Dostopnost
 • Navigacija preko tipkovnice
 • Izključi animacije
Kontrast
 • Visok kontrast
 • Sivine
Besedilo
 • Povečaj pisavo
 • Pomanjšaj pisavo
 • Označi naslove
 • Označi povezave
 • Podčrtaj povezave
Zemljevid strani
Izjava o dostopnosti
Podrobno
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 | Cene Štupar - CILJ

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 | Cene Štupar - CILJ

V programe se lahko vključijo zaposleni, ki so starejši od 45 let. Prednost bodo imele osebe, ki imajo dokončano največ 4-letno srednjo šolo.

 

         

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

 

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

 

 

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo pridobili sredstva, ki jih bomo namenili za izobraževanja zaposlenih in njihov osebni in karierni razvoj. Projekt je namenjen tako podjetjem kot posameznikom.

 

Širok nabor programov vključuje vsebine iz:

 • računalniške in digitalne pismenosti,
 • tujih jezikov,
 • slovenskega jezika za tujce,
 • komunikacije,
 • motivacije,
 • veščin vodenja,
 • reševanja konfliktov,
 • usposabljanj za življenjsko uspešnost.

 

Neformalni programi se z vsebino prilagajajo potrebam delodajalcev in njihovih zaposlenih. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje pred, med in po zaključku izobraževanja.

 

Pridobljene kompetence, ki jih pridobite v posameznem programu najdete tukaj.

 

Vsi programi so za udeležence in podjetja BREZPLAČNI.

 

Vključitev je mogoča od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019.

 

Programi so namenjeni osebam, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so zaposleni,
 • starejši od 45 let

Prednost bodo imele osebe, ki imajo zaključeno največ 4-letno srednjo šolo.

 

Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

PROJEKT JE ZAKLJUČEN

 

1. Tiskovna konferenca »Starejši zaposleni imajo po novem brezplačna izobraževanja« - 26. oktobra 2016, Center kulinarike in turizma Kult 316

    

 

2. Razvojna konferenca “Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba?”: 18. - 19. aprila 2017, Hotel Bernardin, Portorož

 

3. Razvojna konferenca: “Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih”: 27. marca 2018, Kongresni center Brdo pri Kranju

 

4. HR Poslovni zajtrk Demografska gibanja in zaposlovanje, 16. marca 2017, Vivo Dunajska 125, Ljubljana

 

5. Posvetovalni dogodek EPUO in podjetniški zajtrk »Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev?«

 

 

 

 

Naslov: Brezplačna izobraževanja za zaposlene

Opis: Brezplačna izobraževanja - projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc  V okviru projekta nudimo brezplačna izobraževanja tako za posameznike kot tudi za podjetja. Pogoj za vključitev: zaposlena oseba, ki je starejša od 45 let in ima največ V. stopnjo izobrazbe.

ThumbnailUrl: https://i.ytimg.com/vi/RKAK1d7kM14/default.jpg

uploadDate: 2018-08-20T14:54:28Z

 

6. Zaključna konferenca Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019: 15. februarja 2019, Kongresni center Brdo pri Kranju

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je vodilni partner v enem izmed 18-ih konzorcijev, ki so geografsko razporejeni po celotni Sloveniji. Skupaj s partnerji pokrivamo Osrednjeslovensko regijo.

Ostali partnerji v konzorciju so:

Tečaj računalništva – jesen 2017

Začetki tečajev:

7. 11. 2017

 

Vsebine:

 • Kako nam lahko Googlove storitve olajšajo vsakdan?
 • Napredno brskanje s pomočjo Google Chrome.
 • Google koledar za lažje načrtovanje delovnega in prostega časa.
 • Google zemljevidi za lažje načrtovanje poti.
 • Hramba podatkov v Google Drive.
 • Deljenje fotografij s pomočjo Google Foto.
 • Nastavitve pametnega telefona.
 • Povezovanje z internetom (Wi-Fi, mobilni podatki).
 • Delo z aplikacijami, fotografije in snemanje videov.
 • Sinhronizacija med pametno napravo in računalnikom.
 • Uporaba Googlovih storitev na pametnih napravah.

 

Izvedba:

Tečaji potekajo 2 x tedensko (ponedeljki in torki) med 17.00 in 20.00 na lokaciji Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Vojkova 1, 1000 Ljubljana
Tečaj bo izveden ob zadostnem številu udeležencev (13).

 

Prijava:

Kandidat/-ka izpolni prijavnico (vpisni list)  in jo pošlje na naslov: rok.trdan@cene-stupar.si oziroma se prijavi prek telefona: 031 729 904.

PRIJAVNICA

Več informacij in brezplačno svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje vam je na voljo na zgornjih kontaktih.

Izobraževanje je financirano v okviru projektov Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019 in Svetovanje za zaposlene 2016–2022.

 

Poslovna angleščina 

 

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata (programi priprav)

 • Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Program priprav na izpit iz znanja angleščine na osnovni ravni
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Windows in Internet z e-pošto ter predstavitve
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Word
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Excel
 • Program priprav na NPK vodja projektne naloge
 • Program priprav na NPK sobar/sobarica
 • Program priprav na NPK vzdrževalec cest/vzdrževalka cest
 • Program priprav na NPK pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
 • Program priprav na NPK blagovni manipulant/ blagovna manipulantka

 

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO program)

 • Digitalni svet
 • E-bližnjice do javnih storitev
 • Digitalna fotografija – prvi koraki z digitalno fotografijo
 • Spoznajmo socialna omrežja
 • Google – okno v svet
 • Pametne naprave v službi in doma
 • Avtomati v poklicnem in vsakdanjem življenju
 • Elektronsko bančništvo

 

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO program)

 • Kako naj to povem, hm, kako pa zapišem? Sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • Mozaik v tujem jeziku za kompetentno komunikacijo s strankami
 • Komunikacijske veščine – učinkovito sporazumevanje s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci
 • Od delovne skupine do učinkovitega tima
 • Veščine vodenja
 • Učenje je eno samo veselje
 • Življenje je ena sama matematika
 • Od ideje do prototipa! Spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti

 

Javno veljavni programi in usposabljanja

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto (UŽU MDM)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU MK)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU IP)
 • Začetna integracija priseljencev (ZIP)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Računalniška pismenost za odrasle

Proračunsko leto 2016

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je bil v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 izbran kot vodilni partner v konzorciju za izvajanje projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019.

 

Na ravni konzorcija smo ob začetku izvajanja projekta organizirali sestanke s konzorcijskimi partnerji za namen realizacije organizacijskega in terminskega načrta. Izvedli smo številne motivacijske delavnice in razgovori z zaposlenimi z namenom motiviranja potencialnih udeležencev, da se vključijo v izobraževalne programe. Za namen projekta smo izvedli različne promocijske aktivnosti (novice o aktualnih izobraževanjih na spletne strani, objave na socialnih omrežjih, prisotnost na sejmih, konferencah in drugih promocijskih dogodkih).

 

V letu 2016 je bilo na ravni konzorcija v različne programe vključenih skupno 337 udeležencev, od tega je bilo 83% udeležencev starejših od 45 let. V programe za pridobitev računalniških in digitalnih kompetenc (RPO in RDO programi) je bilo vključenih 162, kar znaša 48% od vseh udeležencev.

 

Cilje projekta smo v našem javnem zavodu v letu 2016 izvajali skozi naslednje programe:

 • 3x SNIO program
 • 3x Programi priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • 1x Računalniška pismenost za odrasle
 • 1x Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
 • 1x Slovenščina kot drugi in tuji jezik

 

 

SNIO - Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

 

Izmed SNIO programov smo v letu 2016 organizirali 3 izvedbe 50-urnega neformalnega programa Mozaik v angleškem jeziku za kompetentno komunikacijo s strankami.

 

Cilji programa je razvijanje veščin, ki jih zaposleni potrebujejo za učinkovito delo in komunikacijo s strankami v tujem jeziku. Udeleženci se seznanijo z izborom besedišča in slovničnih struktur, ki so potrebne za delo in komunikacijo s strankami. Program je izpeljan v obliki praktičnih delavnic. Udeleženci preko iger vlog in igranih situacij aktivno sooblikujejo delavnice in se tako urijo za kasnejšo samostojno rabo tujega jezika. Cilji so tudi spoznavanje uporabe IK tehnologije tako za delo s strankami kot tudi v pomoč pri nadaljnjem učenju tujega jezika.

 

Udeleženec po končanem programu pridobi naslednje kompetence:

 • Sposobnost bralnega razumevanja v angleškem jeziku za potrebe dela in komunikacije s strankami ter dela z avtentičnimi besedili raznih tipov
 • Sposobnost govornega sporočanja v govoru in pogovoru na teme delovnega okolja ter pri pogovorih s strankami
 • Sposobnost slušnega razumevanja avtentičnih govorov in pogovorov na teme delovnega okolja ter pri govornem sporazumevanju s strankami
 • Sposobnost pisnega sporočanja v besedilih na teme delovnega okolja ter v pisni komunikaciji s strankami
 • Samostojno delo z IK tehnologijo: uporaba spletnih slovarjev in drugih spletnih ter IK orodij za delo pri uporabi tujega jezika ter pri učenju in utrjevanju znanja tujega jezika
 • Sposobnost nadaljnega samostojnega učenja, utrjevanja znanja tujega jezika

 

V SNIO programe je bilo v letu 2016 vključenih 42 udeležencev. Pogoji za dokončanje programa so bili aktivno sodelovanje, priprava samostojnih izdelkov in 80% prisotnost. Vsi udeleženci so program uspešno zaključili.

 

Programi so bili izvedeni v prostorih Javnega zavoda Cene Štupar - Centra za izobraževanje Ljubljana

 1. Izvedba – 1 9. 2016 – 13. 10. 2016 (GRADIVO)
 2. Izvedba – 69. 2016 – 27. 10. 2016 (GRADIVO)
 3. Izvedba – 79. 2016 – 19. 10. 2016 (GRADIVO)

 

 

PROGRAM PRIPRAV NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA

 

Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim v Sloveniji, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik in bi si želeli pridobiti javno veljavno listino za različne uradne ali zasebne namene (pridobitev državljanstva, opravljanje poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.).

 

Glavni cilj programa je sistematično razvijanje sporazumevalne zmožnosti udeležencev v slovenščini na ravni A2-B1 (SEJO) za sporazumevalne potrebe na najrazličnejših  področjih. Udeleženci razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, pisanje, poslušanje, branje.

 

Vsebina 20-urnih priprav:

Udeleženci se na pripravah informirajo o načinu pridobitve javno veljavne listine, se seznanijo s tipologijo nalog na izpitu in načinom izvajanja izpita.

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na pripravah in aktivno sodelovanje.

 

Za pridobitev javno veljavne listine lahko udeleženec opravlja izpit na osnovni, višji ali na ravni odličnosti. Več informacij tukaj.

 

V letu 2016 smo organizirali 3 izvedbe priprav, v katere je bilo skupaj vključenih 34 udeležencev:

 • 1. izvedba: 20. 10. – 27. 10. 2016 (GRADIVO)
 • 2. izvedba: 25. 10. – 28. 10. 2016 (GRADIVO)
 • 3. izvedba: 25. 10. – 28. 10. 2016 (GRADIVO)

 

 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim in starejšim od 45 let, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

 

Temeljni namen programa Računalniška pismenost za odrasle je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi. Udeleženci se naučijo uporabljati osebni računalnik in spoznajo njegove prednosti. Pridobljene kompetence jim omogočijo aktivno vlogo v informacijski družbi ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

 

Vsebine 60-urnega javno veljavnega programa:

 • Temeljna informacijska znanja
 • Izdelava in oblikovanje besedil
 • Uporaba interneta
 • Uporaba elektronske pošte

 

Udeleženec po končanem programu pridobi naslednje kompetence:

 • Spozna osnovne komponente računalnika in razume nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije
 • Nauči se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika, operacijskega sistema in spleta
 • Nauči se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami
 • Izboljša svojo poučenost o sodobni IKT in njeni uporabi, pa tudi splošno poučenost v najširšem smislu
 • Nauči se pisati, oblikovati in tiskati besedilo
 • Zna uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je opravljen praktični preizkus znanja in spretnosti, ki ga udeleženec opravi ob zaključku izobraževanja v skladu s načini in merili preverjanja določenimi v programu. Udeleženec, ki opravi praktični preizkus znanja, prejme javno veljavno listino.

 

V letu 2016 smo organizirali 1 izvedbo programa.

V program je bilo vključenih 11 udeležencev, od tega jih je 10 program tudi uspešno zaključilo. Od 11 vključenih udeležencev je bilo 10 udeležencev starejših od 45 let. Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar na Vojkovi 1 v Ljubljani v obdobju 4. 10. 2016 – 28. 10. 2016 (GRADIVO)

 

 

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST – IZZIVI PODEŽELJA​

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi (deset ali manj let šolanja), ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja.

 

Temeljni namen 120-urnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja je usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Pomemben cilj programa je tudi motiviranje udeležencev za pridobivanje novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju.

 

Udeleženec s programom pridobi naslednje kompetence:

 • Govorne spretnosti
 • Bralne spretnosti
 • Pisne spretnosti
 • Računske spretnosti
 • Samostojna raba informacijske tehnologije
 • Splošna poučenost
 • Socialne spretnosti
 • Komunikacijske veščine
 • Odgovornost za lastno učenje in napredovanje
 • Aktivno državljanstvo

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na tečaju, aktivno sodelovanje in napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu.

 

V program je bilo vključenih 12 udeleženk, vse so program tudi uspešno zaključile.

 

Program je bil izveden v podjetju Dobrovita d.o.o v obdobju  5. 11. 2016 – 20. 1. 2017 (GRADIVO). 

 

 

SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim v Sloveniji, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik. Temeljni namen programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. Glavni cilj programa je razvijanje sporazumevalnih zmožnosti v slovenščini za sporazumevalne potrebe v poklicnem in tudi zasebnem življenju.

 

Poudarek je na konverzaciji in praktični rabi jezika.

 

Vsebine 180-urnega javno veljavnega programa

Spodaj navedena področja se tekom izobraževanja med seboj prepletajo, ter so povezana s širšimi področji družbenega življenja. Tematski sklopi zajemajo:

 • Osebna identiteta
 • Stanovanje in bivanje
 • Osebna razmerja
 • Izobraževanje
 • Delo in poklic
 • Prosti čas in razvedrilo
 • Promet in potovanje
 • Zdravje in telesna nega
 • Nakupovanje
 • Hrana in pijača
 • Storitve
 • Družbe, politika, gospodarstvo
 • Okolje in vreme

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na tečaju ter opravljen interni preizkus znanja po končanem tečaju.

 

Za pridobitev javno veljavne liste lahko udeleženec opravlja izpit na osnovni, višji ali na ravni odličnosti. Več informacij tukaj.

 

Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar na Vojkovi 1, v Ljubljani v obdobju   8. 11. 2016 – 31. 1. 2017 (GRADIVO).V program je bilo vključenih 14 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili. Udeleženci programa so bili večinoma tuji državljani, ki imajo zaposlitev v Sloveniji in si želijo izboljšati znanje slovenščine zaradi lažjega komuniciranja in poslovanja v delovnem okolju.

 

 

Proračunsko leto 2017

 

V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem številnih programov. Programe smo izvajali tako na sedežu našega zavoda kot tudi v podjetjih, kjer smo z vsebinami prisluhnili potrebam podjetij in njihovih zaposlenih. Zaenkrat  je bilo v programe v letu 2017 vključenih 261 udeležencev, izvedli pa smo sledeče programe:

 • 3x Računalniška pismenost za odrasle 
 • 1x Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • 1x Začetna integracija priseljencev
 • 5x SNIO program
 • 7x Programi priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • 1x Program priprav iz znanja angleščine na osnovni ravni
 • 1x RDO program Google-okno v svet
 • 1x RDO program Pametne naprave 

 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim in starejšim od 45 let, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

 

Temeljni namen programa Računalniška pismenost za odrasle je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi. Udeleženci se naučijo uporabljati osebni računalnik in spoznajo njegove prednosti. Pridobljene kompetence jim omogočijo aktivno vlogo v informacijski družbi ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

 

Vsebine 60-urnega javno veljavnega programa:

 • Temeljna informacijska znanja
 • Izdelava in oblikovanje besedil
 • Uporaba interneta
 • Uporaba elektronske pošte

 

Udeleženec po končanem programu pridobi naslednje kompetence:

 • Spozna osnovne komponente računalnika in razume nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije
 • Nauči se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika, operacijskega sistema in spleta
 • Nauči se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami
 • Izboljša svojo poučenost o sodobni IKT in njeni uporabi, pa tudi splošno poučenost v najširšem smislu
 • Nauči se pisati, oblikovati in tiskati besedilo
 • Zna uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je opravljen praktični preizkus znanja in spretnosti, ki ga udeleženec opravi ob zaključku izobraževanja v skladu s načini in merili preverjanja določenimi v programu. Udeleženec, ki opravi praktični preizkus znanja, prejme javno veljavno listino.

 

V letu 2017 smo organizirali 3 izvedbe programa.

Vključili smo 37 udeležencev, od tega jih je bilo 36 starejših od 45 let.

 1. izvedba: 10. 3. – 23. 5. 2017  (GRADIVO)
 2. izvedba: 16. 3. – 25. 5. 2017 (GRADIVO)
 3. izvedba: 16. 5. – 20. 6. 2017 (GRADIVO)

 

 

SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim v Sloveniji, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik. Temeljni namen programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. Glavni cilj programa je razvijanje sporazumevalnih zmožnosti v slovenščini za sporazumevalne potrebe v poklicnem in tudi zasebnem življenju.

 

Poudarek je na konverzaciji in praktični rabi jezika.

 

Vsebine 180-urnega javno veljavnega programa:

Spodaj navedena področja se tekom izobraževanja med seboj prepletajo, ter so povezana s širšimi področji družbenega življenja. Tematski sklopi zajemajo:

 • Osebna identiteta
 • Stanovanje in bivanje
 • Osebna razmerja
 • Izobraževanje
 • Delo in poklic
 • Prosti čas in razvedrilo
 • Promet in potovanje
 • Zdravje in telesna nega
 • Nakupovanje
 • Hrana in pijača
 • Storitve
 • Družbe, politika, gospodarstvo
 • Okolje in vreme

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na tečaju ter opravljen interni preizkus znanja po končanem tečaju.

 

Za pridobitev javno veljavne liste lahko udeleženec opravlja izpit na osnovni, višji ali na ravni odličnosti. Več informacij tukaj.

 

Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar na Vojkovi 1 v Ljubljani v obdobju   10. 2. 2017 – 12. 6. 2017 (GRADIVO).

 

V program je bilo vključenih 13 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili. Udeleženci programa so bili večinoma tuji državljani, ki imajo zaposlitev v Sloveniji in si želijo izboljšati znanje slovenščine zaradi lažjega komuniciranja in poslovanja v delovnem okolju. Vsi udeleženci (13) so program uspešno zaključili, 38 % udeležencev pa je bilo starejših od 45 let.

 

 

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim priseljencem v Sloveniji. Program Začetna integracija priseljencev (skrajšano ZIP) obsega 180 pedagoških ur organiziranega izobraževanja. V program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo, hkrati pa izboljšujejo jezikovne in sporazumevalne kompetence udeležencev.

 

Izobraževalni program je bil oblikovan na Andragoškem centru Slovenije, sprejel ga minister za šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011). Več informacij o javno veljavnem programu in vsebinah programa lahko preberete tukaj.

 

V začetni modul programa ZIP (60 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.

 

V nadaljevalni modul programa ZIP (120 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so se že udeležili začetnega modula ZIP oziroma 60-urnega tečaja slovenskega jezika in so ga uspešno zaključili. V nadaljevalni modul se vključujejo tudi drugi odrasli priseljenci, ki se sporazumevajo v slovenščini na ravni, opisani v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na organiziranem izobraževanju, aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega načrta, aktivno sodelovanje pri izpeljavi programa in izdelava osebne zbirne mape in napredovanju po individualnem izobraževalnem načrtu.

 

Udeleženci programa so bili večinoma tuji državljani, ki imajo zaposlitev v Sloveniji in si želijo izboljšati znanje slovenščine zaradi lažjega komuniciranja in poslovanja v delovnem okolju. V program je bilo vključenih 15 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili. Vsi udeleženci (15) so program uspešno zaključili, 40 % udeležencev pa je bilo starejših od 45 let.

 

Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar na Vojkovi 1 v Ljubljani v obdobju   3. 3. 2017 – 30. 6. 2017 (GRADIVO).

 

 

PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (SNIO)

 

MOZAIK V NEMŠKEM JEZIKU ZA KOMPETENTNO KOMUNIKACIJO S STRANKAMI

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni.

 

Cilji programa so razvijanje veščin, ki jih zaposleni potrebujejo za učinkovito delo in komunikacijo s strankami v tujem jeziku. Udeleženci se seznanijo z izborom besedišča in slovničnih struktur, ki so potrebne za delo in komunikacijo s strankami. Program je izpeljan v obliki praktičnih delavnic. Udeleženci preko iger vlog in igranih situacij aktivno sooblikujejo delavnice in se tako urijo za kasnejšo samostojno rabo tujega jezika. Cilji so tudi spoznavanje uporabe IKT tehnologije tako za delo s strankami kot tudi v pomoč pri nadaljnjem učenju tujega jezika.

 

Udeleženec je po končanem programu pridobil naslednje kompetence:

 • Sposobnost osnovnega in naprednega govornega sporočanja v na teme delovnega okolja ter pri pogovorih s strankami,
 • Sposobnost osnovnega in naprednega pisnega sporočanja v besedilih na teme delovnega okolja ter v pisni komunikaciji s strankami
 • Samostojno delo z IK tehnologijo: uporaba spletnih slovarjev in drugih spletnih ter IK orodij za delo pri uporabi tujega jezika ter pri učenju in utrjevanju znanja tujega jezika
 • Sposobnost nadaljnega samostojnega učenja, utrjevanja znanja tujega jezika

 

Programa sta bila izvedena v prostorih podjetja Litostroj Jeklo d.o.o., Litostrojska 44, 1000 Ljubljana v obdobju 9. 1. 2017 – 21. 2. 2017 (GRADIVO začetni tečaj in GRADIVO osvežitveni tečaj) .

 

V programa je bilo vključenih 25 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili. Pogoji za dokončanje programa je bilo aktivno sodelovanje, priprava samostojnih izdelkov in 80 % prisotnost.

 

Večina udeležencev (72 %) je bila starejših od 45 let.

 

 

MOZAIK V ANGLEŠKEM JEZIKU ZA KOMPETENTNO KOMUNIKACIJO S STRANKAMI

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni.

 

Cilji programa so razvijanje veščin, ki jih zaposleni potrebujejo za učinkovito delo in komunikacijo s strankami v tujem jeziku. Udeleženci se seznanijo z izborom besedišča in slovničnih struktur, ki so potrebne za delo in komunikacijo s strankami. Program je izpeljan v obliki praktičnih delavnic. Udeleženci preko iger vlog in igranih situacij aktivno sooblikujejo delavnice in se tako urijo za kasnejšo samostojno rabo tujega jezika. Cilji so tudi spoznavanje uporabe IK tehnologije tako za delo s strankami kot tudi v pomoč pri nadaljnjem učenju tujega jezika.

 

Udeleženec je po končanem programu pridobil naslednje kompetence:

 • Sposobnost bralnega razumevanja v angleškem jeziku za potrebe dela in komunikacije s strankami ter dela z avtentičnimi besedili raznih tipov,
 • Sposobnost govornega sporočanja v govoru in pogovoru na teme delovnega okolja ter pri pogovorih s strankami,
 • Sposobnost slušnega razumevanja avtentičnih govorov in pogovorov na teme delovnega okolja ter pri govornem sporazumevanju s strankami,
 • Sposobnost pisnega sporočanja v besedilih na teme delovnega okolja ter v pisni komunikaciji s strankami
 • Samostojno delo z IK tehnologijo: uporaba spletnih slovarjev in drugih spletnih ter IK orodij za delo pri uporabi tujega jezika ter pri učenju in utrjevanju znanja tujega jezika
 • Sposobnost nadaljnega samostojnega učenja, utrjevanja znanja tujega jezika

 

V letu 2017 smo organizirali 2 izvedbi 50-urnega neformalnega programa Mozaik v angleškem jeziku za kompetentno komunikacijo s strankami.

 

Programa sta bila izvedena v prostorih Javnega zavoda Cene Štupar v obdobju 7. 3. 2017 – 25. 5. 2017 in 7. 9. 2017 - 17. 10. 2017 (GRADIVO) .

 

V program je bilo vključenih 27 udeležencev. Pogoji za dokončanje programa so bili aktivno sodelovanje, priprava samostojnih izdelkov in 80 % prisotnost. 2 udeleženki sta zaradi bolezni program predčasno prekinili, ostali so ga uspešno zaključili.

 

Večina vključenih udeležencev (87 %) je bila starejših od 45 let.

 

 

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni.

 

Cilji programa zajemajo pridobitev in razvijanje kompetenc udeležencev s področja komunikacije, poslovne komunikacije in komunikacije v medkulturnem poslovnem okolju. Specifični cilji programa za ciljno skupino zaposlenih so tako osvojiti osnovne komunikacijske veščine in spretnosti, ki jih potrebuje vsak zaposleni na katerem koli delovnem mestu ter osnovne smernice ustreznega vedenja na delovnem mestu. Le-te bodo zaposlenim omogočile pravilno izbiro načina in tehnike komuniciranja. Prav tako bodo zaposleni pridobili znanje za samostojno analiziranje in razumevanje različnih podjetniških situacij ter sprejemanje odločitev v različnih poslovnih situacijah.

 

Udeleženec je po končanem programu pridobil naslednje kompetence:

 • Sposobnost učinkovitega in konstruktivnega sporazumevanja s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci,
 • sposobnost aktivnega poslušanja in učinkovitega spraševanja,
 • sposobnost prepoznavanja potreb v poslovnem okolju,
 • tehnike pogajanj za uspešnost pri delu in v vsakdanjem življenju,
 • sposobnost empatije in razumevanja različnih potreb in pogledov,
 • prepoznavanje generacijskih razlik in upoštevanje teh razlik pri komuniciranju,
 • sposobnost prilagajanja različnim situacijam,
 • spoznavanje vzrokov za motnje in ovire v komuniciranju,
 • sposobnost obvladovanja čustev,
 • spoznavanje pomena pozitivnega komuniciranja in lastnosti negativnega jezika,
 • sposobnost obvladovanja stresa (osebni načrt, metode za premagovanje stresa),
 • seznanitev s 4 tipi težavnih strank,
 • spoznavanje ustreznih načinov komuniciranja s težavnimi strankami,
 • prepoznavanje konfliktov, odzivov na konflikte in posledice konfliktov,
 • sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov,
 • sposobnost razlikovanja med kritiziranjem in biti kritičen,
 • pravilno izražanje kritike (metoda sendvič),
 • seznanitev z načini, kako se znebiti treme v komuniciranju,
 • sposobnost prepoznavanja poslovnih priložnosti in skrb za lasten razvoj kariere,
 • povečevanje delovne učinkovitosti.

 

V program je bilo vključenih 14 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili. Pogoja za dokončanje programa je bilo aktivno sodelovanje in 80 % prisotnost. Večina udeležencev (57 %) je bila starejših od 45 let.

 

Program je bil izveden v prostorih podjetja Roltek d.o.o, Želodnik 19, 1233 Dob v obdobju 8. 3. 2017 – 22. 5. 2017 (GRADIVO).

 

 

PROGRAM PRIPRAV NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA

 

Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim v Sloveniji, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik in bi si želeli pridobiti javno veljavno listino za različne uradne ali zasebne namene (pridobitev državljanstva, opravljanje poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.).

 

Glavni cilj programa je sistematično razvijanje sporazumevalne zmožnosti udeležencev v slovenščini na ravni A2-B1 (SEJO) za sporazumevalne potrebe na najrazličnejših  področjih. Udeleženci razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, pisanje, poslušanje, branje.

 

Vsebina 20-urnih priprav:

Udeleženci se na pripravah informirajo o načinu pridobitve javno veljavne listine, se seznanijo s tipologijo nalog na izpitu in načinom izvajanja izpita.

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na pripravah in aktivno sodelovanje.

 

Za pridobitev javno veljavne listine lahko udeleženec opravlja izpit na osnovni, višji ali na ravni odličnosti. Več informacij tukaj.

 

V letu 2017 smo organizirali 7 izvedb priprav, v katere je bilo skupaj vključenih 88 udeležencev.

 1. izvedba: 13. 2. – 23. 2. 2017 (GRADIVO)
 2. izvedba: 1. 3. – 8. 3. 2017 (GRADIVO)
 3. izvedba: 1. 3. – 9. 3. 2017 (GRADIVO)
 4. izvedba: 5. 4. – 14. 4. 2017 (GRADIVO)
 5. izvedba: 5. 4. – 15. 4. 2017 (GRADIVO)
 6. izvedba: 19. 5. – 29. 5. 2017 (GRADIVO)
 7. izvedba: 20. 9. – 27. 9. 2017 (GRADIVO)

 

 

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ZNANJA ANGLEŠČINE NA OSNOVNI RAVNI 

 

Program priprav na izpit iz znanja angleščine na osnovni ravni v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki bi si želeli pridobiti javno veljavno listino iz znanja tujega jezika na osnovni ravni.

 

Glavni cilj programa je zaposlenim omogočiti obnavljanje temeljnega znanja in spretnosti, ki jih predvideva izpit iz znanja tujega jezika na osnovni ravni.

 

Vsebina 20-urnih priprav:

Udeleženci se na pripravah informirajo o načinu pridobitve javno veljavne listine, se seznanijo s tipologijo nalog na izpitu in načinom izvajanja izpita. Razvijajo veščine in kompetence, potrebne za učinkovito komunikacijo v tujem jeziku na osnovni ravni. Pridobivajo znanje, potrebno za izvajanje komunikacije v govorno-slušni obliki kot tudi v pisnem sporočanju.

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na pripravah in aktivno sodelovanje. Za pridobitev javno veljavne listine lahko udeleženec opravlja izpit na osnovni ali višji ravni.

 

V program je bilo vključenih 13 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili. Pogoja za dokončanje programa sta bilo aktivno sodelovanje in 80-odstotna prisotnost. Večina udeležencev (92 %) je bila starejših od 45 let.

 

Program je bil izveden v prostorih podjetja Javnega zavoda Cene Štupar v Ljubljani v obdobju 9. 5. 2017 – 6. 6. 2017 (GRADIVO).

 

 

programi računalniškega in digitalnega opismEnjevanja (rdo)

 

GOOGLE OKNO V SVET

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim in starejšim od 45 let, ki imajo le osnovna znanja za delo z računalnikom in internetom, so manj kompetentni za delo v digitalnih okoljih in potrebujejo osnovne veščine za učinkovito elektronsko komuniciranje.

 

Digitalno kompetentne osebe se lažje vključujejo v delovne procese ter tako razširijo svoje zmožnosti komuniciranja v delovnem procesu.

 

Temeljni namen programa je udeležencem omogočiti, da ponovijo in nadgradijo znanje uporabe interneta in elektronske pošte ter se seznanijo s prednostmi in možnostmi računalniških programov, Googlovih storitev ter aplikacij v oblaku.

 

Vsebine 50-urnega programa so vključevale Googlove storitve: Google Chrome, Gmail, Google koledar, Google Drive, Google Foto, Google zemljevidi.

 

Udeleženec je po končanem programu pridobil naslednje kompetence:

 • Samostojno brska po spletu s pomočjo brskalnika Google Chrome
 • Napredno išče informacije s pomočjo brskalnika Googla Chrome
 • Pozna delovanje piškotkov in shranjevanje priljubljenih spletnih strani
 • Pozna veščine in pravila poslovnega e-komuniciranja, pošiljanje različnih prilog in arhiviranje s pomočjo Gmail-a
 • Razlikuje med vsiljeno in reklamno pošto in pozna načine, kako se taki pošti izogne
 • Razume, kako lahko uporaba Googlovih storitev izboljša komunikacijo na delovnem mestu in v zasebnem življenju
 • Razume prednosti in delovanje oblačnih storitev
 • Zna poskrbeti za varnost pri uporabi oblačnih storitev
 • Samostojno uporablja Google koledar za lažje načrtovanje delovnega in prostega časa
 • Zna uporabljati Googlove storitve na pametnih telefonih
 • Zna shranjevati in organizirati dokumente s pomočjo aplikacije Google Drive
 • Usposobljen je za izmenjavo dokumentov s pomočjo aplikacije Google Drive
 • Pozna storitev Google Foto ter možnosti organiziranja fotografij
 • Samostojno uporablja aplikacijo Google Zemljevidi za lažje načrtovanje poti

 

V program je bilo vključenih 15 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili.

Vseh 15 udeležencev programa je bilo starejših od 45 let.

 

Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar na Vojkovi 1 v Ljubljani v obdobju 29. 5. – 30. 6. 2017 (GRADIVO).

 

PAMETNE NAPRAVE

Pametne naprave so postale del našega vsakdana. Nadomestile so budilke, kalkulatorje, fotoaparate, zemljevide, gps naprave …Poznavanje in uporaba pametnih naprav nam lahko olajša marsikatero delovno in prostočasno obveznost.

50-urni program je bil namenjen zaposlenim, starejšim od 45 let, ki so želeli izpopolniti svoje osnovno računalniško predznanje in tako pridobiti dodatne digitalne kompetence.

Vsebine 50-urnega programa so vključevale Googlove storitve (Chrome, Gmail, Koledar, Drive, Zemljevidi …) ter delo z aplikacijami.

Udeleženec je po končanem programu pridobil naslednje kompetence:

 • samostojno brska po spletu s pomočjo brskalnika Google Chrome;
 • napredno išče informacije s pomočjo brskalnika Googla Chrome;
 • pozna delovanje piškotkov in shranjevanje priljubljenih spletnih strani;
 • pozna veščine in pravila poslovnega e-komuniciranja, pošiljanje različnih prilog in arhiviranje s pomočjo Gmail-a preko računalnika in preko pametne naprave;
 • razlikuje med vsiljeno in reklamno pošto in pozna načine, kako se taki pošti izogne;
 • razume, kako lahko uporaba Googlovih storitev izboljša komunikacijo na delovnem mestu in v zasebnem življenju;
 • razume prednosti in delovanje oblačnih storitev;
 • zna poskrbeti za varnost pri uporabi oblačnih storitev;
 • samostojno uporablja Google koledar na računalniku ter pametni napravi za lažje načrtovanje delovnega in prostega časa;
 • zna uporabljati Googlove storitve tako na računalniku kot na pametnih napravah;
 • pozna različno strojno opremo, ki jo vsebujejo pametne naprave;
 • pozna vrste in razlike operacijskih sistemov nameščenih na pametnih napravah;
 • zna se pravilno odločiti pri nakupu nove pametne naprave;
 • samostojno in suvereno uporablja pametno napravo;
 • razlikuje med načini dostopa do spleta na pametni napravi – brezžični internet in mobilni podatki;
 • s pomočjo pametne naprave se samostojno poveže na splet;
 • pozna različne načine prilagajanja začetnega zaslona na pametni napravi;
 • samostojno brska po spletu s pomočjo brskalnika Google Chrome na pametni napravi;
 • razume pomen nastavitev na pametni napravi ter si jih zna prilagajati po svojih željah;
 • razume način shranjevanja stikov v pametno napravo Samostojno namešča, uporablja ter odstranjuje aplikacije s pametne naprave;
 • samostojno uporablja aplikacijo Google Zemljevidi za lažje načrtovanje poti na pametni napravi;
 • zna poskrbeti za varnost na pametni napravi.

 

V program je bilo vključenih 14 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili.

Vseh 14 udeležencev programa je bilo starejših od 45 let.

 

Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar na Vojkovi 1 v Ljubljani v obdobju 12. 9. – 24. 10. 2017 (GRADIVO).

 

 

 

Proračunsko leto 2018

Tudi v proračunskem letu 2018 smo programe izvajali tako na sedežu našega zavoda kot tudi v podjetjih, kjer smo z vsebinami prisluhnili potrebam podjetij in njihovih zaposlenih. V programe je bilo v letu 2018 (do konca junija) vključenih 106 udeležencev, izvedli pa smo sledeče programe:

 • 1x Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • 2x Začetna integracija priseljencev
 • 2x SNIO program
 • 1x Programi priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • 1x RDO program Pametne naprave
 • 1x Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
 • 1x Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto

 

SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim v Sloveniji, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik.

 

Temeljni namen programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. Glavni cilj programa je razvijanje sporazumevalnega zmožnosti v slovenščini za sporazumevalne potrebe v poklicnem in tudi zasebnem življenju.

 

Poudarek je na konverzaciji in praktični rabi jezika.

 

Vsebine 180-urnega javno veljavnega programa:

Spodaj navedena področja se tekom izobraževanja med seboj prepletajo, ter so povezana s širšimi področji družbenega življenja.  Tematski sklopi zajemajo:

 • Osebna identiteta
 • Stanovanje in bivanje
 • Osebna razmerja
 • Izobraževanje
 • Delo in poklic
 • Prosti čas in razvedrilo
 • Promet in potovanje
 • Zdravje in telesna nega
 • Nakupovanje
 • Hrana in pijača
 • Storitve
 • Družbe, politika, gospodarstvo
 • Okolje in vreme

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na tečaju ter opravljen interni preizkus znanja po končanem tečaju.

 

Za pridobitev javno veljavne liste lahko udeleženec opravlja izpit na osnovni, višji ali na ravni odličnosti. Več informacij tukaj.

 

V program je bilo vključenih 15 udeležencev, 14 udeležencev je program tudi uspešno zaključilo, 38 % udeležencev pa je bilo starejših od 45 let.

 

Udeleženci programa so bili večinoma tuji državljani, ki imajo zaposlitev v Sloveniji in si želijo izboljšati znanje slovenščine zaradi lažjega komuniciranja in poslovanja v delovnem okolju.

 

Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar na Vojkovi 1 v Ljubljani v obdobju   19. 9. 2017 – 13. 3. 2018 (GRADIVO).

 

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim priseljencem v Sloveniji.

 

Program Začetna integracija priseljencev (skrajšano ZIP) obsega 180 pedagoških ur organiziranega izobraževanja. V program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo, hkrati pa izboljšujejo jezikovne in sporazumevalne kompetence udeležencev.

 

Izobraževalni program je bil oblikovan na Andragoškem centru Slovenije, sprejel ga minister za šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011).

 

Več informacij o javno veljavnem programu in vsebinah programa lahko preberete tukaj.

 

V začetni modul programa ZIP (60 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.

 

V nadaljevalni modul programa ZIP (120 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so se že udeležili začetnega modula ZIP oziroma 60-urnega tečaja slovenskega jezika in so ga uspešno zaključili. V nadaljevalni modul se vključujejo tudi drugi odrasli priseljenci, ki se sporazumevajo v slovenščini na ravni, opisani v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na organiziranem izobraževanju, aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega načrta, aktivno sodelovanje pri izpeljavi programa in izdelava osebne zbirne mape in napredovanju po individualnem izobraževalnem načrtu.

 

V program je bilo vključenih 11 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili.

 

Udeleženci programa so bili večinoma tuji državljani, ki imajo zaposlitev v Sloveniji in si želijo izboljšati znanje slovenščine zaradi lažjega komuniciranja in poslovanja v delovnem okolju.

 

Vsi udeleženci (11) so program uspešno zaključili, 36 % udeležencev pa je bilo starejših od 45 let.

 

Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar v Ljubljani v obdobju   25. 9. 2017 – 30. 5. 2018 (GRADIVO).

 

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV - IZVEDBA V PODJETJU SINTAL EKO D.O.O.

Podjetje Sintal Eko d.o.o. zaposluje veliko čistilk iz področja nekdanje Jugoslavije. Z njimi so izvedli uvodne razgovore ter testirali njihovo predznanje. Na podlagi rezultatov smo jih smiselno vključili v 180-urni javno veljavni program Začetna integracija priseljencev.

 

V program je bilo vključenih 9 udeleženk, ki so program tudi uspešno zaključile.

 

Program je bil izveden v prostorih podjetja Sintal Eko d.o.o. v obdobju   8. 1. 2018 – 25. 4. 2018 (GRADIVO).

 

SNIO - PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

 

OD DELOVNE SKUPINE DO UČINKOVITEGA TIMA

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je bil pripravljen za zaposlene v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. Glede na potrebe podjetja, pogovore z vodstvom, kadrovsko službo in razgovore z zaposlenimi, smo pripravili 50-urni »tailor made« program Od delovne skupine do učinkovitega tima.

 

Udeleženci programa so se učili komunikacije v različnih situacijah, postavljanja ciljev, uspešne predstavitve dobre ideje. Imeli so delavnice timskega dela, ustvarjanja in reševanja nalog v skupini, manjkale niso niti vaje retorike.

 

V program je bilo vključenih 15 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili.

 

Program je bil izveden v prostorih podjetja v obdobju 3. 10. 2017 – 30. 11. 2017 (GRADIVO).

 

MOZAIK V ITALIJANSKEM JEZIKU

Strokovni sodelavci našega zavoda so naredili analizo potreb v Javnem holdingu Ljubljana. V podjetju Ljubljanski potniški promet se je pokazala potreba po okrepitvi znanja tujih jezikov, saj našo prestolnico obišče čedalje več tujih gostov. Veliko jih za premik od točke A do točke B uporabi električne Kavalirje. Z vozniki Kavalirjev smo zaznali največjo potrebo po osnovnem 50-urnem tečaju italijanskega jezika.

 

Tečaj je bil zasnovan tako, da smo z udeleženci tečaja najprej definirali, katera so tista znanja, ki jih vozniki potrebujejo pri svojem delu. Vozniki Kavalirjev so namreč poleg svoje primarne funkcije velikokrat tudi turistični vodiči. Strokovni delavci zavoda smo nato z izvajalko programa oblikovali program, ki je bil v celoti prilagojen potrebam Kavalirjev. Prvi del programa je potekal v prostorih našega zavoda, drugi del pa na »delovnih mestih« Kavalirjev, torej v centru Ljubljane.

 

V program je bilo vključenih 13 zaposlenih. Izveden je bil v obdobju 23. 1. 2018 – 24. 4. 2018 (GRADIVO).

 

PROGRAMI RAČUNALNIŠKEGA IN DIGITALNEGA OPISMENJEVANJA (RDO)

 

pametne naprave

Pametne naprave so postale del našega vsakdana. Nadomestile so budilke, kalkulatorje, fotoaparate, zemljevide, gps naprave …Poznavanje in uporaba pametnih naprav nam lahko olajša marsikatero delovno in prostočasno obveznost.

 

50-urni program je bil namenjen zaposlenim, starejšim od 45 let, ki so želeli izpopolniti svoje osnovno računalniško predznanje in tako pridobiti dodatne digitalne kompetence.

 

Vsebine 50-urnega programa so vključevale Googlove storitve (Chrome, Gmail, Koledar, Drive, Zemljevidi …) ter delo z aplikacijami.

 

Udeleženec je po končanem programu pridobil naslednje kompetence:

 • samostojno brska po spletu s pomočjo brskalnika Google Chrome;
 • napredno išče informacije s pomočjo brskalnika Googla Chrome;
 • pozna delovanje piškotkov in shranjevanje priljubljenih spletnih strani;
 • pozna veščine in pravila poslovnega e-komuniciranja, pošiljanje različnih prilog in arhiviranje s pomočjo Gmail-a preko računalnika in preko pametne naprave;
 • razlikuje med vsiljeno in reklamno pošto in pozna načine, kako se taki pošti izogne;
 • razume, kako lahko uporaba Googlovih storitev izboljša komunikacijo na delovnem mestu in v zasebnem življenju;
 • razume prednosti in delovanje oblačnih storitev;
 • zna poskrbeti za varnost pri uporabi oblačnih storitev;
 • samostojno uporablja Google koledar na računalniku ter pametni napravi za lažje načrtovanje delovnega in prostega časa;
 • zna uporabljati Googlove storitve tako na računalniku kot na pametnih napravah;
 • pozna različno strojno opremo, ki jo vsebujejo pametne naprave;
 • pozna vrste in razlike operacijskih sistemov nameščenih na pametnih napravah;
 • zna se pravilno odločiti pri nakupu nove pametne naprave;
 • samostojno in suvereno uporablja pametno napravo;
 • razlikuje med načini dostopa do spleta na pametni napravi – brezžični internet in mobilni podatki;
 • s pomočjo pametne naprave se samostojno poveže na splet;
 • pozna različne načine prilagajanja začetnega zaslona na pametni napravi;
 • samostojno brska po spletu s pomočjo brskalnika Google Chrome na pametni napravi;
 • razume pomen nastavitev na pametni napravi ter si jih zna prilagajati po svojih željah;
 • razume način shranjevanja stikov v pametno napravo Samostojno namešča, uporablja ter odstranjuje aplikacije s pametne naprave;
 • samostojno uporablja aplikacijo Google Zemljevidi za lažje načrtovanje poti na pametni napravi;
 • zna poskrbeti za varnost na pametni napravi.

 

V program je bilo vključenih 15 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili.

 

Vseh 15 udeležencev programa je bilo starejših od 45 let.

 

Program je bil izveden v učilnicah Javnega zavoda Cene Štupar na Vojkovi 1 v Ljubljani v obdobju 7. 11. – 19. 12. 2017 (GRADIVO).

 

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU) - MOJE DELOVNO MESTO

Program UŽU MDM je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi (deset ali manj let šolanja), ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja.

 

Ciljne skupine programa so:

 • Zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih delovnih mestih
 • Zaposleni na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo
 • Zaposleni, ki želijo pridobiti osnovnošolsko in poklicno izobrazbo

 

Program ne predpisuje pogojev za vpis in napredovanje. Udeleženci uspešno končajo program, ko dokažejo, da dosegajo s programom določene standarde zmožnosti in njihove zbirne mape pozitivno ocenijo učitelji, ki izvajajo program.

 

Več o 300-urnem programu lahko preberete TUKAJ. 

 

Standardi zmožnosti so opredeljeni na sedmih vsebinskih področjih:

1. sporazumevanje v slovenskem jeziku in v tujem jeziku,

2. računanje,

3. človek, okolje, znanost in tehnologija,

4. informacijsko-komunikacijska tehnologija,

5. socialne spretnosti,

6. aktivno državljanstvo in

7. učim se učiti se.

 

V program je bilo vključenih 9 udeležencev, vsi so program tudi uspešno zaključili.

 

Program je bil izveden v obdobju  3. 1. 2018 – 18. 4. 2018 (GRADIVO).

 

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU) - IZZIVI PODEŽELJA

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi (deset ali manj let šolanja), ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja.

 

Temeljni namen 120-urnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja je usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Pomemben cilj programa je tudi motiviranje udeležencev za pridobivanje novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju.

 

Udeleženec s programom pridobi naslednje kompetence:

 • Govorne spretnosti,
 • Bralne spretnosti,
 • Pisne spretnosti,
 • Računske spretnosti,
 • Samostojna raba informacijske tehnologije,
 • Splošna poučenost,
 • Socialne spretnosti,
 • Komunikacijske veščine,
 • Odgovornost za lastno učenje in napredovanje,
 • Aktivno državljanstvo.

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na tečaju, aktivno sodelovanje in napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu.

 

V program je bilo vključenih 10 udeležencev, izveden je bil v obdobju obdobju  15. 5. 2018 – 29. 6. 2018 (GRADIVO).

 

PROGRAM PRIPRAV NA IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA

Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim v Sloveniji, katerih slovenščina ni prvi (materni) jezik in bi si želeli pridobiti javno veljavno listino za različne uradne ali zasebne namene (pridobitev državljanstva, opravljanje poklica, za potrebe nadaljnjega izobraževanja ipd.).

 

Glavni cilj programa je sistematično razvijanje sporazumevalne zmožnosti udeležencev v slovenščini na ravni A2-B1 (SEJO) za sporazumevalne potrebe na najrazličnejših  področjih. Udeleženci razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, pisanje, poslušanje, branje.

 

Vsebina 20-urnih priprav:

Udeleženci se na pripravah informirajo o načinu pridobitve javno veljavne listine, se seznanijo s tipologijo nalog na izpitu in načinom izvajanja izpita.

 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80-odstotna prisotnost na pripravah in aktivno sodelovanje.

 

Za pridobitev javno veljavne listine lahko udeleženec opravlja izpit na osnovni, višji ali na ravni odličnosti. Več informacij tukaj.

 

V letu 2018 smo organizirali 3 izvedbe priprav:

 • 1. izvedba: 1. 3. 2018 – 9. 3. 2018 (GRADIVO)
 • 2. izvedba: 27. 8. 2018 - 31. 8. 2018 (GRADIVO)
 • 3. izvedba: 27. 8. 2018 - 31. 8. 2018 (GRADIVO)

 

V programe je bilo vključenih 29 udeležencev. 

 

Proračunsko leto 2019

Vsebine bomo sprotno objavljali v tekočem letu.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obiskanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih