah - 20 URNI TEČAJ

Izvedba za zaključeno skupino zaposlenih izobraževalcev v MKLJ.

Izvajalec: Simon Dražič

 

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH: CANVA - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo.

 

Izvajalka programa: Jerneja Milost

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer med 5.5.2021 in 9.6.2021. Podrobnejši program:

 

VSEBINA PROGRAMA

20 urni tečaj

DATUM

OD

DO

OBLIKA

Spoznajmo Canvo

5.5.2021

13:00

15:0

Na spletu

Kreative/objave za FB /IG/Linkedin

2 + 1

12.5.2021

13:00

15:00

Na spletu

Canva za izobraževalne/predstavitvene namene

3 + 2

19.5.2021

13:00

15:00

Na spletu

Delovni listi in PDF gradiva (za splet ali tiskanje)

26.5.2021

13:00

15:00

Na spletu

Video/Audio objava ali prezentacija

3 + 1 

2.6.2021

13:00

15:00

Na spletu

Dodatna pomoč z video aplikacijo in kako objavljati na družbenih omrežjih

2 9.6.2021 13:00 15:00 Na spletu

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

TIMSKO DELO IN USPEŠNA KOMUNIKACIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH  - 40 URNI TEČAJ

Izvedba za zaključeno skupino zaposlenih izobraževalcev na Ljudski univerzi Kranj.

Zaključen.

 

 

 

UPORABA SODOBNIH SPLETNIH OMREŽIJ ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - 40 URNI TEČAJ

Izvedba za zaključeno skupino zaposlenih izobraževalcev na Centru za Dopisno izobraževanje univerzum. 

Izvajalka: mag. Maja Novak.

Zaključen.

 

 

 

SPLETNA ORODJA ZA AKTIVNO POUČEVANJE IN KOMUNIKACIJO NA DALJAVO - 30 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer med 9.3.2021 in 13.4.2021. Podrobnejši program:

 

VSEBINA PROGRAMA

30 urni tečaj

DATUM

OD

DO

OBLIKA

UVOD V POUČEVANJE IN KOMUNICIRANJE NA DALJAVO in
PRIPRAVA VIDEO VSEBIN

3 + 2

9.3.2021

16:00

18:30

Na spletu

PRIPRAVA VIDEO VSEBIN

3 + 2

16.3.2021

16:00

18:30

Na spletu

PRIPRAVA VIDEO VSEBIN in VARNOST

3 + 2

23.3.2021

16:00

18:30

Na spletu

SPLETNA VARNOST

3 + 2

30.3.2021

16:00

18:30

Na spletu

SPLETNE UČILNICE, KVIZI, ZEMLJEVID, DRUGA ORODJA

3 + 2

8.4.2021

16:00

18:30

Na spletu

MS TEAMS - NAPREDNO

3 + 2

13.4.2021

16:00

18:30

Na spletu

 

Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: http://bit.ly/3sv6Ejm.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

SPLETNA ORODJA ZA AKTIVNO POUČEVANJE IN KOMUNIKACIJO NA DALJAVO - 30 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodja za izvajanje pouka na daljavo, predvsem pa prikazati orodja za pripravo obogatenih gradiv in dodatnih načinov komunikacije z učenci.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer  med 16.11.2020 in 21.12.2020. Podrobnejši program:

 

VSEBINA PROGRAMA

30 urni tečaj

DATUM

OD

DO

OBLIKA

UVOD V POUČEVANJE IN KOMUNICIRANJE NA DALJAVO
VIBER IN WHATSUP - aplikacijaI za brezplačno klicanje in pošiljanje sporočil
FACEBOOK

4

16.11.2020

16:00

19:15

Na spletu

GOOGLOV RAČUN in ORODJA

4

20.11.2020

16:00

19:15

Na spletu

PRIPRAVA PRIVLAČNIH  GRADIV IN PREZENTACIJ

4

23.11.2020

16:00

19:15

Na spletu

PRIPRAVA VIDEO VSEBIN

4

30.11.2020

16:00

19:15

Na spletu

YOUTUBE in OSTALE PLATFORME ZA VIDEO VSEBINE

4

07.12.2020

16:00

19:15

Na spletu

ZOOM – NAPREDNO

4

14.12.2020

16:00

19:15

Na spletu

MS TEAMS -  NAPREDNO

4

16.12.2020

16:00

19:15

Na spletu

OSTALA UPORABNA ORODJA ZA DELO IN KOMUNICIRANJE NA DALJAVO

2

21.12.2020

16:00

17:30

Na spletu

 

Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: https://bit.ly/2HTf9Tr.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Učenje na daljavo z Microsoft Teams in ZOOM orodji – PONOVITEV – 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodji za izvajanje pouka na daljavo.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer  med 16.11.2020 in 4.12.2020. Podrobnejši program:

VSEBINA

20 urni tečaj

DATUM

OD

DO

POTEK

UVOD v MS Teams

2

21.10.2020

15:00

16:30

Na spletu

UČENJE PREKO MS Teams

4

28.10.2020

14:00

17:00

Na spletu

UVOD V ZOOM

5

30.10.2010

13:00

17:00

Na spletu

PRIPRAVA RAZLIČNIH GRADIV

4

02.11.2020

16:00

19:00

Na spletu

UČENJE PREKO ZOOMA in PREVARJANJE ZNANJA NA DALJAVO

5

06.11.2020

13:00

17:00

Na spletu

 

 Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: https://bit.ly/38qZDti.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Uporaba MOODLE okolja za izvajanje izobraževanja na daljavo - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodje MOODLE za izvajanje pouka na daljavo.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo in sicer  med 16.11.2020 in 4.12.2020. Podrobnejši program:

VSEBINA

20 urni tečaj

DATUM

OD

DO

POTEK

MODDLE UČILNICA – Upravljanje učilnice

5

26.10.2020

09:30

13:30

Na spletu

DEJAVNOSTI IN VIRI v MOODLU

5

27.10.2020

09:30

13:30

Na spletu

NAPREDEK UČENCEV

4

28.10.2020

09:30

12:30

Na spletu

MOŽNOSTI OCENJEVANJ V MOODLU (Anketa, izpiti, zaprta/odprta vprašanja)..

4

29.10.2020

09:30

12:30

Na spletu

UTRJEVANJE - KONZULTACIJE

2

3.11.2020

14:00

15:30

Na spletu

 

Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: https://bit.ly/38qZDti.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

 

INOVATIVNO DELO V SPLETNIH UČILNICAH – Učenje na daljavo z Microsoft Teams in ZOOM orodji - 20 URNI TEČAJ

Ciljna skupina: Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

 

Namen in cilji programa: Učiteljem NIPO programov približati orodji za izvajanje pouka na daljavo.

 

Podatki o izvajanju: Program bo zaradi situacije z epidemijo Covid 19 potekal v celoti na daljavo sicer  med 21.10.2020 in 6.11.2020. Podrobnejši program:

VSEBINA

20 urni tečaj

DATUM

OD

DO

POTEK

UVOD v MS Teams

2

21.10.2020

15:00

16:30

Na spletu

UČENJE PREKO MS Teams

4

28.10.2020

14:00

17:00

Na spletu

UVOD V ZOOM

5

30.10.2010

13:00

17:00

Na spletu

PRIPRAVA RAZLIČNIH GRADIV

4

02.11.2020

16:00

19:00

Na spletu

UČENJE PREKO ZOOMA in PREVARJANJE ZNANJA NA DALJAVO

5

06.11.2020

13:00

17:00

Na spletu

 

Informacije o vpisu: Vašo prijavo lahko oddate preko e-prijave: https://bit.ly/351UuV5.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na sanda.jerman@cene-stupar.si ali 030 640 262.

 

 

JAVNI POZIV

Javni poziv za izbor izvajalcev v okviru izvajanja strategije za izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle v KRZS 2020-2022

 

 PRIJAVA

Prijava na Javni poziv

 

 

 

Kontakt:

Sanda Jerman, vodja projekta

M: 030 640 262

E: sanda.jerman@cene-stupar.si

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih